Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 82/2018 (M. Of. nr. 130/19.02.2019): Majorarea salariului de bază, de 15% pentru complexitatea muncii, nu se acordă pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2017 şi pentru anul 2018

20 feb. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1.625

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Decizia ÎCCJ

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Complet ÎCCJActul normativArticole

Sumar

Decizia nr. 82/2018

 

(M. Of. nr. 130 din 19 februarie 2019)

Complet DCD/CLegea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publiceNota 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din Anexa nr. VIII, art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) și alin. (6)

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor Notei 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din Anexa nr. VIII a Legii-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) și (6) din același act normativ, majorarea salariului de bază, de 15% pentru complexitatea muncii, nu se acordă pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2017 și pentru anul 2018

Această majorare se acordă, însă, pentru perioada 2019-2022, în condițiile stabilite la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, iar prin excepție și începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate

 

În M. Of. nr. 130 din 19 februarie 2019, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 82/2018 referitoare la interpretarea dispozițiilor Notei 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII a Legii-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) și (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că în interpretarea respectivelor dispoziții, majorarea salariului de bază, de 15% pentru complexitatea muncii, nu se acordă pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2017 și pentru anul 2018, însă pentru perioada 2019-2022, această majorare se acordă în condițiile stabilite la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017. Prin excepție, majorarea se acordă începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Nota 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din Anexa nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„2. Funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%”.

 

Art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017

(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:

a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

(…)

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

(…)

(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

(…)

(6) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles să interpreteze și să aplice dispozițiile ce formează obiectul dezlegării chestiunii de drept, se remarcă existența unei jurisprudențe divergente la nivelul instanțelor judecătorești.

Problema de drept enunțată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenței, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat printr-o altă hotărâre.

La nivelul Curților de Apel Alba Iulia, Constanța și Târgu Mureș nu a fost identificată practică judiciară și nu a fost formulat niciun punct de vedere cu privire la problemele de drept ce fac obiectul prezentei sesizări.

Practica judiciară a Curții de Apel Bacău este unitară, completurile care au soluționat astfel de cauze au reținut că este exclusă aplicarea dispozițiilor de majorare a salariului de bază de 15% pentru complexitatea muncii începând cu data de 1 iulie 2017.

Opinia judecătorilor ce activează în cadrul Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Neamț este în sensul că, „potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 153/2007, prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017”, iar conform alin. (4), „în perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzută de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h)”. Din modul de redactare al art. 38 rezultă că este exclusă aplicarea dispozițiilor de majorare a salariului de bază de 15%, pentru complexitatea muncii, începând cu data de 1 iulie 2017.

La nivelul Tribunalului Bacău s-a reținut că „începând cu data de 1 iulie 2017 se menține în plată, la nivelul acordat pentru luna iunie 2017 până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază potrivit art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii acordându-se treptat, conform prevederilor art. 38 alin. (3) și (4) din Legea-cadru nr. 153/2017. Astfel, majorarea salariilor de bază de 15% pentru complexitatea muncii reprezintă un drept salarial nou, de care reclamanții nu au beneficiat în luna iunie 2017 și, ca atare, nu poate fi acordat începând cu luna iulie 2017. Majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii va deveni aplicabilă în anul 2019, etapă în care salariul va fi determinat în raport cu salariul de bază prevăzut în anexele la lege.

La nivelul Curții de Apel Brașov, în urma consultării judecătorilor din cadrul Tribunalului Brașov, s-a apreciat că funcționarii publici din serviciile deconcentrate ale instituțiilor din subordinea ministerelor sunt îndreptățiți, începând cu 1 ianuarie 2018, la o majorare a salariului de bază cu 25%, pentru complexitatea muncii, față de salariul din data de 31 decembrie 2017, însă nu la un spor de complexitate de 15%, care să se adauge la salariul deja majorat.

La nivelul Tribunalului Covasna s-a reținut că, prevederile legii se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017, iar majorarea de 15% nu operează de la data de 1 iulie 2017, astfel cum s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată, dat fiind faptul că legiuitorul a prevăzut expres că, de la data de 1 iulie 2017, cuantumul salariului se menține în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017.

La nivelul Curții de Apel București, magistrații din cadrul Tribunalului București au apreciat că majorarea salariului de bază pentru complexitatea muncii se acordă în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 în perioada 2019-2022, sau, după caz, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (6) din Lege, începând cu 1 ianuarie 2018.

În concluzie, s-a apreciat că majorarea de 15% a salariului de bază pentru complexitatea muncii se acordă în perioada 2019-2022, în condițiile stabilite de art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 și, prin excepție, începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022 ori devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate.

La nivelul Tribunalului Giurgiu s-a apreciat că majorarea salariilor de bază cu 15% pentru complexitatea muncii reprezintă un drept salarial nou, de care funcționarii publici nu au beneficiat în luna iunie 2017, și, ca atare, nu poate fi acordat începând cu luna iulie 2017. Rezultă că majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii va deveni aplicabilă în anul 2019, etapă în care salariul va fi determinat în raport cu salariul de bază prevăzut în anexele la lege.

Magistrații din cadrul Tribunalului Ialomița au apreciat că aceste dispoziții au caracter special față de dispozițiile tranzitorii din aceeași lege, astfel încât funcționarii publici din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului și Ministerului Muncii și Justiției Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază cu 15% de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, în timp ce aceeași funcționari din cadrul Ministerului Sănătății și Ministerul Educației Naționale beneficiază de această majorare de la data de 31 martie 2018, când a intrat în vigoare Legea nr. 79/2018 de modificare și completare a Legii-cadru nr. 153/2017.

În cadrul Tribunalului Ilfov, s-a reținut că majorarea de 15% se acordă în perioada 2019-2022, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) și, prin excepție, începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022 ori devin mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate.

În ceea ce privește opinia exprimată de magistrații din cadrul Tribunalului Teleorman, aceasta a fost în sensul că majorarea salariilor de bază de 15% pentru complexitatea muncii reprezintă un drept salarial nou, de care personalul nu a beneficiat în luna iunie 2017 și, ca atare, în raport cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) mai sus citate, nu poate fi acordat începând cu luna iulie 2017. Se reține, totodată, că prevederile legii se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017, potrivit art. 38 alin. (1) și, abia începând cu anul 2019, salariile vor fi stabilite în funcție de prevederile noii legi.

Curtea de Apel Cluj a învederat că, la nivelul Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud, practica judiciară a completurilor care judecă în materie de contencios administrativ și fiscal este în sensul că, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017 și, abia începând cu anul 2019, salariile de bază ale personalului plătit din fondurile publice vor fi stabilite în funcție de salariile prevăzute în anexele la lege, între care se regăsește și anexa nr. VIII unde se prevede majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii de care beneficiază funcționarii publici din unele instituții și autorități publice.

Curtea de Apel Craiova a arătat că, în cuprinsul anexei VIII, Nota 2 a lit. c) pct. II lit. A cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017, este constituit un beneficiu în sensul majorării salariului de bază cu un procent de 15% pentru complexitatea muncii, pentru anumite categorii de funcționari publici (funcții publice teritoriale); este menționat că în cuprinsul anexei se stabilesc salariile de bază pentru anul 2022. Ca atare și majorarea reglementată la pct. 2 lit. c) intervine începând cu anul 2022.

La nivelul tribunalelor Gorj și Dolj au fost exprimate două opinii: într-o primă opinie, s-a apreciat că sunt întemeiate aceste cereri, iar salarizarea personalului plătit din fonduri publice se face etapizat, începând cu 1 ianuarie 2018. În ceea ce privește majorarea salariului de bază de 15% pentru complexitatea muncii, s-a constatat că funcționarii publici beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. În realitate, salariile de bază ale tuturor funcționarilor publici sunt cele prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, care stabilește modalitatea de calcul începând cu data de 1 iulie 2017, la care se aplică majorările salariale ulterioare.

În a doua opinie, s-a apreciat că sunt neîntemeiate aceste cereri, prin dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, instituindu-se prevederi derogatorii privind salarizarea, de majorarea salariului de bază de 15% pentru complexitatea muncii, neputându-se beneficia în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2018. În consecință, majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii va deveni aplicabilă în etapa în care salariul va fi determinat în raport cu salariul de bază prevăzut în anexe, respectiv începând cu anul 2019, întrucât această majorare reprezintă un drept salarial nou.

Punctul de vedere majoritar al judecătorilor din cadrul Curții de Apel Galați este în sensul că majorarea de 15% pentru complexitatea muncii se calculează ca element al venitului salarial, fie în perioada 2019-2022, când se va acorda, la o dată ce va fi stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, egală cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018, fie, în baza dispozițiilor art. 38 alin. (6), începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate. În concluzie, majorarea de 15% a salariului de bază pentru complexitatea muncii se acordă în perioada 2019-2022, în condițiile stabilite la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 și, prin excepție, începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022 ori devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate.

În opinia judecătorilor din cadrul Tribunalului Galați, majorarea de 15% a salariului de bază pentru complexitatea muncii se acordă în perioada 2019-2022.

Curtea de Apel Iași a arătat că este autoarea sesizării pentru pronunțarea hotărârii prealabile, punctul de vedere fiind exprimat cu acest prilej, Tribunalul Iași a comunicat că s-a conturat opinia majoritară a magistraților, în sensul că majorarea de 15% a salariului de bază pentru complexitatea muncii se acordă în perioada 2019-2022 în condițiile stabilite la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 și, prin excepție, începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022 ori devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, atașându-se o sentință nedefinitivă cu privire la problema de drept solicitată.

Tribunalul Vaslui a comunicat jurisprudență în sensul materiei sus-citate, din analiza căreia rezultă că majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii va deveni aplicabilă în anul 2019, etapă în care salariul va fi determinat în raport cu salariul de bază prevăzut în anexele la lege.

La nivelul Tribunalului Satu Mare, instanță arondată Curții de Apel Oradea, s-a conturat punctul de vedere potrivit căruia din actul normativ care reglementează salarizarea funcționarului public rezultă fără putință de tăgadă faptul că prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

Curtea de Apel Pitești a învederat că au fost identificate o serie de hotărâri pronunțate în primă instanță de Tribunalul Argeș, iar practica identificată la nivelul acestei instanțe a fost în sensul că majorarea de 15% pentru complexitatea muncii nu se aplică până la data de 1 ianuarie 2018, iar după această dată se aplică astfel: în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 se aplică dispozițiile art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, iar în perioada 2019-2022 se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Lege.

Curtea de Apel Ploiești a înaintat două hotărâri judecătorești, a căror analiză relevă existența a două orientări jurisprudențiale. Astfel, Tribunalul Buzău a apreciat că funcționarii beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%; întrucât legea nu instituie un anumit termen de la care urmează a se acorda această majorare de 15%, rezultă că legiuitorul a dorit ca majorarea să opereze începând cu data intrării în vigoare a legii, 1 iulie 2017.

Tribunalul Dâmbovița a considerat neîntemeiată o astfel de acțiune, reținând că majorarea salarială de 15% pentru complexitatea muncii se va aplica etapizat.

Opinia majoritară a judecătorilor din cadrul Tribunalului Suceava – Secția contencios administrativ și fiscal, instanța arondată Curții de Apel Suceava este în sensul că prevederile legii se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

Curtea de Apel Timișoara a arătat că, în privința dispozițiilor privind majorarea cu 15%, a salariului de bază pentru complexitatea muncii există posibilitatea aplicării acestora începând cu data de 1 ianuarie 2018, și nicidecum de la data de 1 iulie 2017. De altfel, această concluzie este întărită și de expunerea de motive a O.U.G. nr. 91/2017 privind modificarea Legii-cadru nr. 153/2017.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

La nivelul Curții Constituționale nu a fost identificată jurisprudență relevantă în cauză.

 

Punctul de vedere al Procurorului General al PÎCCJ

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Adresa nr. 2325/C/3099/III-5/2018 din 3 octombrie 2018, a comunicat că, la nivelul Secției judiciare – Serviciul judiciar civil, nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul sesizării Curții de Apel Iași – Secția contencios administrativ și fiscal.

 

Raportul asupra chestiunii de drept

Prin raportul întocmit s-a stabilit că, în interpretarea dispozițiilor Notei 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) și (6) din actul normativ anterior menționat, majorarea salariului de bază de 15% pentru complexitatea muncii nu se acordă pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2017 și pentru anul 2018; pentru perioada 2019-2022 această majorare se acordă în condițiile stabilite la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 și, prin excepție, începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 82/2018

Prin Decizia nr. 82/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, în Dosarul nr. 7568/99/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că „în interpretarea dispozițiilor Notei 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din Anexa nr. VIII a Legii-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) și (6) din actul normativ anterior menționat:

– majorarea salariului de bază, de 15% pentru complexitatea muncii, nu se acordă pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2017 și pentru anul 2018;

– pentru perioada 2019-2022, această majorare se acordă în condițiile stabilite la art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017;

– prin excepție, această majorare se acordă începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate”.

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 82/2018 (M. Of. nr. 130/19.02.2019): Majorarea salariului de bază, de 15% pentru complexitatea muncii, nu se acordă pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2017 și pentru anul 2018 was last modified: februarie 20th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter