[UPDATE: Rezultate finale] DIICOT. Post vacant de consilier juridic (termen-limită: 1 noiembrie 2017)

6 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3227
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 6 decembrie 2017: Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic 

Potrivit unui anunț din data de 5 decembrie 2017, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a dat publicității rezultatele finale în ceea ce privește concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos tabelul aferent rezultatelor finale obținute de către candidați la concurs, astfel cum a fost publicat de DIICOT:

Campanie Craciun UJmag 2020

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 27 noiembrie 2017: Rezultatele obținute de către candidați la proba interviului în ceea ce privește concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic

Potrivit unui anunț din data de 27 noiembrie 2017, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a dat publicității rezultatele aferente probei interviului în ceea ce privește concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (12) din Regulament, candidații sunt considerați admiși dacă obțin minimum nota 7.

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (13), rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afișare. Contestațiile se pot depune la nr. de fax 021/31.11.984 sau la adresa de e-mail [email protected]

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos tabelul aferent rezultatelor obținute de către candidați la concurs, astfel cum a fost publicat de DIICOT:

Sursa informației


Update 23 noiembrie 2017: Planul de interviu aferent concursului organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic

Potrivit unui anunț din data de 22 noiembrie 2017, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a dat publicității planul conform căruia se va susține proba interviului în ceea ce privește concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos planul de interviu aferent concursului, astfel cum a fost publicat de către DIICOT:

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Sursa informației


Update 22 noiembrie 2017: Rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă după soluționarea contestațiilor 

Potrivit unui anunț al DIICOT din data de 21 noiembrie 2017, Direcția a dat publicității tabelul privind rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă după soluționarea contestațiilor în ceea ce privește concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (4) din Regulament, nota obținută la contestații nu poate fi mai mică decât nota contestată. Conform art. 7 alin. (4), rezultatul soluționării contestației este definitiv.

Interviul, la care vor participa numai candidații care au obținut minim nota 7.00, se va susține în data de 22 noiembrie 2017, începând cu ora 12.00, la sediul Structurii centrale a direcției.

Pentru mai multe detalii, redăm, în continuare, tabelele aferente rezultatelor obținute de către candidați la proba scrisă – după soluționarea contestațiilor, astfel cum au fost publicate de către DIICOT:

Tabel soluționare contestații la proba scrisă

Tabel rezultate obținute la proba scrisă după soluționarea contestațiilor

Sursa informației


Update 20 noiembrie 2017: Rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă în ceea ce privește concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic 

Potrivit unui anunț al DIICOT din data de 16 noiembrie 2017, Direcția a dat publicității tabelul privind rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă în ceea ce privește concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (2) din Regulament, candidații nemulțumiți de notele acordate la proba scrisă, au putut să depună contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, la nr. de fax: 021/31.11.984 sau la adresa de e-mail: [email protected]

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (6) și (7), pentru a fi declarați admiși la proba scrisă, candidații trebuie să fi obținut cel puțin nota 7.00, iar promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.

Pentru mai multe detalii, consultați și: Procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la barem.

Redăm, în continuare, tabelul aferent rezultatelor obținute de către candidați la proba scrisă, astfel cum a fost publicat de către DIICOT:

Sursa informației


Update 10 noiembrie 2017: Rezultatul verificării îndeplinirii condițiior legale de participare la concursul organizat în vederea ocupării unui post de consilier juridic

Potrivit unui anunț al DIICOT din data de 7 noiembrie 2017, Direcția a dat publicității lista privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiior legale de participare la concursul organizat în vederea ocupării unui post de consilier juridic.

Astfel, în termen de 24 de ore de la afișare, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. (3) din Ordinul Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 279/2009, candidații respinși au putut formula contestație, la nr. de fax: 021/31.11.984 sau la adresa de e-mail: [email protected]

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice (la care vor participa numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor), se va susține în data de 14 noiembrie 2017, ora 10.00, la sediul Structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, din Calea Griviței nr. 24, sector 1.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos tabelele privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiior legale de participare la concursul organizat în vederea ocupării unui post de consilier juridic și de verificare a contestațiilor, astfel cum au fost publicate de către DIICOT:

Tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii condițiior legale de participare la concursul organizat în vederea ocupării unui post de consilier juridic

Tabel soluționare contestații

Sursa informației


DIICOT. Post vacant de consilier juridic (termen-limită: 1 noiembrie 2017)

Potrivit unui anunț al DIICOT, Direcția organizează un concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, termen-limită pentru înscriere fiind data de 1 noiembrie 2017.

Astfel, DIICOT organizează, la data de 14 noiembrie 2017, concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, în cadrul Structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Concursul va avea loc la sediul Structurii centrale din Calea Griviței nr. 24, sector 1, și constă în 3 etape, după cum urmează:

a) verificarea dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă, constând în verificarea cunoștințelor teoretice la următoarele discipline: drept civil, dreptul muncii, drept procesual civil, drept procesual penal, drept administrativ și organizare judiciară;
c) interviul.

Se poate înscrie la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenie română și domiciliul în România;
b) are studii superioare juridice;
c) are o vechime de cel puțin 8 ani în funcțiile de judecător, procuror, magistratasistent, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector, avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau în funcții de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi, Consiliului Legislativ;
d) are o bună reputație;
e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
f) nu are antecedente penale;
g) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită aceasta prin lege.

Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii, ale foilor matricole și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, respectiv, în specialitate;
e) curriculum vitae;
f) cazierul judiciar;
g) adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
h) declarația pe propria răspundere autentificată la notar sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;
i) recomandare de la ultimul loc de muncă, privind profilul moral și profesional.

Copiile actelor se prezintă însoțite de documentele originale și se certifică spre conformitate de secretariatul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziția candidaților prin secretariatul comisiei de organizare a concursului.

În cuprinsul formularului, candidații își vor exprima acordul în vederea înregistrării interviului, urmând ca această înregistrare să fie pusă la dispoziția comisiei de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul.

Cererile de înscriere se vor depune până la data de 1 noiembrie 2017, la Serviciul de resurse umane din cadrul Structurii centrale, Calea Griviței nr. 24, sector 1, București.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul:

– Termen de depunere a dosarelor – 1 noiembrie 2017;
– Afișare rezultate selecție dosare – 7 noiembrie 2017;
– Termen de depunere a contestațiilor – până pe 8 noiembrie 2017;
– Afișare rezultate soluționare contestații la selecția dosarelor – 9 noiembrie 2017;
– Susținerea probei scrise – 14 noiembrie 2017, ora 10:00;
– Afișare barem de corectare – 14 noiembrie 2017, cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, la sediul direcției;
– Termen de depunere contestații barem – până pe 15 noiembrie 2017;
– Soluționare contestații barem, afișare barem definitiv – 16 noiembrie 2017;
– Afișare rezultate proba scrisă – 16 noiembrie 2017;
– Termen de depunere contestații proba scrisă – până pe 17 noiembrie 2017;
– Soluționare contestații și afișare rezultate finale proba scrisă – 21 noiembrie 2017;
– Susținere interviu – 22 noiembrie 2017;
– Afișare rezultate obținute la interviu – 23 noiembrie 2017;
– Termen de depunere a contestațiilor la interviu – până pe 27 noiembrie 2017;
– Soluționare contestații și afișare rezultate – pe 4 decembrie 2017.

Calendarul este estimativ și poate suferi modificări, în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs.

Tematica și bibliografia stabilite pentru concurs au fost anexate anunțului mai sus arătat.

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021.412.32.25/021.412.32.26.

Sursa informației

[UPDATE: Rezultate finale] DIICOT. Post vacant de consilier juridic (termen-limită: 1 noiembrie 2017) was last modified: decembrie 6th, 2017 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter