[UPDATE: Lista centralizatoare a avocaților înscriși la cursuri] Departamentul pentru protecția profesiei, informare și relații publice al UNBR și INPPA. Informare asupra Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice

15 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1.111

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 19 septembrie 2018: INPPA. Lista centralizatoare a avocaților care au fost înscriși la cursurile de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice

Potrivit unui anunț din data de 19 septembrie 2018, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a dat publicității lista centralizatoare a avocaților care au fost înscriși la cursurile de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice (în continuare cursuri online – insolvența persoanei fizice).

Monitor Dosare

Lista a avut în vedere criteriile stabilite de Comisia Permanentă în ședința din data de 11-12 mai a.c., iar regulile în raport de care au fost soluționate și definitivate solicitările privind includerea în listele de înscriere la cursuri au fost cele prevăzute la art. 12 din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Insolvența persoanelor fizice, precum și dovedirea achitării taxei stabilite în ședința Consiliului UNBR din 16-17 februarie 2018, în care s-a hotărât ca un (1) curs să coste 50 lei, iar taxa de școlarizare pentru tot modulul (10 cursuri) să fie de 500 de lei.

Astfel, datele tehnice de conectare urmează să fie transmise, individual, persoanelor cuprinse în tabelul atașat prezentei comunicări. Lansarea cursurilor va fi anunțată atât prin publicare pe site INPPA, cât și prin comunicare pe adresele de e-mail indicate de aplicanți.

Avocații care doresc să semnaleze și să solicite îndreptarea unei eventuale erori materiale privind înscrierea în lista centralizată, sunt rugați să contacteze secretariatul INPPA, la adresa de e-mail [email protected]

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare tabelul centralizator cu avocații care au fost înscriși la cursurile de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, astfel cum a fost publicat de către INPPA:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Update 15 mai 2018: UNBR. Cursuri de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al UNBR (www.unbr.ro), Uniunea va organiza cursuri privind insolvența persoanelor fizice, iar datorită interesului manifestat de către avocați, s-a decis prelungirea perioadei de înscriere.

Redăm în continuare conținutul integral al Informării Comisiei Permanente a UNBR, astfel cum a fost publicată de către Uniune.

Către
TOATE BAROURILE: ÎN ATENȚIA DOAMNEI / DOMNULUI DECAN

În ședința Comisiei Permanente din 11-12 mai 2018 au fost analizate comunicările barourilor precum și cele ale avocaților privind înscrierea la cursurile de pregătire profesională în vederea organizării examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice. Comunicările barourilor au avut în vedere actualizări, completări, modificări ale listelor inițiale publicate și comunicate de UNBR.

Având în vedere numărul solicitărilor privind prelungirea perioadei de înscriere, Comisia Permanentă a UNBR a hotărât să extindă perioada de înscriere până la 15 iunie a.c.

Cursurile vor începe după această dată și vor fi putea fi accesate numai de avocații care vor figura în listele finale ce vor fi publicate după finalizarea înscrierilor.

Comisia Permanentă a stabilit că regulile/criteriile în raport de care vor fi soluționate și definitivate solicitările privind includerea în listele de înscriere la cursuri sunt cele prevăzute la art. 12 din Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Insolvența persoanelor fizice. După expirarea termenului de înscriere (15 iunie 2018) lista de înscriere va fi definitivată prin hotărâre a Comisiei Permanente.

În listele de înscriere la cursuri pot fi incluși avocații definitivi, aflați în exercitarea profesiei dar cu o vechime mai mică de 5 ani, însă calitatea de administrator al procedurii (după promovarea examenului) le va fi recunoscută numai după împlinirea vechimii de 5 ani.

Cursurile sunt cele prezentate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 3 din 5 septembrie 2015 și se vor desfășura pe parcursul a 2 ore, respectiv 10 cursuri a câte 2 ore fiecare. Cursurile se vor desfășura în sistem online. Accesul se va face individual, de fiecare avocat, pe bază de nume de utilizator și parolă, după plata taxei de înscriere la cursuri.

În ședința Consiliului UNBR din 16-17 februarie 2018 s-a hotărât ca un (1) curs să coste 50 lei iar taxa de școlarizare pentru tot modulul (10 cursuri) să fie de 500 de lei.

Plata taxei de 500 lei se va efectua până cel mai târziu la 15 iunie a.c., în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (CIF 16137943) RO56RNCB0082044172480001, deschis la BCR UNIREA. Pe ordinul de plată/chitanța cu care se va plăti taxa vor fi completate, obligatoriu: numele și prenumele avocatului care va urma cursurile, baroul și mențiunea taxă școlarizare cursuri insolvență.

Dovada plății taxei, împreună cu datele de contact (nume, prenume, barou, telefon, email) vor fi comunicate pe adresa de email [email protected] (comunicările efectuate pe adresa [email protected] nu trebuie retransmise).

Prezenta comunicare se transmite tuturor barourilor cu rugămintea de a fi adusă la cunoștința avocaților și se publică pe paginile de internet ale UNBR și INPPA.

COMISIA PERMANENTĂ A UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Sursa informației


Update 27 martie 2018: Tabelul centralizator cu avocații care au solicitat înscrierea la prima sesiune de formare profesională inițială

Potrivit unui comunicat, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților a dat publicității tabelul centralizator cu avocații care au solicitat înscrierea pentru începerea cursurilor de pregătire profesională.

Pentru mai multe detalii, redăm mai jos respectivul tabel, astfel cum a fost publicat de către INPPA:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației


Departamentul pentru protecția profesiei, informare și relații publice al UNBR și INPPA. Informare asupra Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice

Potrivit unui comunicat din data de 30 ianuarie 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității o informare asupra Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice, prezentată de către Departamentul pentru protecția profesiei, informare și relații publice al UNBR și Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul acestei informări, astfel cum a fost publicat de către UNBR:

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

– Departamentul Protecția profesiei, informare și relații publice –

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

INFORMARE

asupra Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice

Începând cu anul 2018, a intrat în vigoare Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice.

În conformitate cu această lege, administratorul procedurii este desemnat dintre practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și notarii publici înscriși pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice.

În ceea ce privește dobândirea efectivă a calității de administrator sau lichidator, fiecare corp profesional organizează cursuri de pregătire profesională și examenul pentru includerea în listă. Conducerea celor patru corpuri profesionale adoptă o curriculă comună și o metodologie unitară pentru desfășurarea cursurilor și examenului, cu avizul comisiei de insolvență la nivel central.

Cele patru corpuri profesionale au elaborat curricula comună și metodologia unitară, acestea urmând să primească avizul comisiei de insolvență la nivel central.

Efectuarea de cursuri sau susținerea examenului în lipsa avizării favorabile a curriculei comune și metodologiei unitare de către comisia de insolvență la nivel central nu este posibilă.

Începerea cursurilor de pregătire profesională și planificarea examenului pentru înscrierea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice reprezintă o prioritate, această activitate urmând a fi programată și anunță imediat după avizarea curriculei comune.

Având în vedere faptul că apreciem că în cursul lunii martie vor fi întrunite condițiile de regularitate pentru demararea cursurilor de pregătire în vederea susținerii examenului mai sus amintit, atașăm listele cu avocații care au formulat cereri de înscriere, transmise prin grija barourilor din care aceștia fac parte, aceștia fiind cei care vor participa la prima sesiune de formare profesională inițială.

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 03/5.09.2015

Art. 1. – Bibliografia aferentă susținerii examenului pentru includerea în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice va fi:

a) Legea nr. 151/2015;
b) Ordin inventariere.

Art. 2. – Cursurile care vor fi predate vor fi următoarele:

Curs 1 – Principii, definiții și domeniu de aplicare.

Se vor explica definițiile de la art. 1-5 din Legea nr. 151, cu paralele din Legea nr. 85/2015.

Curs 2 – Organele care aplică procedura

Se va face o definire a organelor enumerate la art. 7-12, 44-45 din Legea nr. 151 și se va insista pe atribuțiile acestora în funcție de stadiul procedurii.

Curs 3 – Procedura administrativă pe bază de plan de rambursare a datoriilor.

Se va explica procedura raportat la art. 13-43 din Legea nr. 151.

Curs 4 – Procedura de insolvență prin lichidarea activelor debitorului și procedura simplificată de insolvență.

Se va argumenta procedura raportat la art. 46-64, art. 65-70 din Legea nr. 151.

Curs 5 – Deschiderea și închiderea procedurii. Eliberarea de datorii reziduale. Norme metodologice.

Se vor argumenta pașii pentru deschiderea și închiderea procedurii.

Curs 6 – Cercetarea averii debitorului. Identificarea și inventarierea activelor. Drepturi reale.

Se va explica de către un executor judecătoresc cum pot fi identificate activele debitorului, inventariate și sigilate. Se va pune accentul pe dispozițiile Legii nr. 151 raportat la bunurile neurmăribile, precum și la procedurile de identificare a activelor de la Primării, ANAF, OCPI, Registrul Auto (diferite forme de publicitate).

Curs 7 – Cercetarea averii debitorului. Elemente de regimuri matrimoniale. Anularea actelor frauduloase.

Tehnici de identificare a patrimoniului. Surse de informare cu privire la bunurile PF – registre publice. Acțiuni de reîntregire a patrimoniului. Se va face o prezentare a acțiunii în anulare din Legea nr. 151 – posibilă paralelă cu Legea nr. 85/2014. Se va face expunere inclusiv pe forma acțiunii, ce va trebui să cuprindă, care sunt condițiile de admisibilitate.

Curs 8 – Întocmirea tabelului de creanțe. Dreptul de creanță și proba acestuia.

Se va face o prezentare a creditorilor în concepția Legii nr. 151 și a modalității prin care aceștia pot cere înscrierea la masa credală. De asemenea, se va prezenta felul în care administratorul judiciar va verifica creanțele și va afișa tabelul. Se va insista pe proba creanțelor, pe modalitățile creanțelor, cât și pe felul în care vor fi înscrise diferite creanțe particulare – bancare, garantate, bugetare, nescandente, sub condiție.

Curs 9 – Valorificarea bunurilor conform Legii nr. 151/2015.

Se va pune accent pe aspectul practic: ce acte se redactează, cum vor arăta actele, cum se transferă proprietatea.

Curs 10 – Elemente de contabilitate primară aplicabile în procedură. Fiscalitatea valorificărilor.

 

Vezi și Considerații privind Legea insolvenței persoanelor fizice (în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

De asemenea, redăm mai jos și tabelul centralizator cu avocații care au solicitat înscrierea la cursuri, astfel cum a fost publicat de către UNBR:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

Sursa informației

[UPDATE: Lista centralizatoare a avocaților înscriși la cursuri] Departamentul pentru protecția profesiei, informare și relații publice al UNBR și INPPA. Informare asupra Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice was last modified: septembrie 19th, 2018 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter