Desfiinţarea unui înscris în cadrul procedurii pendinte. Constatarea veridicității contractului de împrumut (NCPP)

29 nov. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 398

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 103/2019

NCPP: art. 339 alin. (4), art. 340, art. 549^1

Monitor Dosare

Prealabil, Înalta Curte va identifica cadrul legislativ aplicabil în procedura pendinte:

Astfel, potrivit art. 549^1 C. proc. pen.:

(1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală și sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranță a confiscării speciale sau a desființării unui înscris, ordonanța de clasare, însoțită de dosarul cauzei, se înaintează instanței căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunțarea hotărârii prin care plângerea fost respinsă.

(2) Judecătorul de cameră preliminară comunică persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate o copie a ordonanței, punându-le în vedere că în termen de 10 zile de la primirea comunicării pot depune note scrise.

(3) După expirarea termenului prevăzut de alin. (2), judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra cererii prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre următoarele soluții:

a) respinge propunerea și dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării;

b) admite propunerea și dispune confiscarea bunurilor ori, după caz, desființarea înscrisului.

(4) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul și persoanele prevăzute la alin. (2) pot face, motivat, contestație. Contestația nemotivată este inadmisibilă.

(5) Contestația se soluționează de către instanța ierarhic superioară celei sesizate ori, când instanța sesizată este Înalta Curte de Casație și Justiție, de către completul competent potrivit legii, care se pronunță prin încheiere motivată, fără participarea procurorului și a persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre următoarele soluții:

a) respinge contestația ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată;

b) admite contestația, desființează încheierea și rejudecă propunerea potrivit alin. (3).

Sesizarea judecătorului de cameră preliminară de către procuror în cazul special reglementat de dispozițiile art. 549^1 din C. proc. pen., reprezintă o posibilitate legală, a unui organ abilitat de lege, de a verifica veridicitatea unui înscris, ca fiind real sau fals, cu consecințe practice asupra asigurării funcționării normale a circuitului civil și stabilității raporturilor juridice.

Conferintele lunii noiembrie
”

Desființarea unui înscris în cadrul procedurii pendinte se poate realiza dacă în urma evaluării materialului probator administrat în cursul urmăririi penale ori a înscrisurilor noi prezentate rezultă elemente concrete care să ateste faptul că înscrisul este urmarea unui fals.

Înalta Curte constată că întreg probatoriul administrat în prezenta cauză confirmă caracterul real al contractului de împrumut datat 14.10.2008 neexistând elemente care să conducă la concluzia contrafacerii scrierii sau a atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului.

Astfel, se constată că prin înscrisul intitulat Contract de împrumut fără dobândă din data de 14.10.2008, A., în calitate de împrumutător și SC C. SRL, reprezentată de asociat unic și administrator D., în calitate de împrumutată, a acordat împrumutatei SC C. SRL în numerar un împrumut fără dobândă în valoare de 152.000 euro, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la cel târziu data de 14.01.2009.

În ceea ce privește societatea C. SRL se constată că a fost înființată în 2002 și înregistrată la ORC sub nr. x/2002, cu sediul în Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, având asociat unic pe V.

Ulterior, prin contractul de cesiune a părților sociale din 10.10.2008, V., asociat unic al SC C. SRL, în calitate de cedent, a cesionat toate cele 20 părți sociale cu valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 100% din capitalul social al societății, către D., în calitate de cesionar.

Prin Încheierea nr. 4772 din data de 02.12.2008 pronunțată în Dosarul nr. x/24.11.2008, Tribunalul Caraș-Severin a admis cererea formulată de petenta V. și a dispus înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului societății în alt județ, respectiv Timiș, mun. Timișoara, str. x; completarea obiectului de activitate; dobândirea de către D. a 20 părți sociale în valoare totală 200 Ron; retragerea administratorului V.; numirea administratorului D.; retragerea asociatului unic V.; înregistrarea ca asociat unic a lui D..

Înalta Curte reține că, în cuprinsul contractului de împrumut, au fost utilizate noile date de identificare ale societății C. SRL privind sediul, numărul din Registrul Comerțului și ștampila societății.

Astfel cum rezultă din întreg materialul probator existent la dosarul cauzei, contractul de împrumut fără donație a fost încheiat ulterior acordării împrumutului, în preajma Crăciunului 2008 și a fost antedatat 14.10.2008, părțile urmărind să preconstituie un înscris pentru împrumutul acordat la o dată anterioară.

În acest sens, se constată că inserarea în cuprinsul contractului de împrumut a datelor actualizate ale societății existente la momentul perfectării contractului nu susține caracterul fals al contractului. Datele sunt reale și au fost consemnate în mod corect la momentul perfectării contractului de împrumut în formă scrisă.

În acest punct de analiză, instanța reține caracterul real al contractului de împrumut, declarațiile martorilor A., E., O. și G. susținând veridicitatea raportului juridic. Din aspectele relatate de martori rezultă faptul că W. i-a împrumutat lui D. suma de 152.000 euro, banii fiind remiși în două tranșe, prima de 52.000 euro, iar a doua de 100.000 euro, acasă la D., contractul de împrumut fiind încheiat în preajma Crăciunului din anul 2008 și datat 14.10.2008 pentru a evidenția data la care a avut loc înțelegerea dintre părți.

În egală măsură și extrasele de cont ale SC C. SRL evidențiază sumele respective, atestând creditarea firmei de către D. cu suma de 52.000 euro în data de 14.10.2008 și 100.000 euro în data de 17.10.2008.

Înalta Curte mai constată faptul că prin contractul de vânzare-cumpărare, încheiat la data de 20.03.2009 între D., în calitate de asociat unic și administrator al SC C. SRL și A., SC C. SRL, prin administrator D. i-a vândut cumpărătorului A., întreaga proprietate imobiliară, respectiv toate construcțiile constând în casa supraetajată cu extindere P+2 etaje și trei garaje la parter, situate în Timișoara, județul Timiș, înscrise în CF x cu număr top x. În cuprinsul înscrisului s-a precizat că prețul vânzării este de 152.000 euro și este plătit de cumpărător prin darea în plată, respectiv prin stingerea unui împrumut acordat anterior la data de 14.10.2008 și 17.10.2008, nerestituit în termen la data încheierii contractului.

Astfel, se constată că părțile au avut în vedere la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare suma de 152.000 euro ce a făcut obiectul contractului de împrumut din data de 14.10.2008.

În ceea ce privește semnătura de pe contractul de împrumut fără dobândă la rubrica D. se constată că, în cauză, au fost efectuate mai multe rapoarte de expertiză, concluziile acestora fiind contradictorii.

Astfel, prin raportul de expertiză nr. x/03.12.2014 efectuat de Institutul Național de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudețean Timișoara, în Dosarul nr. x/2012 al Tribunalului Timiș s-a stabilit că semnătura în litigiu de pe documentul intitulat contract de împrumut – fără dobândă, datat 14.10.2008, de la rubrica D. „Bun și aprobat” pentru una sută cinci zeci și două mii euro nu a fost executată de numitul D.. În privința semnăturii de pe documentul intitulat contract de vânzare-cumpărare, datat 20.03.2009, de la rubrica D., s-a arătat că a fost executată de către numitul D..

Prin Raportul de expertiză nr. x/05 octombrie 2016 efectuat de Institutul Național de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudețean Timișoara, în Dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara s-a stabilit că semnăturile de la pozițiile D. de pe cele două exemplare originale ale contractului de împrumut datat 14.10.2008, depuse de către A. la parchet, au fost executate de către D. În privința exemplarului original depus în Dosarul nr. x/2012 al Tribunalului Timiș, expertul a precizat că nu se poate exprima, conform normelor legale, deoarece acesta fost deja expertizat de către Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Timișoara.

Potrivit Notei de obiecții nr. 421/01 noiembrie 2016 a expertului parte N., toate cele trei semnături au fost executate de către D. iar diferențele între acestea ar putea fi urmarea unei tentative de autofalsificare.

Prin raportul de expertiză criminalistică nr. 80/30.06.2017 efectuat de INEC București în Dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara s-a concluzionat că semnăturile de la poziția D. de pe cele trei exemplare originale ale contractului de împrumut fără dobândă, datat 14.10.2008, încheiat între A. și SC C. SRL nu au fost executate de către D.. Acestea au fost contrafăcute prin imitație după model/modele și din această cauză prezintă diferențe între ele. Nu s-a putut stabili data semnăturilor, nici dacă a fost folosit un singur instrument scriptural.

Potrivit notei de obiecții nr. 430/01 august 2017 a expertului parte N. s-a arătat că numitul D. ar fi putut semna cele trei exemplare ale aceluiași contract cu același prilej și a apreciat că se impune efectuarea expertizei de către o comisie formată din trei experți din cadrul INEC.

Prin raportul de expertiză criminalistică nr. 24/28 februarie 2018 efectuat la INEC București, comisia formată din 3 experți, în Dosarul nr. x/2015 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara s-a concluzionat că toate cele trei exemplare originale ale contractului de împrumut fără dobândă, datat 14.10.2008, încheiat între A. și SC C. SRL, au fost executate de către persoana de la care provin grafiile de referință indicate ca fiind proprii numitului D.. S-a mai opinat în cuprinsul raportului că cele trei semnături în litigiu analizate au fost executate cu același tip de material scriptural, de aceeași persoană și cu aceeași ocazie. Diferențele între grafiile comparate pot fi considerate neesențiale și sunt explicate prin variabilitatea naturală a scrierilor influențate de acțiunea unor factori interni și externi diferiți, care apar într-o situația și în alta.

Potrivit notei de obiecții nr. 439/02 aprilie 2018 a expertului parte N. s-a arătat că lucrarea (raportul de expertiză criminalistică nr. 24/28 februarie 2018 al INEC București) este obiectivă și în conformitate cu adevărul.

Înalta Curte, în acord cu judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Timișoara, apreciază că raportul de expertiză criminalistică nr. 24/28 februarie 2018 efectuat la INEC București, comisia formată din 3 experți, este complet, concluziile acestuia, fundamentate sub aspect științific, sunt cele care exprimă adevărul în cauză.

Pentru considerentele expuse, constatând veridicitatea contractului de împrumut, în baza art. 549^1 alin. (5) C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația declarată de contestatoarea C. SRL împotriva încheierii nr. 592/PI din data de 27 noiembrie 2018 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Timișoara, secția penală.

Sursa informației: www.scj.ro.

Desființarea unui înscris în cadrul procedurii pendinte. Constatarea veridicității contractului de împrumut (NCPP) was last modified: noiembrie 26th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter