Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, București – 4 posturi vacante de consilier juridic

7 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 416

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contencios;

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contencios;

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prevenirea Violenței în Familie;

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice.

Pentru a se putea înscrie, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în concret:

– au cetățenia română și domiciliul în România;

– cunosc limba română, scris și vorbit;

– au vârsta de minimum 18 ani împliniți;

– au capacitate deplină de exercițiu;

– au o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplinesc condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

– îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

– nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu au fost destituiți dintr-o funcție publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu au desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Aceștia trebuie să cumuleze și îndeplinirea condițiilor specifice de participare, pe care le vom enumera în continuare.

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contencios:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;

– cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prevenirea Violenței în Familie:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziții Publice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe administrative;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

– cunoștințe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 22 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 4 iunie 2019, ora 12.00: proba scrisă;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, respectiv:

– formularul de înscriere;

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– cazierul judiciar;

– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București, str. soldat Enache Ion nr. 1A, telefon 0726.807.784, e-mail [email protected].

Sursa informației

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, București – 4 posturi vacante de consilier juridic was last modified: mai 7th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter