Desemnarea reprezentantului naţional în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării – DIANA şi a punctului unic de contact naţional pentru DIANA (OMCID/OMApN nr. 21371/M.178/2022)

18 ian. 2023
Vizualizari: 375

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării (OMCID) nr. 21371/2022 și al ministrului Apărării Naționale (OMApN) nr. M.178/2022 privind desemnarea reprezentantului național în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării – DIANA și a punctului unic de contact național pentru DIANA

(M. Of. nr. 48 din 17 ianuarie 2023)

Ținând cont de:

– Legea nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949;

– infograma RCN 1.342/2022 trimisă de Delegația Permanentă a României la NATO cu privire la transmiterea în cel mai scurt timp a punctului unic de contact național pentru Acceleratorul NATO pentru Inovare în domeniul Apărării (DIANA Single Point of Authority);

În temeiul:

– art. 12 alin. (3) din H.G. nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

– art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale. 

Se desemnează reprezentantul național în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării – DIANA și a punctului unic de contact național pentru DIANA.

 

În M. Of. nr. 48 din data de 17 ianuarie 2023 s-au publicat Ordinul ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării (OMCID) nr. 21371/2022 și al ministrului Apărării Naționale (OMApN) nr. M.178/2022 privind desemnarea reprezentantului național în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării – DIANA și a punctului unic de contact național pentru DIANA.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID, desemnează prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, cu consultarea prealabilă a Ministerului Apărării Naționale, denumit în continuare MApN, reprezentantul național în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării, denumit în continuare DIANA.

Art. 2

MCID găzduiește punctul unic de contact național pentru DIANA. MCID desemnează, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, o persoană care are calitatea de punct de contact național în relația cu DIANA.

Art. 3

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Pentru o colaborare interinstituțională mai bine structurată, MCID și MApN desemnează, prin ordine de ministru, persoanele de contact instituționale în vederea colaborării în cadrul DIANA.

Art. 4

(1) Persoana desemnată potrivit art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale obligatorii:

a) să fie absolventă de studii superioare la nivel master;

b) să fie angajată a unei instituții din administrația publică centrală sau a unei companii cu capital majoritar de stat;

c) să dețină sau să îndeplinească condițiile legale pentru obținerea autorizației de acces la informații clasificate, la nivelul NATO Secret.

(2) Persoana desemnată potrivit art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ minimum două din următoarele condiții specifice obligatorii:

a) să aibă experiență de minimum 1 an în crearea sau în implementarea de proiecte de cercetare-dezvoltare, de programe-suport pentru activități de cercetare-dezvoltare, de comercializare sau consultanță în comercializarea de proiecte din categoria tehnologiilor emergente;

b) să aibă experiență de minimum 2 ani în implementarea sau în finanțarea de proiecte din aria incubatoarelor sau a acceleratoarelor de afaceri, a entităților de tip cluster de inovare, digital innovation hub (DIH) sau în dezvoltarea unor entități de tip start-up sau spin-off în domeniul tehnologiilor emergente ca acționar sau investitor;

c) să aibă experiență internațională de minimum 2 ani, obținută prin participarea la programe de studiu, proiecte, conferințe organizate de instituții publice și private naționale și internaționale sau programe de studiu cumulate cu experiență profesională relevantă pentru domeniul tehnologiilor emergente.

Art. 5

(1) În vederea colaborării în cadrul DIANA, persoanele de contact instituționale din MCID și MApN, desemnate potrivit art. 3, se întâlnesc lunar sau ori de câte ori este cazul cu reprezentantul național în Comitetul Director al DIANA și cu punctul de contact național în relația cu DIANA, după caz.

(2) Întâlnirile de lucru sunt organizate în format fizic sau online.

Art. 6

(1) MCID asigură organizarea și desfășurarea de sesiuni de informare cu privire la oportunitățile oferite de DIANA, împreună cu institutele naționale de cercetare-dezvoltare, universitățile și societățile din România care dezvoltă tehnologii inovative.

(2) MCID promovează activitatea entităților prevăzute la alin. (1) în relația cu NATO – DIANA.

(3) MCID inițiază și dezvoltă parteneriate internaționale cu reprezentanții altor state aliate în DIANA, în vederea dezvoltării de proiecte comune în aria de tehnologii emergente și disruptive.

Art. 7

(1) MCID elaborează un raport anual privind activitatea desfășurată în cadrul DIANA și îl trimite către Cancelaria Prim-Ministrului, MApN, Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, până la data de 25 martie a fiecărui an pentru anul precedent.

(2) MCID elaborează, după fiecare reuniune a Comitetului Director DIANA și de câte ori este cazul, note de informare către Cancelaria Prim-Ministrului, MApN și MAE.

Art. 8

(1) Reprezentantul național în Comitetul Director al DIANA participă la procesul de luare a deciziilor în cadrul acestui forum cu privire la programele dedicate provocărilor tehnologice în cadrul celor patru etape majore: elaborarea orientărilor strategice; formularea provocărilor tehnologice; introducerea tehnologiilor care răspund cel mai bine provocărilor tehnologice stabilite prin orientările strategice; evaluarea rezultatelor obținute care vor servi la revizuirea orientărilor strategice.

(2) Reprezentantul național susține cele mai bune soluții inovative ca răspuns la amenințările identificate privind utilizarea duală prin intermediul inovatorilor către utilizatorii finali ai capabilităților la nivel operațional și ajută la promovarea celor mai bune soluții care îndeplinesc cerințele militare.

 

Desemnarea reprezentantului național în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării – DIANA și a punctului unic de contact național pentru DIANA (OMCID/OMApN nr. 21371/M.178/2022) was last modified: ianuarie 18th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.