Dezbatere publică privind obiectivul de investiții „Cartierul Justiției”

30 oct. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1646

Despre

  • Gruparea unor instituții din domeniile Justiției și Culturii
  • Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris

Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul Hotărârii pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada” în „Cartierul Justiției”, precum și a programului prioritar de reconversie funcțională a acestuia.

Până la acest moment, obiectivul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2004, respectiv realizarea unui centru urban polifuncțional, inclusiv prin finalizarea construcțiilor existente pe amplasament, prin intermediul unui parteneriat public – privat nu a fost realizat.

Având în vedere valoarea amplasamentului care este parțial ocupat, în prezent, de fundațiile fostului obiectiv de investiții “Centrul de Creație și Cultură – Cântarea României”, abandonat definitiv după 1989, ulterior „Esplanada”, conform H.G. nr. 373/2004 (M. Of. nr. 279 din 30 martie 2004), precum și imposibilitatea asigurării prin bugetul de stat a fondurilor necesare finalizării acestuia, Guvernul României decide realizarea prezentului program de reconversie funcțională a amplasamentului, în condițiile legii.

Obiectivul de investiții care se va realiza pe acest amplasament va purta denumirea de „Cartierul Justiției”, care va include zone dedicate domeniilor Justiției și Culturii.

Amplasamentul, teren și construcții, astfel cum a fost stabilit prin H.G. nr. 373/2004,  este delimitat de străzile: Bd. Unirii – Bd. Octavian Goga – Str. Nerva Traian – Str. Mircea Vodă, având o suprafață de 107.140 mp, din care 27.024 mp ocupați de fundațiile vechiului obiectiv de investiții.

Campanie Craciun UJmag 2020

Amplasamentul viitorului Cartier al Justiției || Sursa foto: Google Maps

Terenul, obținut și pus la dispoziția investitorului în condițiile legii, va fi utilizat cu respectarea prevederilor Planului urbanistic general (PUG) al municipiului București, Planului urbanistic zonal (PUZ) – zona centrală, Planului urbanistic zonal al sectorului 3 și ale prezentului program.

Terenul este grevat de:

– existența fundațiilor vechiului obiectiv de investiții – soluția tehnică de înglobare sau eliminare se va stabili în baza unei expertize tehnice;

– necesitatea asigurării unui spațiu public de tip piață și a unui spațiu verde public, ale căror dimensiuni se vor stabili în baza unei documentații de tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

Tema generală a „Cartierului Justiției” prevede gruparea unor instituții din domeniile Justiției și Culturii cu funcțiunile lor primare specifice și ariile construite desfășurate aferente, astfel:

  • clădiri destinate desfășurării activităților instanțelor de judecată cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 80.750 mp;
  • clădiri cu funcția principală de birouri pentru instituții reprezentative și de control în cadrul Justiției cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 14.250 mp;
  • clădiri cu destinația de instituții de învățământ superior cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 7.190 mp;
  • clădiri sau spații având destinația de birouri pentru activități specifice Ministerului Public cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 9.560 mp;
  • clădire și spații având funcțiunea de Centru Cultural Multifuncțional cu o suprafață a terenului aferent de 12.000 mp, aflat în proximitatea Bibliotecii Naționale a României, cu o suprafață construită desfășurată a viitoarei clădiri de aprox. 30.000 mp (subteran și suprateran).

Suprafețele sus menționate sunt estimări realizate pe baza unui studiu de amplasament, care vor constitui elemente de temă generală pentru realizarea planului de urbanism zonal. Acesta va reglementa conform prevederilor legale și tehnice aplicabile, particularităților naturale ale terenului organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane, organizarea rețelei stradale, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic și circulația terenurilor.

Justiție

Schema funcțională a Cartierului va avea în vedere regruparea spațiilor destinate instanțelor de judecată cu sediul în București – săli de judecată, arhive, birourile aferente pentru judecători, grefieri, personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc. Astfel, Noul Palat de Justiție, regrupând funcțiunile menționate mai sus va ocupa poziția frontală în cadrul ansamblului.

În planul doi sau în prelungire se vor realiza celelalte clădiri, fie independente, fie unite printr-un acoperiș comun, care vor permite accesul liber spre curțile de lumină sau spre curțile din incintă. Aici vor funcționa:

  • Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu Inspecția Judiciară grupate într-o singură clădire;
  • Instituțiile de învățământ superior (Școala Națională de Grefieri și Institutul Național al Magistraturii) regrupate fie în clădiri independente, fie în aceeași clădire pentru eficientizare;
  • Parchetele de pe lângă Tribunalul București se vor regăsi într-o clădire independentă, însă relaționată cu Palatul de Justiție printr-un acces subteran sau suprateran.

Între clădirile viitorului Cartier, se propune realizarea unui spațiu public deschis pe minim două laturi, coerent la nivelul tratării și concepției și raportat la celelalte spații publice, propuse în continuarea proiectului, permițând astfel dezvoltarea viitoare a cartierului spre funcțiunile culturale prin intermediul unui amplu spațiu verde.

Cultură

Cartierul va include, printr-o formulă coerentă, și un Centru Cultural Multifuncțional. Acesta reprezintă un obiectiv major de investiții care va crea condiții optime pentru desfășurarea de activități culturale, continuând astfel programele de extindere a infrastructurii culturale susținute de Ministerul Culturii, în acord cu necesitățile unei capitale europene.

Centrul Cultural Multifuncțional se propune a fi o clădire unică, independentă, cu o configurare funcțional-volumetrică flexibilă, care să permită adaptarea spațiilor interioare și exterioare la o multitudine de manifestări culturale.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Se va constitui ca un spațiu continuu, deschis, mixt, pe mai multe niveluri (supraterane și subterane), permanent adaptabil, cu diferite dotări tehnice moderne, cu scopul de a oferi spațiul major, coerent, la cele mai ridicate standarde de calitate, pentru organizarea de spectacole, expoziții, lansări de carte, vernisaje, reuniuni ale specialiștilor din diverse domenii aparținând Culturii, centre de formare și informare.

Totodată, clădirea, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 30.000 mp și propusă a fi amplasată pe un teren de cca. 12.000 mp, împreună cu spațiile verzi aferente, va găzdui inclusiv săli, galerii, curți interioare sau un atrium, zone cu funcțiuni conexe de tipul librăriilor, galeriilor, cafenelelor, magazinelor de profil și zonelor de relaxare.

Centrul Cultural va fi interconectat cu spațiul public deschis, prevăzut odată cu configurarea viitoarelor clădiri destinate sistemului judiciar.

Va fi un centru cu rol de reprezentativitate la nivel de comunitate, proiectul răspunzând atât nevoii de a asigura spații de calitate superioară activităților culturale, cât și celei de a revitaliza socializarea comunitară și petrecerea timpului liber.

Aspecte comune dezvoltării amplasamentului

Amplasarea și configurarea funcțional-volumetrică și estetică a clădirilor „Cartierului Justiției” vor fi adaptate în funcție de prevederile planului de urbanism zonal și de măsurile tehnice, legale și de oportunitate care vor fi necesare ca o consecință a planului de urbanism zonal, a expertizei tehnice a fundației existente și a studiului geo-tehnic.

Având în vedere importanța amplasamentului, se va urmări ca soluțiile urbanistice propuse pentru reconversia funcțională a vechiului obiectiv abandonat să aibă un caracter unitar și reprezentativ pentru imaginea Capitalei, integrându-se armonios cu clădirile și estetica de fațadă a fronturilor existente pe arterele perimetrale care delimitează terenul.

Se va urmări coerența ansamblului și, în acest sens, Planul urbanistic zonal (PUZ) care va reglementa amplasamentul se va întocmi pentru întregul amplasament și va fi însoțit de o ilustrare urbanistică. Studiile tehnice pentru infrastructură și rețele vor fi întocmite pentru întregul amplasament.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail [email protected].

Sursa informației este Ministerul Justiției (www.just.ro).

Dezbatere publică privind obiectivul de investiții „Cartierul Justiției” was last modified: octombrie 30th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter