Dec. ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 6/2015: Înscrierea sancţiunii avertismentului în cazierul fiscal (OG 75/2001, HG 31/2003, OG 2/2001)

26 mart. 2015
4 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 54 voturi, medie: 5,00 din 5 (4 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2244

Despre

  • ÎCCJ (Complet DCD/C)
  • 23 martie 2015
  • Art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 7 din O.G. nr. 75/2001
  • Art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 75/2001
  • Art. 7, art. 8 şi art. 38 din O.G. nr. 2/2001

InstanțaActul normativArticol
ÎCCJ (Complet DCD/C)O.G. nr. 75/2001 (rep. M. Of. nr. 664 din 23 iulie 2004; cu modif. și compl. ult.)Art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 7
Normele metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 75/2001, aprobate prin H.G. nr. 31/2003 (M. Of. nr. 92 din 14 februarie 2003; cu modif. și compl. ult.)Art. 1 alin. (1)
O.G. nr. 2/2001 (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001; cu modif. și compl. ult.)Art. 7, art. 8 și art. 38

ÎCCJ (Complet DCD/C), s-a pronunțat, în ședința din data de 23 martie 2015, cu privire la dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 7 din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (M. Of. nr. 664 din 23 iulie 2004; cu modif. și compl. ult.) ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 31/2003 (M. Of. nr. 92 din 14 februarie 2003; cu modif. și compl. ult.), și ale art. 7, art. 8 și art. 38 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001; cu modif. și compl. ult.), și anume dacă sancțiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal.

Decizie ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 6/2015

Prin Decizia nr. 6/2015, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Tribunalul Sălaj – Secția civilă în dosarul nr. 4322/84/2013 și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 7 din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 31/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7, art. 8 și art. 38 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, sancțiunea avertismentului se înscrie în cazierul fiscal.

 
Vom prezenta, în continuare, conținutul dispozițiilor legale incidente:

Conținutul dispozițiilor legale incidente

Art. 2 alin. (1) O.G. nr. 75/2001: „În cazierul fiscal se ține evidența persoanelor fizice și juridice, precum și a asociaților, acționarilor și reprezentanților legali ai persoanelor juridice care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, denumiți în continuare contribuabili”.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Art. 4 alin. (1) O.G. nr. 75/2001: „În cazierul fiscal se înscriu date privind sancțiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și date din documentele prevăzute la art. 2 alin. (2)”.

Art. 7 O.G. nr. 75/2001: „(1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:

a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancționate ca infracțiuni și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii
definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste fapte;

d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancționate drept contravenții, cu excepția faptelor prevăzute la lit. e), și nu au mai săvârșit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste fapte, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste fapte, în situația în
care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;

e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancționate drept contravenții la regimul produselor accizabile și nu au mai săvârșit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste fapte;

f) au fost stinse creanțele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidență este data stingerii creanțelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situația în care creanțele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidență se realizează începând cu această dată;

g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidență este data reactivării contribuabilului în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevăzut la art. 781 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din ordonanța mai sus menționată. Aceste prevederi sunt aplicabile și reprezentanților legali;

h) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situația radierii unei persoane juridice declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentantului legal se scoate din evidența acestuia la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflați în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) există și alte mențiuni cu privire la alte fapte, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență”.

Art. 1 alin. (1) Normele metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 75/2001:Faptele sancționate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiară, inclusiv cele care privesc stabilirea și gestionarea impozitelor și taxelor, care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 7 O.G. nr. 2/2001: „(1) Avertismentul constă în atenționarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale.

(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.

(3) Avertismentul se poate aplica și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune”.

Art. 8 O.G. nr. 2/2001: (1) „Amenda contravențională are caracter administrativ.

(2) Limita minimă a amenzii contravenționale este de 250.000 lei, iar limita maximă nu poate depăși:

a) 1 miliard lei, în cazul contravențiilor stabilite prin lege și ordonanță;

b) 500 milioane lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;

c) 50 milioane lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene ori ale Consiliului General al Municipiului București;

d) 25 milioane lei, în cazul contravențiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București.

(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepția celor aplicate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale și amenzilor privind circulația pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.

(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislația în vigoare se fac venit integral la bugetele locale”.

Art. 38 O.G. nr. 2/2001: „(1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent la constatarea contravenției și sancțiunea este aplicată de agentul constatator.

(2) În celelalte cazuri avertismentul se socotește executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției, cu rezoluția corespunzătoare.

(3) Dacă sancțiunea a fost aplicată de instanță prin înlocuirea amenzii contravenționale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoștințare scrisă”.

 

Pentru a vedea minuta Deciziei ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 6/2015 vizitați site-ul ÎCCJ (www.scj.ro)

Dec. ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 6/2015: Înscrierea sancțiunii avertismentului în cazierul fiscal (OG 75/2001, HG 31/2003, OG 2/2001) was last modified: mai 4th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter