Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 10/2015: Art. 23 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Efectele anulării unui act administrativ normativ (M. Of. nr. 458/25.06.2015)

29 iun. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5933

Despre

  • M. Of. nr. 458 din 25 iunie 2015
  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 10/2015
  • Art. 23 Legea contenciosului administrativ
Decizia ÎCCJCompletAct normativArticolSumar
Decizia nr. 10/2015 (M. Of. nr. 458 din 25 iunie 2015)Complet DCD/CAFLegea nr. 554/2004 (M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004; cu modif. ult.)Art. 23hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu normativ produce efecte și în privința actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia care, la data publicării hotărârii judecătorești de anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor judecătorești


 

În M. Of. nr. 458 din 25 iunie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 10/2015 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția contencios administrativ și fiscal, prin încheierea din 11 decembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.752/101/2013, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004).

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Art. 23 („Obligația publicării”) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004:

Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea instanțelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale județelor ori al municipiului București, fiind scutite de plata taxelor de publicare”.

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

 

Jurisprudența instanțelor naționale

1. În jurisprudența ÎCCJ nu au fost identificate repere relevante cu referire strictă la chestiunea de drept supusă judecății.

2. În cauză, s-a solicitat curților de apel să comunice jurisprudența identificată la nivelul circumscripției lor teritoriale cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, iar, în urma analizei practicii judiciare comunicate, au fost constate aspectele arătate în continuare.

Într-o orientare jurisprudențială s-a reținut că hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ cu caracter normativ produce efecte numai pentru viitor, ex nune, în privința actelor administrative emise în temeiul actului anulat ulterior hotărârii de anulare, neputând fi opusă efectelor juridice produse anterior publicării hotărârii judecătorești în Monitorul Oficial al României, Partea I, și nici actelor administrative cu caracter individual emise anterior acestui moment.

Într-o altă orientare jurisprudențială, instanțele au reținut că dispozițiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ cu caracter normativ produce efecte juridice atât în privința actelor administrative subsecvente, emise ulterior publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale județelor ori al municipiului București, cât și în privința actelor administrative cu caracter individual care, deși au fost emise anterior publicării, făceau obiectul unor cauze aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor la data publicării hotărârii de anulare.

Instanțele au apreciat că hotărârea judecătorească de anulare a actului administrativ cu caracter normativ produce efecte similare deciziei pronunțate de Curtea Constituțională prin care este admisă o excepție de neconstituționalitate, iar efectele acesteia se răsfrâng asupra cauzelor pendinte la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, un argument în acest sens fiind faptul că sintagma „au putere numai pentru viitor” prevăzută de art. 23 din Legea nr. 554/2004 se regăsește și în cuprinsul art. 147 alin. (4) din Constituție.

În susținerea acestei teze au fost invocate și următoarele decizii ale Curții Constituționale:

– D.C.C. nr. 766/2011 (M. Of. nr. 549 din 3 august 2011);

– D.C.C. nr. 223/2012 (M. Of. nr. 256 din 18 aprilie 2012);

– D.C.C. nr. 164/2013 (M. Of. nr. 296 din 23 mai 2013).

 

Răspunsul Ministerului Public – PÎCCJ

Ministerul Public – PÎCCJ a comunicat faptul că nu se află în curs de verificare practica judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii cu referire la chestiunea de drept ce formează obiectul prezentei sesizări.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Jurisprudența Curții Constituționale

În jurisprudența Curții Constituționale nu au fost identificate aspecte relevante cu referire strictă la chestiunea de drept ce formează obiectul prezentei sesizări a Înaltei Curți.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 10/2015

Prin Decizia nr. 10/2015 ÎCCJ (Complet DCD/CAF) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția contencios administrativ și fiscal, prin încheierea din 11 decembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.752/101/2013.

ÎCCJ a stabilit faptul că dispozițiile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează în sensul că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ produce efecte și în privința actelor administrative individuale emise în temeiul acestuia care, la data publicării hotărârii judecătorești de anulare, sunt contestate în cauze aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor judecătorești.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 10/2015: Art. 23 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Efectele anulării unui act administrativ normativ (M. Of. nr. 458/25.06.2015) was last modified: iunie 26th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter