„Dacă ar fi să aleg o singură virtute, aș alege onestitatea”. Interviu cu conf. univ. dr. Norel Neagu, coordonatorul Departamentului de Drept Penal din cadrul Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații SPARL

14 apr. 2021
Vizualizari: 1162

Legal Magazin: Avocatura penalistă este misie grea. Este o arie de expertiză extrem de dificilă, care pune presiune maximă pe practician, pe orizontul de timp, pe client și pe aparținătorii celui supus acuzațiilor sau judecății. Avocatul penalist responsabil poate fi confruntat cu drame impresionante, cu examene de conștiință, cu presiune publică, chiar cu implicații politice și economice. Fiind coordonatorul Departamentului de Drept Penal din cadrul societății, se poate spune că asupra dvs. cade greul. Cum (vă) împărțiți rolurile și misiunile?

Norel Neagu: Avocatura de penal presupune o presiune enormă și o responsabilitate pe măsură. Clienții vin la noi așteptându-se la soluții pentru probleme foarte grave, care pot merge până la pierderea libertății. Interesele acestora pot fi convergente cu cele ale organelor judiciare sau divergente de la acestea. Se poate crea o presiune mediatică, politică, economică sau socială asupra unui dosar sau asupra unei spețe și toate necesită un răspuns adecvat și imediat.

În ultimii ani am fost confruntați cu o cazuistică din ce în ce mai diversă și mai complexă, unde este dificil să desemnezi un singur avocat să se ocupe de dosar. Oricum, politica noastră este să repartizăm cel puțin doi avocați pentru fiecare dosar. Coordonarea între avocații care lucrează la un dosar este esențială, strategia de apărare trebuie să fie unitară, logică și asumată. Activitatea de coordonare este importantă, pentru că trebuie să alegi echipa care să se ocupe de dosar în funcție de particularitățile speței, cerințele clientului, calitățile fiecărui avocat, modul de abordare și șansele de reușită. Apoi trebuie să urmărești îndeaproape evoluția, pentru a vedea dacă strategia inițială se respectă ori apar noi date, care necesită o adaptare sau modificare a strategiei. La final trebuie să evaluezi dacă rezultatul a fost cel prevăzut inițial sau nu și să iei măsurile în consecință.

Legal Magazin: Sunt abordările unui caz o temă de analiză în colectiv sau fiecare avocat decide singur planul pe care îl urmează?

Norel Neagu: În general, dosarele mai complexe se discută în colectiv lărgit, din două motive. Primul este schimbul de idei, care determină conturarea strategiei de apărare. Al doilea este familiarizarea tuturor avocaților din echipă, indiferent de rolul și poziția lor, cu dosare complexe. Să nu uităm că rolul nostru este acela de formatori, care nu se exercită numai la universitate în raport cu studenții, ci și în cadrul echipei de avocați pe care am format-o la societatea noastră. Dosarele mai simple se discută numai cu avocatul desemnat pentru dosarul respectiv, care are apoi obligația să informeze avocatul de rezervă pe dosar asupra principalelor elemente ale strategiei de apărare. În același timp, trebuie să fim foarte atenți să păstrăm un echilibru între nevoia de consultare în cadrul echipei și capacitatea fiecărui avocat de a lua decizii pe loc în situații neprevăzute în interesul clientului.

Legal Magazin: Acoperiți o gamă largă de asistență și reprezentare, aveți în portofoliu toate categoriile de cauze, atât în ceea ce privește latura penală, cât și latura civilă. Există un echilibru între reprezentarea pe care o acordă firma clienților din aceste două cauze?

Norel Neagu: Echipa a ajuns la stadiul în care putem oferi clienților servicii integrate. Cauzele noastre sunt în principal de natură penală, dar oferim servicii specializate și în dreptul muncii, drept civil, contencios administrativ și fiscal, drept contravențional, insolvență sau asigurări. Există clienți ale căror probleme vizează numai latura penală, dar și clienți care au o multitudine de probleme juridice care necesită cunoștințe de specialitate din mai multe ramuri ale dreptului. Există de asemenea clienți ale căror probleme vizează numai latura civilă, iar nu în ultimul rând, există clienți care încearcă să prevină o situație în care problemele lor ar putea căpăta o conotație penală. În sprijinul acestora din urmă am creat un Ghid al omului de afaceri, care a ajuns deja la a doua ediție și care este foarte apreciat. Avem multe societăți pentru care acordăm consultanță, tocmai în ideea protejării acestora de eventuale probleme penale, pentru că în acest domeniu tentația de optimizare a activității este firească, astfel că eventualele conotații penale ale unei astfel de optimizări a afacerii pot scăpa unui întreprinzător obișnuit și chiar unui avocat specializat în alte ramuri ale dreptului.

Deși politica noastră este de dezvoltare multidisciplinară a echipei de avocați și avem un departament de drept privat capabil să ofere consultanță de cel mai înalt nivel și reprezentare în instanță pentru toate categoriile de clienți, societatea noastră este axată în principal pe cauzele penale, specializare pentru care am devenit cunoscuți în piață.

Legal Magazin: Sunt cauzele penale mai rare decât cele civile? Generează acestea venituri mai mari pentru casele de avocatură?

Norel Neagu: Cauzele penale sunt evident mult mai rare decât cele civile pe piață. Privită din afară, piața de penal reprezintă un miraj pentru mulți avocați și am întâlnit multe cazuri de reprofilare către piața de penal. Concentrarea mare de avocați în ultimii ani pe această piață, care inițial a fost un domeniu de nișă, a dus la o concurență care a determinat o profesionalizare din ce în ce mai mare a serviciilor în beneficiul clienților.

În ceea ce privește generarea de venituri din cauze penale în raport cu cele care provin din cauzele civile, răspunsul nu este atât de simplu. Depinde foarte mult de compunerea echipei de avocați, de specializarea lor profesională și de poziția lor pe piață. Societățile de avocatură de top care oferă servicii integrate au venituri mult mai consistente din cauze civile, pe când cele care se află undeva la media pieței pot constata faptul că veniturile din penal, pe fiecare cauză în parte, le depășesc cu mult pe cele din civil. Dar în același timp, portofoliul de clienți de penal este semnificativ mai redus decât cel din cauze civile.

Legal Magazin: În care dintre cele două domenii, civil și penal, activează cu precădere societatea dumneavoastră?

Norel Neagu: În ceea ce ne privește, am ales să oferim servicii în special în cauzele penale și am devenit cunoscuți pentru acest lucru în piață datorită formării profesionale universitare, atât coordonatorul societății, cât și subsemnatul fiind cadre didactice universitare cu specializarea drept penal. Recunoașterea pe piață vine de la sine cu multă muncă, constanță, seriozitate și implicare, astfel că la acest moment putem spune că în ceea ce ne privește, majoritatea clienților care ne abordează vizează specializarea noastră în domeniul penal, iar veniturile consistente ale societății provin de la această categorie de clienți.

Legal Magazin: Printre procedurile asumate de societatea dumneavoastră se regăsesc redactarea de cereri adresate CEDO, consultanța în extrădare și proceduri transnaționale. Cât de bine este adaptată legislația românească la realitățile europene, în această privință?

Norel Neagu: Cauzele penale se remarcă prin două intruziuni majore asupra drepturilor persoanei: atingerea adusă patrimoniului prin măsurile asigurătorii în timpul procesului penal, sau măsurile de siguranță de confiscare luate la finalizarea procedurilor, și atingerea adusă dreptului la libertate prin măsurile preventive, luate în cursul procesului, sau sancțiunile privative de libertate. În același timp, globalizarea afacerilor și libertatea de circulație au dus la o internaționalizare a dreptului penal, mecanismul natural de reacție a societății fiind de găsire a resorturilor de cooperare între autoritățile din diferite state pentru protejarea intereselor cetățenilor proprii. Astfel de intenții lăudabile pot duce însă la o încălcare disproporționată a drepturilor menționate mai sus. În aceste situații, legislația sau reacția autorităților, după caz, trebuie corectată pentru restabilirea echilibrului și respectarea principiilor statului de drept, iar aceste aspecte se pot corecta inclusiv prin plângeri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului.

Legal Magazin: În noul context, în care lumea parcă devine tot mai mică, transformându-se parcă într-un imens „sat planetar”, se îmbunătățește și cooperarea instituțională la nivel internațional?

Norel Neagu: Datorită globalizării, dar mai ales datorită intrării în Uniunea Europeană, în ultimii ani am asistat la o creștere exponențială a cazurilor de cooperare judiciară internațională în materie penală, plecând de la extrădare, mandat european de arestare, recunoașterea hotărârilor străine și transferul persoanelor condamnate și mergând până la aplicații punctuale, cum ar fi ordinul european de anchetă sau comisia rogatorie internațională. Este inevitabil, atunci când discutăm despre cooperarea între autorități din state diferite, în lipsa armonizării legislației penale și chiar și în această din urmă situație, să apară probleme în aplicare, cu implicații asupra drepturilor patrimoniale și libertății persoanelor. Aici intervine rolul avocatului care trebuie să protejeze interesele clientului și să apeleze la toate pârghiile legale pentru remedierea lacunelor legislative.

Legal Magazin: Cum se prezintă, sub aceste aspecte, legislația din România?

Norel Neagu: În ceea ce privește legislația penală română, aceasta este în general una din cele mai reformiste din Uniunea Europeană, iar nivelul de protecție a drepturilor persoanelor vătămate, suspecților sau inculpaților în procesul penal este unul care ne plasează în topul ierarhiei europene. Este însă adevărat că indicatorul unei normalități legislative și judiciare este dat de punerea în aplicare, în practică, a drepturilor prevăzute pe hârtie, iar aici rolul avocatului, ca un garant al împiedicării unor eventuale abuzuri, este esențial.

Legal Magazin: Așadar, putem spune că avem legi bune. Sunt ele și bine puse în aplicare?

Norel Neagu: Aceasta nu înseamnă că totul este perfect în legislația românească de implementare a prevederilor europene în materie. Există și situații punctuale în care implementarea lasă de dorit, fiind preluate dispoziții europene fără precizia juridică necesară respectării previzibilității legii, dar și situații în care soluțiile legislative nu sunt adaptate la specificul realităților naționale. Și aici avocatul poate să intervină, inclusiv prin convingerea instanțelor să adreseze întrebări preliminare Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a analiza conformitatea legislației naționale de implementare cu legislația europeană, principiile care decurg din tradițiile comune ale statelor membre și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Legal Magazin: Cum se creează legătura dintre societatea de avocatură și client? Vin clienții la dumneavoastră pe seama unor recomandări, a unei bune vizibilități publice și a excelentei reputații a firmei, sau pur și simplu vă oferiți serviciile atunci când întrevedeți oportunități?

Norel Neagu: Este de esența oricărei afaceri private să-ți oferi serviciile atunci când întrevezi o oportunitate. Este ceva normal în condițiile unei piețe concurențiale, dar este o activitate la care recurgem din ce în ce mai rar.

În mod normal, clienții noștri vin pe seama unor recomandări ale altor clienți, ale unor colegi avocați și chiar ale unor magistrați cu care am interacționat la nivel profesional de-a lungul carierei. Este însă evident că și reputația profesională și vizibilitatea publică joacă un rol în decizia clienților de a apela la serviciile noastre. Toate aceste metode nu fac însă decât să îți aducă clientul la ușă. Soluțiile oferite pentru problemele acestora, dedicarea profesională și nu în ultimul rând ”chimia personală”, sunt factori care contribuie la alegerea lor de a rămâne alături de noi.

Legal Magazin: Cum vă calculați pașii în implementarea strategiilor? Pentru că vă confruntați, probabil, cu situații complexe, care diferă de la caz la caz.

Norel Neagu: Ca în orice afacere, trebuie să îți adaptezi soluțiile la cerințele actuale ale pieței, dar mai ales la cele viitoare. Posibilitatea de a prevedea o viitoare criză, sau de a-ți orienta serviciile spre o viitoare cerere, sunt aspecte esențiale, care determină o pregătire anticipată și serioasă a echipei, pentru a face față provocărilor, fără improvizații de moment, care nu pot da rezultate pe termen lung. Acestea sunt aspecte care aduc robustețe echipei și această pregătire ne-a ajutat să trecem și prin perioadele de expansiune a pieței de acum câțiva ani, dar mai ales prin situația  de criză și reașezare a pieței, datorată realităților sociale și economice generate de pandemia actuală. Clienții noștri au apreciat faptul că am fost alături de ei, venind cu soluții pentru problemele lor de salvare a afacerii proprii în aceste momente dificile.

Legal Magazin: Dacă vorbim despre clienți – cât de fideli sunt aceștia în general unei anume societăți de avocatură? Există și în acest domeniu, cel al asistenței juridice, volatilitate și indecizie?

Norel Neagu: Ca în orice domeniu, există atât volatilitate, cât și indecizie, dar în ceea ce ne privește, aceste aspecte constituie excepția care confirmă regula oferirii unor servicii profesionale de calitate în interesul clientului. De regulă, clienții sunt foarte bine informați în ceea ce privește serviciile pe care le oferim și ce doresc de la noi în momentul în care ne contactează. Iar în ceea ce îi privește pe cei indeciși, am observat de-a lungul timpului că onestitatea în analiza situației acestora și lipsa de „coafare” a posibilelor soluții ne-au adus beneficii pe termen lung, chiar dacă pe termen mediu și scurt a dus la pierderea unor potențiali clienți. Este normal, atunci când libertatea sau averea acestora este în joc, să cântărească foarte atent care este avocatul sau echipa de avocați pe care o doresc alături, în depășirea problemelor create de afacerile lor judiciare. Încercăm să fim aproape de clienții noștri atât profesional, cât și personal, astfel că aspectele de volatilitate sunt cvasiinexistente în relația noastră cu aceștia.

Legal Magazin: Vă ajută în plan profesional, pe dvs. și pe colegi, legăturile apropiate cu Universitatea Româno-Americană, lăcaș universitar unde predați?

Norel Neagu: Legătura între avocatură și mediul universitar este o relație cu două sensuri. Pe de o parte, experiența practică ajută enorm în activitatea didactică, fiecare aspect teoretic fiind dublat cu exemple practice, care duc la înțelegerea mai profundă de către studenți a instituțiilor fundamentale ale dreptului penal. Legătura constantă cu practica ajută la formarea acestora în spiritul realității pe care o vor întâlni după absolvirea facultății, iar nu pe baza unui sistem ideal, așa cum acesta există pe hârtie și este imaginat de legiuitor la edictarea normelor juridice.

Pe de altă parte, cunoștințele teoretice și contactul permanent cu materia la universitate ne ajută enorm în pregătirea dosarelor și crearea strategiei de apărare în activitatea de avocat. Faptul că putem argumenta soluții diverse din mai multe puncte de vedere creează o imagine de ansamblu atât asupra posibilelor soluții, cât și asupra posibilei strategii a părții adverse, indiferent dacă aceasta este Parchetul, sau un coleg avocat.

Legal Magazin: Cât de importantă este, în practică, activitatea desfășurată în plan didactic?

Norel Neagu: Experiența didactică mai ajută și în formarea echipei de avocați, plecând de la stagiari și continuând cu formarea continuă a avocaților definitivi, dar și în explicarea problemelor juridice clienților pe înțelesul  acestora. Nu în ultimul rând, contactul cu reputați teoreticieni sau practicieni, cu care suntem colegi la universitate, duce la schimbul reciproc avantajos de idei teoretice și practice. Iar pasiunea pentru transmiterea cunoștințelor și formarea unei generații viitoare de juriști pe principii sănătoase sunt două din motivele principale care mă determină să-mi desfășor activitatea didactică în cadrul Universității Româno-Americane, unde am întâlnit foarte mulți tineri pasionați de dreptate și dornici de cunoaștere.

Legal Magazin: Societatea Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații are ca motto adagiul latin „Iustitia domina et regina omnium virtutum est” („Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților”). Care considerați că este cea mai de preț virtute a unui avocat?

Norel Neagu: Legislația reflectă normele de conduită în societate, iar justiția trebuie să prezerve respectarea acestor norme de conduită și implicit a valorilor sociale care se regăsesc în acestea.  De aici motto-ul nostru, „Iustitia domina et regina omnium virtutum est”. Principiile care guvernează activitatea noastră la Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații sunt confidențialitatea, profesionalismul, integritatea profesională și legalitatea activității. Un avocat trebuie să posede o sumă de calități profesionale și personale care să îl facă potrivit pentru exercitarea profesiei cu probitate și demnitate, în calitate de partener esențial în actul de justiție.

Legal Magazin: Și totuși, dacă ați alege o singură virtute?

Norel Neagu: Dacă ar fi să aleg o singură virtute, aș alege onestitatea. Integritatea profesională înseamnă să fii sincer cu tine însuți, fără de care nu poți fi fericit în exercitarea profesiei. De asemenea, sinceritatea în relația cu clienții ne-a adus beneficii importante de-a lungul anilor și o apropiere de mulți dintre aceștia, apropiere care a depășit simpla relație profesională.

Legal Magazin: Inevitabil, între avocat și organele judiciare apar divergențe de opinii, de scopuri chiar. Cum gestionați această luptă? Până la urmă, este o luptă.

Norel Neagu: Nu în ultimul rând, onestitatea în raport cu organele judiciare a dus la crearea unor relații profesionale bazate pe respect reciproc, esențiale într-o societate normală și civilizată. Onestitatea face ca divergențele de opinii să rămână acolo unde le este locul, în sala de judecată, soluționate prin decizia judecătorului, iar nu transpuse în dispute personale care transcend actul judiciar. Integritatea profesională este o stradă cu dublu sens, iar la capătul care mă privește, veți găsi întotdeauna o persoană receptivă, indiferent de mesajul care vine din direcția opusă. Și am observat că în  majoritatea covârșitoare a relațiilor personale și profesionale care se formează inerent în profesia noastră, calitățile pe care le expui în exterior sunt cele care ți se întorc de la parteneri și interlocutori. De aceea, aș aprecia că onestitatea este principala calitate care mă caracterizează.

* Este extras din Revista Legal Magazin nr. 32 – 10 ani de excelență în Dreptul Penal al afacerilor.

„Dacă ar fi să aleg o singură virtute, aș alege onestitatea”. Interviu cu conf. univ. dr. Norel Neagu, coordonatorul Departamentului de Drept Penal din cadrul Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații SPARL was last modified: aprilie 14th, 2021 by Norel Neagu

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Norel Neagu

Norel Neagu

Este conferențiar universitar doctor la Universitatea Româno-Americană și avocat la SPARL Hotca, Neagu, Sitaru & Asociații, în cadrul Baroului București.
A mai scris: