Despre (in)utilitatea acţiunii în prestaţie tabulară

14 feb. 2020
Articol UJ Premium
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3492
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Reaua‑credință a terțului înscris este ușor de probat, inalienabilitatea fiindu‑i opozabilă prin notarea promisiunii de vânzare în cartea funciară. Dacă însă părțile promisiunii nu au îndeplinit formalitatea de publicitate a clauzei de inalienabilitate, întrucât nu au notat promisiunea în cartea funciară, beneficiarul inalienabilității nu ar putea solicita nici anularea înstrăinării subsecvente și nici pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract. Opozabilitatea inalienabilității subînțelese din promisiunea de vânzare este una absolută[27].

Acțiunea în prestație tabulară specială, ca și cea obișnuită, este compatibilă doar cu consimțământul definitiv la înstrăinare. Cu toate acestea, așa cum am arătat de mai multe ori în cuprinsul acestui studiu, acțiunea în prestație tabulară obișnuită va putea fi alăturată acțiunii în pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract în cazul în care nicio altă persoană nu și‑a înscris între timp un drept real în cartea funciară.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Acțiunea în prestație tabulară specială prezintă un avantaj pentru reclamant, în raport cu o acțiune în rectificarea înscrierii dreptului în cartea funciară, deoarece acesta nu este obligat să dovedească nevalabilitatea înscrierii dreptului terțului. Nu este necesar ca instanța judecătorească să se pronunțe asupra valabilității titlului terțului, nu este necesară desființarea prealabilă a titlului terțului și nici constatarea vreunei alte cauze de ineficacitate a acestuia[28].

Singura cerință în admiterea acțiunii în prestație tabulară specială împotriva terțului înscris mai înainte în cartea funciară este reaua sa credință, indiferent că actul său de dobândire a fost cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Reaua‑credință a terțului se va raporta la cunoașterea efectivă, la data încheierii propriului act de dobândire, a exis­tenței unui act anterior încheiat de autorul său cu o altă persoană, care încă nu și‑a înscris dreptul în cartea funciară. Terțul de rea‑credință nu se va putea prevala de aparența de carte funciară în care antecesorul său era titular tabular dacă reclamantul face dovada că a cunoscut situația juridică reală a imobilului pe altă cale. O notare în cartea funciară a acțiunii în prestație tabulară obișnuite facilitează dovada relei‑credințe a terțului, care nu va mai putea invoca necunoașterea actului anterior la data încheierii actului de către el însuși.

 

5. Scurte concluzii

Acțiunea în prestație tabulară este un mijloc eficient în mecanismul strămutării dreptului de proprietate în sistem de carte funciară. Obiectul său nu este precizat strict de către legiuitor, însă incidența acțiunii se face simțită în faza executării de către transmițător a tuturor obligațiilor necesare înscrierii dreptului în cartea funciară.

În sistemul constitutiv de drept al înscrierilor în cartea funciară, efect amânat până la definitivarea lucrărilor de cadastru la nivelul fiecărei unități administrativ‑teritoriale, obligațiile necesare înscrierii dreptului real în cartea funciară presupun prestații care nu trebuie calificate ca obligații de a face propriu‑zise, ci ca faze ale executării obligației de a strămuta proprietatea, obligație asumată de transmițătorul bunului în momentul înche­ierii contractului. Acțiunea în prestație tabulară dobândește un rol important în acest transfer, pentru că permite beneficiarului obligarea transmițătorului la executarea oricăror și tuturor obligațiilor necesare pentru înscriere, adică pentru transfer.

De aceea, acțiunea în prestație tabulară este o acțiune care asigură executarea obligației contractuale de a da, specifică sistemului de cartea funciară, numai atunci când această obligație a fost asumată valabil. Acțiunea în prestație tabulară este singura acțiune ce poate fi folosită pentru executarea obligațiilor necesare înscrierii dreptului în cartea funciară de către cel care solicită instanței pronunțarea unei hotărâri judecă­torești care să țină loc de contract.

În plus, în forma sa specială, eficiența acțiunii este dovedită în cazul în care un terț s‑a înscris anterior în cartea funciară, prin faptul că beneficiarul acțiunii în prestație tabulară nu este nevoit să dovedească nevalabilitatea titlului terțului.

 


[27] Idem, Publicitatea notării clauzei de inalienabilitate expresă și subînțeleasă în convențiile privitoare la imobile, în Studia nr. 2/2012, p. 134.

[28] Pentru dezvoltarea acestor diferențe, a se vedea A. Rusu, Acțiunile de carte funciară…, op. cit., p. 165 și urm.

Despre (in)utilitatea acțiunii în prestație tabulară was last modified: martie 9th, 2020 by Irina Sferdian
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă recomandăm:

Despre autor:

Irina Sferdian

Irina Sferdian

Este notar public în Camera Notarilor Timișoara, formator la Institutul Notarial Român, profesor la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara și doctor în drept.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter