[CUM A FOST] Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a

121       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[CUM A FOST] Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a 📅 03 - 04 octombrie 2022 [CUM A FOST] Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a

Data 03 - 04 octombrie 2022
Locația

Revista Română de Executare Silită, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Grupul Editorial Universul Juridic au organizat în zilele de 3-4 noiembrie 2022 cea de-a XIII-a ediție a Conferinței Naționale de Executare Silită. 

 Evenimentul s-a desfășuratîn AULA MAGNA a Institutului Național al Magistraturii din București în cele două zile succesive, fiind structurat în patru secțiuni distincte: 

I. Răspunderea disciplinară

II. Popriri

III. Executarea silită și procedurile speciale 

IV. Probleme de actualitate în executarea silită

 Conferința a fost acredită de I.N.P.P.A., fiind inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților, punctele de pregătire profesională urmând a fi acordate după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A. 

Transmisiunea LIVE a conferinței a însumat circa 15 ore în cele două zile de broadcasting pe portalul www.universujuridic.ro, fiind recepționată de nu mai puțin de 133 de participanți online. În sală, în cele două zile au existat aproximativ 80 de participanți fizic care s-au bucurat să asiste direct la prezentările din agendă, la sesiunile interactive de întrebări și răspunsuri, prânzuri de lucru, pauze de cafea și networking. 

Partenerii evenimentului au fost CEC Bank, CITR România, Țuca Zbârcea & Asociații S.C.A., Dobra & Căliman PETICARU, IORDACHE SI ASOCIATII, AVESTIS, WOLTERS KLUWER România, Alpha Bank și Tudor. Personal Tailor. 

 Coordonatorul științific al conferinței a fost conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România.  

 Prima zi, 3 octombrie 2022, a fost onorată de prezența reprezentanților la vârf ai gazdelor și co-organizatorilor. Cuvântul de salut a fost rostit de dl. Nicolae Cîrstea, Președintele grupului editorial Universul Juridic, urmat – prin grația moderatorului, dl. conf. univ. dr. Eugen HURUBĂ, directorul Revistei Române de Executare Silită – de mesajul introductiv al dnei prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu – directorul Institutul Național al Magistraturii.  

 Scurte alocuțiuni cordiale au rostit, de asemena, dl. Dragoș-Theodor IVANOVICI – Președinte al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și dl. conf. univ. dr. Ioan GÂRBULEȚ – redactor șef al Revistei Române de Executare Silită. 

 Prima secțiune, cu titlul ”Răspunderea disciplinară”, a fost moderată de către dna conf. univ. dr., jud. Andreea Tabacu, Facultatea de Drept, Universitatea din Pitești, Curtea de Apel Piteși și de dl. inspector Octav-Lucian Păun, din cadrul Ministerului Justiției. 

Au urmat intervențiile dnei av. Alina Popa, Head of legal CITR, cu tema ”Executarea silita în procedurile de restructurare” și, de la distanță, cea a dlui prof. univ. dr. Daniel Ghiță, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, care s-a referit la ”(In)certitudinile în materia răspunderii disciplinare și patrimoniale a judecătorilor și procurorilor”. 

După prima pauză de cafea, a urmat cel de-al doilea panel al zilei, moderat de dna conf. univ. dr., jud. Andreea Tabacu, Facultatea de Drept, Universitatea din Pitești, Curtea de Apel Pitești, care, în intervenția domniei sale, s-a referit la ”Aspecte ale executării silite în materia contravențională”. 

 Conf. univ. dr. Ioan Gârbuleț a abordat ca temă unele ”Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile în legătură directă cu activitatea profesională a executorului judecătoresc ” (dacă fapta executorului judecatoresc de a nu-și completa studiile/pregătirea profesională poate fi încadrată la abatere disciplinară potrivit Legii 188/2000; dacă necomunicarea actelor din procedura de executare către participanții corespunzători constituie abatere disciplinară; răspunderea unui executor judecatoresc care comite un abuz în exercitarea profesiei, care ar putea răspunde atât penal, cât și civil și disciplinar).  

 Cea din urmă intervenție a aparținut dlui inspector Octav-Lucian Păun, din cadrul Ministerului Justiției, care s-a referit la o ”Analiză sintetică privind practica execuțională civilă”. 

 Masa de prânz a fosr precedată de un moment festiv, în care dl. executor judecătoresc Bogdan Iordache, laureatul ediției anterioare, a înmânat Premiul Savelly Zilberstein pentru cel mai bun articol publicat în Revista Română de Executare Silită în anul 2021 dlui prof. univ. dr. Adrian Stoica, Decanul Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius – Constanța. 

Secțiunea  a II-a a primei zile, cu tema ” Popriri”, a fost moderată de tandemul constituit din dna prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina, Tribunalul Ilfov și dl. executor judecătoresc Eduard Peticaru, coordonator al Biroului Peticaru, Iordache și Asociații. 

 Au avut intervenții dnii Adrian Măntoiu, EMBA, Managing Director Wolters Kluwer România, care a stîrnit un mare interes în audiență grație temei alese ”Inteligența Artificială – analiza avansată a jurisprudenței”. 

De la distanță, din Timișoara, a intervenit dl. judecător, asist. univ. dr. Cătălin Lungănașu, din cadrul Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, care a vorbit și în numele dnei  

prof. univ. dr. Claudia Roșu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara pe tema ”Controverse privitoare la prescripția dreptului de a obține executarea silită ”. 

 În ultima parte a zilei au existat alți lectori prestigioși:  dnii exec. jud. Emanuel Căliman-Habet, Dobra & Căliman, cu subiectul ”Aspecte practice privind procedura consemnării cu afectațiune specială”, executor jud. Bogdan Dumitrache cu tema ”Bunuri aproape urmăribile: bunurile mobile corporale” și dl. exec. jud Eduard Peticaru, cu intervenția sa, ”Înscrierea (creditorului) ANAF la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita civilă ”. 

Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a

 Cea de a doua zi, 4 octombrie 2022 (Secțiunea III. Executarea silită și procedurile speciale), a fost deschisă de cei doi moderatori, domnii conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, directorul Centrului de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România  și jud. drd. Radu Necula, Tribunalul București, secția a VI-a civilă. 

 Au luat cuvântul, în ordine, următorii lectori, cu temele respective: 

Jud. Mariana Moncea, Tribunalul București – ”Suspendarea de drept în procedură doar a litigiilor declanșate anterior deschiderii procedurii sau și a acțiunilor civile ulterioare deschiderii. Admisibilitatea ordonanței prezidențiale pentru suspendarea executării de drept comun, sau aplicarea art. 75, alin. 1 privind operarea de drept suspendării” 

 Lect. univ dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babes Bolyai din Cluj – ”Modificarea art. 89 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin – reviriment în „sportul național de pierdere a biletului la ordin de către EMITENT” 

 Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea – ”Opozabilitatea titlurilor executorii obținute împotriva asiguratorilor fata de Fondul de Garantare al Asiguraților” 

 Av. Ioana Gelepu, Țuca Zbârcea & Asociații – ”Situația accesoriilor cuvenite de drept creditorului, neprevăzute de titlul executoriu – specificul demersului (timbraj, regimul prescripției, apărări posibile ale debitorului)” 

 După pauza de cafea, audiența s-a bucurat de prezentări extrem de interesante din partea dnei Cristina Cornaci, fondator și director general, Avestis, cu tema ”Executarea silită directă. Aspecte practice.”, dlui. jud. drd. Radu Necula, Tribunalul București, secția a VI-a civilă – ”Titlurile executorii în procedura arbitrală. Succinte observații”, dnei prof. univ. dr. Gabriela Răducan, Facultatea de Drept a Universitatății „Titu Maiorescu” din București, cu subiectul ”Unele aspecte privind delimitările procedurale între încuviințarea executării silite și contestația la executare” și a dlui lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care s-a referit la ”Câteva probleme practice privind executarea măsurii sechestrului asigurător” 

 Pauza de masă a fost succedată de cea de-a IV-a secțiune a conferinței, cu tema generică ”Probleme de actualitate în executarea silită”. Moderatorii au fost dnii conf. univ. dr. Ioan Gârbuleț și dl. executor jud. Dragoș-Theodor Ivanovici, Președinte, al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România. 

 Rând pe rând, audiența fizică și online a putut auduia temele aduse în atenție în ordinea următoare: 

Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – ”Executarea silită a creanțelor civile de către executorul fiscal” 

Jud. Vasile Bozeșan, Tribunalul Ilfov, formator INM – ”Modificările Codului de procedură civilă din anul 2022 în paradigma executării silite” 

 Conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România – ”Executarea silită a unei creanțe cesionate” 

 Ultima parte a conferinței din cea de a doua zi s-a bucurat de partciparea dnei jud. dr. Delia Narcisa Theohari, de la Curtea de Apel București , cu tema ”Lipsa sumelor de bani în contul debitorului deschis la o instituție de credit – efectul comunicării adresei de înființare a popririi”, a dlui conf. univ. dr., av. Vasile Nemeș, Partener fondator al NEMES & Asociații S.P.A.R.L cu tema ”Unele aspecte privind Executarea Silită a titlurilor de credit” și nu în utlimul rând a președintelui UNEJ, dl. executor jud. Dragoș-Theodor Ivanovici, care s-a referit la Legea nr. 77/2016 – situația formulării în mod repetat a notificării de dare în plată.

 

[CUM A FOST] Conferința națională de executare silită, ediția a XIII-a was last modified: octombrie 10th, 2022 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.