Decizia ÎCCJ nr. 2199/2023 Secţia I civilă – Neexecutarea de către mandatar a obligaţiei de a da socoteală mandantului despre îndeplinirea mandatului. Acţiune în răspundere civilă contractuală. Momentul de la care începe să curgă prescripţia dreptului material la acţiune. Incidenţa dispoziţiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 167/1958. Înlăturarea de la aplicare a regulii generale cuprinse în art. 7

13 iun. 2024
Vizualizari: 159

Înalta Curte de Casație și Justiție a publicat Decizia ÎCCJ nr. 1554/2023 Secția I civilă – Neexecutarea de către mandatar a obligației de a da socoteală mandantului despre îndeplinirea mandatului. Acțiune în răspundere civilă contractuală. Momentul de la care începe să curgă prescripția dreptului material la acțiune. Incidența dispozițiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 167/1958. Înlăturarea de la aplicare a regulii generale cuprinse în art. 7 din același decret.

Prin această decizie, instanța de recurs a reținut că, în mod greșit, instanțele de fond au constatat că, în cazul acțiunii în răspundere contractuală izvorâtă din contractul de mandat, termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de art. 3 din Decretul-lege nr. 167/1958, a început să curgă, potrivit regulii generale din art. 7 din același decret, la data încetării mandatului, prin executarea acestuia produsă la momentul când au fost lichidate depozitele și închise conturile bancare de către mandatar.

Astfel, s-a reținut că domeniul de aplicare a regulii sp[]eciale consacrate de art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 167/1958, este unul care acoperă întreaga răspundere civilă, atât ipoteza de răspundere delictuală, cât și pe cea de răspundere contractuală, întrucât legea nu distinge între felul răspunderii civile, ci stabilește in terminis condiția existenței unui prejudiciu cauzat printr-o „faptă ilicită”.

În ceea ce privește „fapta ilicită”, prin decizia instanței de recurs, s-a arătat că aceasta poate fi de natură atât extracontractuală (în special delictuală), cât și contractuală, cum prin ipoteză este și cazul faptei mandatarului de nerespectare a obligației contractuale de a da socoteală potrivit art. 1541 din Codul civil din 1864 și a remite sumele de bani rezultate din lichidarea depozitelor bancare și neutilizarea fondurilor bănești în interesul mandantului.

Prin urmare, s-a reținut că dispozițiile art. 8 alin. (1) din Decretul-lege nr. 167/1958 nu pot primi o interpretare restrictivă, care să limiteze sfera de aplicabilitate numai la dreptul la acțiune în repararea prejudiciului izvorât din „delictul civil” ce antrenează răspunderea civilă delictuală, întrucât rațiunea regulii speciale stipulate în norma juridică precitată se regăsește, în egală măsură, și în ipoteza răspunderii civile contractuale, precum în speța analizată, astfel că devine incident argumentul de interpretare logică consacrat prin adagiul „ubi eadem est legis ratio, ibi eadem est legis dispositio”.

A admite contrariul și a exclude din domeniul său de reglementare o categorie largă de „fapte ilicite”, așa cum sunt cele pe care se grefează o acțiune în răspundere ex contractu, în condițiile în care ipoteza normei cuprinse în art. 8 alin. (1) din decret nu introduce vreo distincție în raport cu acest element general al răspunderii civile, nu ar putea semnifica decât ignorarea în mod nepermis a unei reguli de bază în materie de interpretare logică, cunoscută prin adagiul „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”.

Sursa informației

Vezi și Decizia ÎCCJ nr. 1554/2023, Secția a II-a civilă. Litigiu privind pretenții decurgând din contractul de cesiune de creanță. Creanță neînscrisă în tabelul de creanțe în procedura insolvenței. Efectul decăderii din dreptul de înscriere în tabelul de creanțe

 

Decizia ÎCCJ nr. 2199/2023 Secția I civilă – Neexecutarea de către mandatar a obligației de a da socoteală mandantului despre îndeplinirea mandatului. Acțiune în răspundere civilă contractuală. Momentul de la care începe să curgă prescripția dreptului material la acțiune. Incidența dispozițiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 167/1958. Înlăturarea de la aplicare a regulii generale cuprinse în art. 7 was last modified: iunie 13th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.