Discursul dlui Gabriel Cornel Grigore cu ocazia Conferinței „Starea justiției în România după aderarea la Uniunea Europeană” (Laudatio prof. univ. dr. Valeriu Stoica)

15 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 833

În onoarea Domnului Profesor Valeriu STOICA,
cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanța

 

 

Avem onorarea de a prezenta acest Laudatio pentru laureatul titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” din Constanta, Profesor Valeriu Stoica.

Comunitatea academică a Universității „Ovidius” din Constanța are astăzi deosebitul privilegiu de a-l invita să i se alăture pe reputatul profesor Valeriu Stoica, personalitate de seamă a vieții publice și academice din România, unul dintre cei mai mari juriști ai țării, personalitate elitistă a culturii românești.

Personalitatea profesorului Valeriu Stoica s-a impus, de-a lungul ultimelor decenii, pe mai multe planuri în societatea românească. Activitatea sa științifică este remarcabilă prin contribuția la dezvoltarea dreptului.

Profesorul Valeriu Stoica este în prezent profesor și conducător de doctorat al Facultății de Drept a Universității din București, avocat, membru în Baroul București și fondator al Societății civile de avocați STOICA & Asociații, una dintre cele mai prestigioase societăți de avocatură din România și arbitru.

Născut la 1 octombrie 1953, după absolvirea școlii generale, Valeriu Stoica își desăvârșește pregătirea preuniversitară (1968-1972) la prestigiosul Liceu „Gheorghe Lazăr” din București, la care, deși urmează „secția reală”, este atras, în chip deosebit, de științele sociale și, în primul rând, de istorie, dar și de filozofie ori de sociologie.

În continuare, prin concurs, dl Valeriu Stoica devine student al Facultății de Drept din București (1972-1976, fiind captivat de disciplina dreptului civil, către care i-au îndrumat pașii distinsul său profesor de drept roman (în 1973) Constantin Tomulescu, dar, în special, excepționalul său profesor de drept civil „de anul II” (drepturi reale și teoria generală a obligațiilor), și anume prof. dr. docent Constantin Stătescu care și-a pus amprenta sa asupra întregii cariere științifice profesorului Valeriu Stoica, majoritatea lucrărilor științifice fiind dedicate instituției drepturilor reale.

Pe acest fundament solid de pregătire juridică, Valeriu Stoica absolvă Facultatea de Drept a Universității din București în vara anului 1976, făcând parte din strălucita „triadă” a șefilor de promoție a acestui an universitar de la „drept” (Valeriu Stoica, Lucian Mihai, Ion Nestor).

Drept urmare, la 1 septembrie 1976, Valeriu Stoica este „repartizat” ca judecător, exersând cu multă pricepere și dăruire vocația de practician al dreptului, începând cu actuala Judecătorie a Sectorului 5 București (inițial, 1976-1979, Judecătoria Sectorului 6, București), la care funcționează până la 31 ianuarie 1985 (devenind judecător „definitivat” în mai 1979) după care este promovat, la 1 februarie 1985, la Tribunalul Municipiului București, unde își desfășoară activitatea până la 14 septembrie 1987 (inițial, efemer, la secția I penală, dar, apoi, curând, la secția a IV-a civilă, în domeniul dreptului privat, atât de drag lui).

În ultimii doi ani de magistratură (1985-1987), Valeriu Stoica devine și cadru didactic-asociat (deci onorific) la Facultatea de Drept a Universității din București, firește, tot în domeniul dreptului civil (inclusiv al familiei).

La 15 septembrie 1987, dl Valeriu Stoica este încadrat, prin concurs, ca asistent titular (la disciplinele dreptul civil și dreptul familiei), fiind astfel nevoit, potrivit legislației de atunci, să renunțe la funcția de judecător la Tribunalul Municipiului București.

Subsecvent, numai prin concurs, dl Valeriu Stoica, la Facultatea de Drept a Universității din București, este, succesiv, promovat ca lector universitar (1990); conferențiar, universitar (1997) și, apoi (2005), profesor universitar.

Profesorul Valeriu Stoica a slujit dreptul cu convingere și dăruire în calitate de pedagog de excepție, formând generații succesive de studenți, masteranzi și doctoranzi, specialiști în drept civil. Multe dintre cadrele didactice ale prestigioasei școli de drept civil a Facultății de Drept din Universitatea București s-au dezvoltat profesional sub îndrumarea maestrului, continuând tradiția atașamentului și pasiunii pentru dreptul civil precum și a raționamentului juridic impecabil și riguros, prin exprimarea cu maximă claritate și eleganță a argumentelor.Putem afirma faptul că meritul fundamental al profesorului Valeriu Stoica la Facultatea de Drept a Universității din București este acela că a creat o adevărată nouă „școală de la București” de drept privat, mulți din „civiliștii” acestei facultăți (azi asistenți, lectori, conferențiari, profesori, precum Marieta Avram, Flavius A. Baias, Marian Nicolae, Popescu Romeo ș.a.) care sunt din generația celor între 24 și 55 ani au fost sprijiniți, formați și îndrumați, direct ori indirect, de dl. prof. Valeriu Stoica. Rezultatul îmbinării armonioase a unei cariere în magistratura, sfârșită poate înainte de vreme, cu cea de profesor este reprezentat de rolul esențial al profesorului Valeriu Stoica în înființarea, în 1991, a actualului Institut Național al Magistraturii, în prezent instituție fundamentală în pregătirea și perfecționarea magistraților.

Astfel, din anul 1990 și până în prezent a fost – și este – avocat în Baroul București (cu excepția perioadei decembrie 1996 – decembrie 2000 când, fiind ministru al justiției și vicepreședinte al Guvernului, conform legii, fiind incompatibil, nu a mai profesat ca avocat).

Ca ministru al justiției între anii 1996-2000, profesorul Valeriu Stoica, înzestrat cu calitățile creatorului, a organizat și restructurat autorități și instituții, a contribuit decisiv la reformele în domeniu, fiind inițiatorul unor proiecte de acte normative de însemnătate deosebită, cum sunt cele privind cadastrul și publicitatea imobiliară, transferul și proprietatea asupra terenurilor, privatizarea societăților deținute de stat. Profesorul Stoica s-a implicat, totodată, în elaborarea Codului de procedură civilă, a noului Cod fiscal, a noului Cod de procedură fiscală, având o contribuție hotărâtoare și determinantă la elaborarea noului Cod civil, precum si la elaborarea Proiectului Codului civil din 2004 (care nu a mai ajuns să intre în vigoare).

Totodată, între 1993 și 2004, a fost și arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (în 2004, voluntar s-a autosuspendat din calitatea de arbitru).

Începând cu anul 1990, profesorul Valeriu Stoica și-a depășit aria preocupărilor sale juridice inițiale (dreptul civil), fiind atras, în spiritul vremurilor noi, și de problematica juridică actuală și complexă a drepturilor omului. În acest sens, în vara anului 1990 a absolvit cursurile Institutului Internațional de Drepturile Omului din Strasbourg, inițiând la Universitatea din București, programul de Drepturile Omului.

Începând din anul 1991 și până în anul 1996, a pregătit echipele de studenți din Universitatea București care au participat la Concursul Internațional de Drepturile Omului „René Cassin”, organizat de Asociația Juris Ludi la Strasbourg sub egida Consiliului Europei. În anul 1993, echipa Universității București a câștigat premiul acordat pentru cea mai bună participare din țările Europei Centrale și de Est, iar în anul 1996 a câștigat Premiul I în competiție cu alte 50 de universități din Europa, cele două Americi și Africa. În anul 1997 a fost invitat să prezideze marele juriu al acestui concurs.

La începutul anului 1993 a fost ales ca membru al Institutului Internațional de Drepturile Omului de la Strasbourg. În perioada 1994 – noiembrie 1996 a fost membru al Comisiei Europene Împotriva Rasismului și Intoleranței din cadrul Consiliului Europei, participând la sesiunile trimestriale ale acestei comisii la Strasbourg și la întâlnirile grupurilor de lucru la București și Copenhaga.

Ca membru al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki a fost ales, în anul 1992, în Consiliul Centrului pentru Drepturile Omului care funcționează în cadrul acestei asociații. Totodată, din anul 1992 și până în prezent a fost și este membru în Colegiul Editorial al Revistei române de drepturile omului.

În primăvara anului 1992 (23-25 aprilie) a coordonat prima reuniune de informare organizată de Consiliul Europei în România cu privire la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Ca orice personalitate complexă, profesorul Valeriu Stoica s-a implicat și în viața „cetății” fiind interesat de problemele majore ale României după anul de grație 1989.

Astfel, încă din ianuarie 1990 a devenit membru al Partidului Național Liberal (P.N.L.), către care s-a simțit atras în considerarea valorilor perene ale liberalismului, ideilor și ideologiei liberale.

A fost membru P.N.L. între 1990–2006 (timp în care, în această calitate, a fost ministru al justiției și vicepreședinte al Guvernului – decembrie 1996 – decembrie 2000; prim-vicepreședinte al P.N.L. – 1997–2001; președinte al P.N.L. 2001–2003 etc.).

În decembrie 2006, împreună cu o serie de fruntași ai P.N.L. (Theodor Stolojan ș.a.), înființează P.L.D. (Partidul Liberal Democrat), partid care, după un an (decembrie 2007), fuzionează cu Partidul Democrat (existent din 1991), înființându-se, astfel, o nouă formațiune politică, ce există și în prezent, sub denumirea de P.D.L. (Partidul Democrat Liberal).

Deputat din 1996, Valeriu Stoica, în 2003, demisionează din Parlament și, apoi, succesiv, după un timp, renunță la demnitățile publice de stat ori politice (de partid) pe care le deținea și, fără a abdica de la crezul sau sincer (liberal), dl Valeriu Stoica în continuare își va desfășura activitatea exclusiv ca jurist teoretician (profesor la Facultatea de Drept a Universității din București) și practician (avocat în Baroul București). Activitatea de cercetare științifică în domeniul dreptului a început încă din vremea studenției și a continuat neîntrerupt în perioada în care a fost judecător, numeroasele sale studii fiind publicate în cea mai importantă revistă de drept din acea perioadă, fiind apreciate de specialiștii dreptului ca fiind realizate „într-o ordine de gândire coerentă, particularizată prin spirit de observație, prin densitate ideatică și judecăți de certă valoare”.

Scrierile profesorului Valeriu Stoica, inegalabil cercetător al dreptului civil, sunt considerate unanim ca fiind cu adevărat remarcabile pentru știința juridică, oferind de-a lungul anilor, soluții temeinic argumentate la cele mai controversate probleme de drept civil, susținând predictibilitatea și coerența interpretării sistemului legislativ.

Trecând la nominalizarea lucrărilor domnului profesor Valeriu Stoica, trebuie sa subliniem cele două mari domenii abordate: doctrină juridică și științe politice.

I. Cât privește prima categorie, în afara celor peste 90 de adnotări jurisprudențiale și studii juridice (articole), publicate în revistele de specialitate din țară și din străinătate, cu precădere în „Revista română de drept” și în „Dreptul”, reprezentând analize civile, comerciale, de drept public, dreptul internațional privat și al drepturilor omului, următoarele volume (cărți):

– Codul civil adnotat (în colaborare) – 6 ediții, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Editura All;

– Practica judiciară penală, vol. IV (în colaborare), Editura Academiei Române, 1993 (Premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Române);

– Postfață, îngrijirea ediției și revizuirea traducerii la Tratatul de drept comparat, vol. I, II, III de Leontin-Jean Constantinesco, Editura ALL, București, 1997;

– Drept civil. Drepturi reale principale, vol. 1, Editura Humanitas, București, 2004;

– Drept civil. Drepturi reale principale, vol. 2, Editura Humanitas, București, 2006;

– Drept civil. Drepturile reale principale, Curs Universitar, Editura C.H. Beck, București, 2009;

– Drept civil. Drepturile reale principale, Curs Universitar (Ediția 2), Editura C.H. Beck, București, 2013;

– Drept civil. Drepturile reale principale, Curs Universitar (Ediția 3), Editura C.H. Beck, București, 2017;

– Legea dării în plată – Argumente și soluții (în colaborare, coordonator volum), Editura Hamangiu, București, 2016;

– Creditele pentru consumatori. Provocări legislative și tensiuni constituționale românești (în colaborare), Editura Hamangiu, București, 2017.

Menționăm coordonarea de către profesorul Valeriu Stoica a unei culegeri remarcabile de studii juridice, Legea dării în plată – argumente și soluții, publicată la Editura Hamangiu, în anul 2016, pe o temă cu adevărat sensibilă pe plan economic și social, contractele de credit bancar încheiate cu consumatorii, a cărei dezlegare de către Curtea Constituțională a României a influențat-o în mod hotărâtor, continuand astfel contribuția decisivă la identificarea dezlegărilor juste ale excepțiilor de neconstituționalitate, în contextul adoptării unor legi care cuprindeau dispoziții neconstituționale.

II. Cât privește cărțile din domeniul științei politice, menționăm:

– Puterea – un rău necesar, Ed. Alfa, București, 2002;

– Provocări liberale (în colaborare), Ed. Humanitas, București, 2003;

– Unificarea dreptei, Ed. Humanitas, București, 2008;

– Reconstrucția dreptei. Între Experimentul capitalist occidental și proiectul național românesc (în colaborare), Ed. Humanitas, București, 2009;

– Istorie recentă 100% (în colaborare), Ed. Humanitas, București, 2009.

În toate aceste volume dl Valeriu Stoica își expune crezul său politic de nezdruncinat până în prezent, și anume că singura opțiune și soluție politică pentru România ar fi un puternic și unificat filon de centru dreapta, axat pe doctrina liberală.

Activitatea științifică a profesorului Valeriu Stoica s-a manifestat și prin participarea acestuia la numeroase conferinte interne si internationale începând cu anul 1976 și până în prezent, mentionând în acest sens doar cele mai recente, respectiv:

– Participare și moderare a conferinței „Noutăți în dreptul Uniunii Europene (ed. 5)” organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, STOICA & Asociații și Colegiul Juridic Franco-român de Studii Europene, mai 2018;

– „Dreptul de proprietate: un concept juridic cu geometrie variabilă. Consecințe practice” – prezentată în cadrul conferinței „Specialiști de referință despre probleme actuale în Codurile României” organizată de Baroul Timiș și Editura Universul Juridic, Timișoara, septembrie 2018;

– Participare cu tema „Despre puterea de reprezentare” și moderare a conferinței „Probleme dificile de drept civil (ed. 7). Reprezentarea în dreptul privat român.” organizată de Societatea de Științe Juridice în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României, octombrie 2018;

– „Buna-credință în contextul proprietății aparente și în cel al publicității materiale” – prezentată în cadrul Conferinței internaționale bienală, la Secțiunea I – Drept civil și drept procesual civil, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, noiembrie 2018;

– „Despre încredere: premisa SALB” – prezentată în cadrul Conferinței „Soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul financiar-bancar. De la deziderat la realizate”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității din București în colaborare cu Centrul de soluționare a litigiilor în domeniul bancar (CSALB), noiembrie 2018

– „Dreptul material la acțiune în materia drepturilor reale” – prezentată în cadrul conferinței naționale „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire”, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, noiembrie 2018;

Indiferent de postura în care a activat, profesorul Valeriu Stoica a lăsat o amprentă inconfundabilă și ca orice intelectual de valoare s-a aplecat și asupra domeniilor clasice ale culturii, precum istoria, poezia, muzica clasică, dar și asupra unei noi pasiuni reprezentate de enologie, după ce a moștenit o vie în zona Drăgășani-Olt.

Calitățile sale de scriitor s-au manifestat și în ceea ce privește această pasiune, concentrând în scrierile sale maxima lui Terentiu, „Sunt om și nimic din ce e omenesc nu-mi este străin”:

– A bea vin și a filosofa. O carte despre vinurile esențiale – prefață la cartea „O mare de vin și un strop de filozofie”, de Fallhoff (coord.) & alții – Ed. Baroque Book & Arts, București 2017.

– Povești științifice despre vin – prefață la cartea „Istoria vinului”, de Ian Tattersal, Rob deSalle – Ed. Baroque Book & Arts, București 2017.

– Romanul istoric al veșmintelor vinului – prefață la cartea „Istoria sticlei de vin”, de Jean-Robert Pitte – Ed. Baroque Book & Arts, București 2017.

– Poemul viței-de-vie și al vinului – postfață la volumul I. Pillat, „Vinul de altădată” – Ed. Baroque Book & Arts, București 2018.

Stimate Domnule Profesor Valeriu Stoica,

Multumesc Universității „Ovidius” din Constanta, al cărei slujitor sunt încă din anul 1992, pentru prilejul pe care mi l-a oferit pentru ca în calitate de fost student al d-voastră, atât la Facultatea de Drept a Universității București, cât și la Institutul de Magistratură, în prima promoție a acestuia, să pot exprima prin această onorantă alocuțiune bucuria nespusă de a recunoaște public meritele d-voastră, de a vă primi, în rândul comunității noastre academice și prin aceasta de a crește prestigiul acesteia.

Nu este nimic mai onorant pentru un discipol decât momentul în care poate sta efemer lângă maestrul său și își poate arăta recunoștința deplină față de acesta.

Vă urez multă sănătate și vă doresc să continuați cu aceeași pasiune misiunea pe care v-ați asumat-o și de la care nu vă puteți deroba.

VIVAT ILLUSTRIS NOSTER MAGISTER


*Articolul a fost prezentat în cadrul Conferinței „Starea justiției în România după aderarea la UE”, eveniment organizat la data de 9 mai 2019, la Constanța.
Discursul dlui Gabriel Cornel Grigore cu ocazia Conferinței „Starea justiției în România după aderarea la Uniunea Europeană” (Laudatio prof. univ. dr. Valeriu Stoica) was last modified: mai 15th, 2019 by Gabriel Grigore

Vă recomandăm:

Abonează-te la newsletter