Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate conform O.U.G. nr. 147/2020

16 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1573

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 593/2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum și a modelului acestora (M. Of. nr. 836/ 11 septembrie 2020)

Intrare în vigoare: 11 septembrie 2020

Conform O.U.G. nr. 147/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în cazul limitării sau suspendării activităților din unitățile de învățământ, inclusiv cele de educație antepreșcolară ca urmare a anchetei epidemiologice efectuată de DSP județeană/Municipiului București determinată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2. Prevederile O.U.G. nr. 147/2020 se aplică angajaților din sectorul public și privat, pe toată durata de limitare sau suspendare a activităților didactice, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de încheierea cursurilor anului școlar 2020 – 2021.

Condiții pentru acordare:
− copii cu vârsta de maxim 12 ani sau 26 ani, în cazul celor cu dizabilități;
− celălalt părinte nu beneficiază de zile libere.

Prevederile ordonanței nu se aplică dacă unul dintre părinți:
− este în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
− este asistentul personal al unuia din copiii aflați în întreținere;
− este în concediu de odihnă/concediu fără plată;
− are raportul de muncă suspendat (șomaj tehnic);
− nu realizează venituri din salarii și asimilate, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut și este supusă impozitului pe venit, CAS, CASS și contribuției asigurătorii pentru muncă.

Inteligența artificială în materie penală

Refuzul angajatorului de a acorda zile libere conform acestei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 lei și 2.000 lei pentru fiecare persoană, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei.

Procedura de decontare

Pentru decontarea sumelor reprezentând indemnizația pentru zilele libere acordate conform O.U.G. nr. 147/2020, angajatorii depun la AJOFM/Municipiul București o cerere datată și semnată de reprezentantul legal. Cererea este însoțită de următoarele documente:
– lista angajaților beneficiari ai zilelor libere care include și indemnizația acordată;
– copii după statele de plată și pontajele din care reiese acordarea indemnizației;
– declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal din care reiese îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației potrivit O.U.G. nr. 147/2020;
– dovada plății impozitului, contribuțiilor sociale (CAS și CASS) și a contribuției asigurătorii pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

Documentele se transmit prin mijloace electronice sau în format letric în 30 zile de la efectuarea plății contribuțiilor și impozitului aferente indemnizației. Dacă documentele se transmit după împlinirea celor 30 zile, se respinge dreptul angajatorului de a beneficia de decontarea indemnizației.

Indemnizația se decontează prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, în 15 zile calendaristice de la înregistrarea documentelor/clarificărilor scrise, documentelor suplimentare (în cazul în care se constată inadvertențe ori informații incomplete).

 

Decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate conform O.U.G. nr. 147/2020 was last modified: septembrie 16th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter