Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal – modificări (OPANAF nr. 1.081/2022)

21 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 119

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) și al ministrului justiției (OMJ) nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

(M. Of. nr. 524 din 12 iulie 2016)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin OMFP și OMJ nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit 

(M. Of. nr. 591 din 17 iunie 2022)

Având în vedere:

– art. 111 alin. (4) și (5) și art. 113 lit. b1) din Legea nr. 227/2015; 

– avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 740.268 din data de 23.05.2022.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În temeiul:

– art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015;

– art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015;

– art. 1 alin. (3) din OMFP și OMJ nr. 1.022/2.562/2016;

– art. 11 alin. (3) din H.G. nr. 520/2013.

– modifică: anexa nr. 1 , anexa nr. 10: lit. a).

În M. Of. nr. 591 din 17 iunie 2022 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin OMFP și OMJ nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului ordin.

Anexa nr. 1

Noua reglementare

Conform noii reglementări, anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Vă precizăm că anexa nr. 1 conține modelul declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Anexa nr. 10: lit. a)

Vechea reglementare

„a) Denumire: «Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal» (formular 208)

1. Cod: 14.13.01.13/10i

2. Format: A4/t2

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.

5. Se utilizează la declararea impozitului calculat și încasat de notarii publici pentru fiecare beneficiar de venit, precum și la notificarea organului fiscal, potrivit legii.

6. Se întocmește în două exemplare de către notarul public care autentifică actele de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.

7. Circulă:– originalul, însoțit de formatul electronic, la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial;– copia la notarul public.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al notarului public”.

Noua reglementare

La anexa nr. 10 „Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor”, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) Denumire: «Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal» (formular 208)

1. Cod: 14.13.01.13/10i.

2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

3. Se utilizează la declararea informațiilor privind tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, din patrimoniul personal.

4. Se întocmește de către notarul public care autentifică actele de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.

5. Circulă în format electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

6. Se arhivează la dosarul fiscal al notarului public”.

 

Art. II din OPANAF nr. 1081/2022

„Formularul prevăzut la art. I pct. 1 se utilizează pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu semestrul 1 al anului 2022”.

Art. III din OPANAF nr. 1081/2022

„Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Art. IV din OPANAF nr. 1081/2022

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal – modificări (OPANAF nr. 1.081/2022) was last modified: iunie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter