Conferință [CUM A FOST] Data Protection; Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică GDPR, ediția a VIII-a

2232       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[CUM A FOST] Data Protection; Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică GDPR, ediția a VIII-a 📅 12 decembrie 2019 București [CUM A FOST] Data Protection; Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică GDPR, ediția a VIII-a

Data 12 decembrie 2019
Locația Aula Carol I, Etaj 2, Palatul Camerei de Comerț și Industrie,  Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, București (vis-a-vis de Banca Națională a României).

Recomandări

Grupul editorial Universul Juridic  și Camera de Comerț și Industrie București,  cu sprijinul Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) și al companiei easyLaw, au organizat, pe 12 decembrie 2019, cea de-a VIII-a ediție a evenimentului „Data Protection; Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică regulamentul GDPR”.

Conferința s-a desfășurat pe parcursul întregii zile, în trei secțiuni distincte, în Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a municipiului București. Au fost prezenți, în cele trei paneluri, 16 lectori sosiți din întreaga țară (Cluj, Târgu Mureș, Brașov și Suceava), iar numărul participanților a ajuns la aproximativ 90.

Evenimentul a găzduit și lansarea primului număr al Revistei Române pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP), revistă editată de Universul Juridic, o premieră pe piața românească de profil, având ca director pe dl av. Ciprian Păun, redactor-șef, pe dl av. Raul Felix Hodoș și pe dl Doru Dorobanțu – secretar de redacție.

General Data Protection Regulation (GDPR), care a intrat în vigoare în 25 mai 2018, a fost cea mai mare schimbare legislativă la nivelul Uniunii Europene din ultimii 20 de ani. Companiile și instituțiile publice trebuie să se conformeze cu cerințele acestui act normativ, care a stabilit amenzi usturătoate (care pot merge până la 20 milioane de euro sau până la 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală).

Cele mai expuse companii sunt firmele care prelucrează un număr mare de date cu caracter personal (magazine online, retaileri, asigurători, bănci), companiile care prelucrează categorii speciale de date, cum ar fi datele privitoare la sănătate (clinici, spitale) și cele care transmit date către țări din afara UE (companii de turism, companii aeriene etc.).

Bilanțul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la aniversarea primului an evidenția că au existat 946 de investigații din oficiu sau la plângere, 4.892 de plângeri și 391 de notificări de încălcări de securitate. Este de așteptat ca entitățile ce vor fi supuse unor sancțiuni și măsuri corective să conteste în instanță aceste decizii. Contestațiile înregistrate pe rolul secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale tribunalelor suspendă doar plata amenzii, nu și obligația de a aplica măsuri corective, așadar, cel mai probabil acestea vor fi dublate de cereri de suspendare a măsurilor corective, în temeiul prevederilor din Legea contenciosului administrativ.

Conferința „Data Protection; Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică GDPR” și-a propus să realizeze o radiografie a nivelului de conformare a companiilor și instituțiilor, după 18 luni de când avem noua legislație, și să vină în sprijinul celor care prelucrează date cu caracter personal, clarificând o serie de aspecte prevăzute în Regulament.

S-a discutat despre definirea corectă a operatorilor, au fost identificate dilemele care persistă în interpretarea Regulamentului, dar și capcane de evitat, s-a făcut o evaluare a contractelor existente în vederea stabilirii conformității cu prevederile Regulamentului, au fost puse pe tapet politicile, procedurile și notificările aferente prelucrării datelor cu caracter personal, s-a discutat despre rolul și eficiența unui responsabil cu protecția acestor date și despre soluțiile eficiente de conformare la Regulamentul GDPR.

Prima sesiune a fost moderată de dna Irina Alexe, cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, care s-a referit la „Măsuri corective dispuse de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activității asociațiilor de proprietari cu dispozițiile GDPR”.

Au avut intervenții relevante următorii vorbitori:

Nicolae Ploeșteanu, director, Centrul de Protecția Datelor, Universitatea „George Emil Palade”, Tg. Mureș – Repere privind calificarea entităților care prelucrează date cu caracter personalRaluca Comănescu, avocat partener, Grecu & Asociații – Aplicarea GDPR în marketing – bune practiciVasile-Adrian Cămărășan, certificat CIPP/E(Certified Information Privacy Professional/ Europe), lect. dr. în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj -Napoca, consultant în managamentul informațiilor și datelor sensibile – Etică și conformitate în implementarea RGPD într-o organizație; drd. Silviu-Dorin Șchiopu, asist. univ. în cadrul Facultății de Drept a Universității Transilvania din Brașov – Aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal care dezvăluie confesiunea religioasă.

În celelalte două sesiune, au vorbit asistenței alți lectori bine-cunoscuți domeniului:

Marius Dumitrescu, președinte, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) – Rolul societății civile în creșterea gradului de conformitate GDPR în RomâniaRaul Felix Hodoș, avocat partener, Hodoș și Asociații – GDPR, rețele sociale și limitele libertății de exprimareCiprian Păun, avocat coordonator, „Păun Ciprian și Asociații” – Sancțiunile GDPR într-o universalitate juridică a nereglementării!Tudor Galoș, consultant GDPR – „Impactul pozitiv al GDPR în practicile de business ale companiilor românești”Maria Dumitru, avocat, conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava – Există un drept de opțiune între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului 2016/679 privind protecția datelor?Nelu Dorinel Popa, asist. univ. dr., Universitatea „George Emil Palade”, Tg. Mureș – Necesitatea îmbunătățirii cadrului legal privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui proces penalAlina Cobuz, avocat, doctor în drept, partener fondator Cobuz și asociații, București – Criminalitatea cibernetică și implicațiile GDPRAlexandru Georgescu, doctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Gestionarea cererilor privind dreptul de acces al persoanei vizateDaniela Cireașă, consultant în GDPR și mediator – DPO – un an și jumatate de GDPRLaura Elly Naghi, conf. univ. în cadrul ASE București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; dr. Ionuț Riteș, expert în Managementul Informațiilor – Protecția persoanelor în cazul tentativelor de exploatare informativă. Managementul informațiilor.


Camera de Comerț și Industrie București și Universul Juridic organizează evenimentul Data Protection; Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică GDPR, ediția a VIII-a, la data de 12 decembrie 2019.

Evenimentul va avea loc la Aula Carol I, Etaj 2, Palatul Camerei de Comerț și Industrie,  Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, București (vis-a-vis de Banca Națională a României).

Prezentare:

General Data Protection Regulation (GDPR), care a intrat în vigoare în 25 mai 2018, a fost cea mai mare schimbare legislativă la nivelul Uniunii Europene din ultimii 20 de ani. Companiile și instituțiile publice trebuie să se conformeze cu cerințele acestui act normativ, care a stabilit amenzi usturătoate (care pot merge până la 20 milioane de euro sau până la 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală).

Cele mai expuse companii sunt firmele care prelucrează un număr mare de date cu caracter personal (magazine online, retaileri, asigurători, bănci), companiile care prelucrează categorii speciale de date, cum ar fi datele privitoare la sănătate (clinici, spitale) și cele care transmit date către țări din afara UE (companii de turism, companii aeriene, etc.).

Bilanțul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la aniversarea primului an evidenția că au existat 946 de investigații din oficiu sau la plângere, 4.892 de plângeri și 391 de notificări de încălcări de securitate. Este de așteptat ca entitățile ce vor fi supuse unor sancțiuni și măsuri corective să conteste în instanță aceste decizii. Contestațiile înregistrate pe rolul secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale tribunalelor suspendă doar plata amenzii, nu și obligația de a aplica măsuri corective, așadar cel mai probabil acestea vor fi dublate de cereri de suspendare a măsurilor corective, în temeiul prevederilor din Legea contenciosului administrativ.

În lipsa unei jurisprudențe cristalizate pe diferitele tipologii de încălcări aduse legislației în materie, generată și de faptul că legislația anterioară prevedea praguri semnificativ mai mici pentru amenzi (aprox. 10.000 de euro), va trebui ca instanțele de judecată să stabilească o optică proprie în soluționare acestor cauze. Vom avea, deci, o potențială practică neunitară la nivel național.

Situațiile practice în care se poate ajunge la o încălcare a RGPD sunt dintre cele mai variate și greu de anticipat la o analiză de bază/sumară.

Este evident că procesul de aliniere la prevederile RGPD este unul continuu, care impune o permanentă instruire a personalului care gestionează date cu caracter personal în toate ariile de activitate ale companiei. Cunoașterea fluxurilor de date cu caracter personal, a obligațiilor impuse operatorului de date, dar și a riscurilor la care acesta se supune în caz de încălcare a acestora sunt esențiale pentru evitarea amenzilor.

Conferința cu tema Data Protection; Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică GDPR își propune să realizeze o radiografie a nivelului de conformare a companiilor și instituțiilor, după 18 luni de când avem noua legislație și să vină în sprijinul celor care prelucrează date cu caracter personal, clarificând o serie de aspecte prevăzute în Regulament:

  • Principalii operatori vizați;
  • Dileme în interpretarea regulamentului, capcane de evitat;
  • Evaluarea contractelor existente în vederea stabilirii conformității cu prevederile Regulamentului;
  • Evaluarea politicilor, procedurilor și notificărilor aferente prelucrării datelor cu caracter personal;
  • Rolul și eficiența unui responsabil cu protecția acestor date;
  • Etape de urmat și recomandări;
  • Soluții eficiente de conformare GDPR.

 

Teme de discuție:

Cum s-au conformat companiile și instituțiile din România?

Pentru cine este important Regulamentul General privind Protecția Datelor și de ce?

Procedura de efectuare a investigațiilor Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal

Ce trebuie să facă operatorii economici în următoarele 6 luni, ce pot să facă avocații și cum?

Analiza problemelor juridice pe care le ridică noua reglementare

Identificarea zonelor de impact aduse de GDPR

Metode de evaluare a impactului GDPR asupra organizației

Când trebuie efectuată DPIA și de către cine?

Soluții software de conformare și operarea lor

 

Vorbitori:

 Sesiunea I

Moderatori: Irina Alexe, cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Irina Alexe, cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Măsuri corective dispuse de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activității asociațiilor de proprietari cu dispozițiile GDPR

Nicolae Ploeșteanu, Director, Centrul de Protecția Datelor, Universitatea „George Emil Palade”, Tg. Mureș – Repere privind calificarea entităților care prelucrează date cu caracter personal 

Raluca Comănescu, Avocat Partener, Grecu & Asociații – Aplicarea GDPR în marketing – bune practici

Vasile-Adrian Cămărășan, certificat CIPP / E (Certified Information Privacy Professional / Europe), lect. dr. în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, consultant în managamentul informațiilor și datelor sensibile – Etică și conformitate în implementarea RGPD într-o organizație

Drd. Silviu-Dorin Șchiopu, asist. univ. în cadrul Facultății de Drept a Universității Transilvania din Brașov – Aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal care dezvăluie confesiunea religioasă

 

 

Sesiunea a II-a

Moderator: Cristian Pavel, Redactor-Șef, Legal Magazin

Marius Dumitrescu, președinte, Asociația Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor (ASCPD) – Rolul societății civile în creșterea gradului de conformitate GDPR în România

Raul Felix Hodoș, Avocat Partener, Hodoș și Asociații – GDPR, rețele sociale și limitele libertății de exprimare

Ciprian Păun, avocat coordonator, „Păun Ciprian și Asociații” – Sancțiunile GDPR într-o universalitate juridică a nereglementării!

Tudor Galoș, Consultant GDPR – „Impactul pozitiv al GDPR în practicile de business ale companiilor românești”

Maria Dumitru, avocat, Conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava – Există un drept de opțiune între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului 2016/679 privind protecția datelor?

Nelu Dorinel Popa, Asist. univ. dr., Universitatea „George Emil Palade”, Tg. Mureș – Necesitatea îmbunătățirii cadrului legal privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui proces penal

 

Sesiunea a III-a

Moderator: Cristian Pavel, Redactor-Șef, Legal Magazin

Alina Cobuz, avocat, doctor în drept, partener fondator Cobuz și asociații, București – Criminalitatea cibernetică și implicațiile GDPR;

Alexandru Georgescu, Doctorand, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Gestionarea cererilor privind dreptul de acces al persoanei vizate

Daniela Cireașă, Consultant în GDPR și mediator – „DPO – un an și jumatate de GDPR”

Laura Elly Naghi, Conf. univ. în cadrul ASE București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori;

Dr. Ionuț Riteș, expert în Managementul Informațiilor – Protecția persoanelor în cazul tentativelor de exploatare informativă. Managementul informațiilor

 

Agendă:

08,45-09,30: Înregistrarea participanților și welcome coffee

09,30-11,30: Sesiunea I

11,30-11,50: Business networking coffee break

11,50-14,00: Sesiunea a II-a

14,00- 14,45: Prânz

14,45 – 17,00: Sesiunea a III-a

 

Taxa de participare este de 300 de lei + TVA și include:

– Participarea la toate sesiunile evenimentului;

– Participarea la pauzele de cafea și la prânz;

– Documentația oficială a evenimentului și acces la prezentările speakerilor;

– Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal

– Acces la Abonamentul Premium Universul Juridic pe o perioadă de 3 luni.

 

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected]
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

Contact:

[email protected]

Mircea Fica, Editor, 0732 903 216, [email protected]

Cristian Pavel, Director Dezvoltare, 0744656568, cristian.p[email protected]

Roxana Biga, Project Manager; 0733 674 555, [email protected]


* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+ și Instagram.

Prin completarea prezentului formular, prin plata taxei de participare și prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

 

[CUM A FOST] Data Protection; Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică GDPR, ediția a VIII-a was last modified: decembrie 16th, 2019 by Universul Juridic

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter