Conferință [CUM A FOST] Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a

175       0

[CUM A FOST] Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a 📅 11 - 12 mai 2023 [CUM A FOST] Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a

Data 11 - 12 mai 2023
Locația Sala „Constantin Stoicescu” a Facultății de Drept, Universitatea din București

Facultatea de Drept, Universitatea din București, în colaborare cu Grupul editorial Universul Juridic, a organizat, în zilele de 11-12 mai 2023, cea de-a III-a ediție a Conferinței naționale de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului 

 Evenimentul s-a desfășurat în Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, pe parcursul întregii zile de joi, 11 mai, și în prima parte a zilei de vineri, 12 mai 2023, fiind transmis în direct pe canalele media online proprii Grupului editorial Universul Juridic (www.universuljuridic.ro) și parțial pe pagina de Facebook dedicată evenimentului. 

A fost o ediție cuprinzătoare și densă, care a fost unanim apreciată de coordonatorii științifici, lectori și mai ales de audiența fizică și remote. Prima zi a cuprins mai bine de 7 ore de prezentări și dezbateri, iar cea de-a doua, aproape 4 ore și jumătate pline de informații de mare interes. 

Pentru întâia oară, evenimentul a beneficiat de parteneriatul instituțional complex al celor mai reprezentative entități din domeniu: Facultatea de Drept, Universitatea din București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ordinul Arhitecților din România, Filiala București, Institutul Național al Patrimoniului, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR). 

 Mai mult decât atât, conferința a fost inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților, punctele de pregătire profesională urmând a fi acordate de către INPPA. participanților de specialitate, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR. 

 Au fost alături de organizatori și alți câțiva parteneri de prestigiu, care au făcut posibilă realizarea acestei noi ediții: Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), Secu Legal | Real Estate Law Firm , Reff & Asociatii | Deloitte Legal, Alpha Bank, Tudor. Personal Tailor, Indaco Systems  și Lara Sweets . 

 Conferința a reunit pe unii dintre cei mai importanți specialiști în această materie, atât reputați juriști, cât și urbaniști, și arhitecți, care au abordat aspecte de actualitate din domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului, aflate adeseori la intersecția dintre interesul public și cel particular.  

 Evenimentul de notabilă anvergură s-a bucurat de aportul celor trei moderatori de calibru: prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București, și lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, care au insuflat speakerilor și participanților autoritatea academică și profesională necesare unui eveniment de înaltă ținută.  

 În deschidere, alături de coordonatorii științifici ai evenimentului, prof. univ. dr. Dana Tofan și conf. univ. dr. Bogdan Suditu, au luat cuvântul, pe rând, decanul Facultății de Drept, Universitatea din București, prof. univ. dr., av. Răzvan Dincă, care a transmis un mesaj de mulțumire din partea gazdelor, dar și prof. univ. dr. h. c. Mircea Duțu, director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, membru, Asociația Internațională de Dreptul Urbanismului, care a conferențiat cu succes pe tema Codificarea dreptului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și impactul său asupra ramurilor de drept contingente  

 Prima sesiune a fost moderată de conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București, președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București, care a acomodat intervențiile următorilor speakeri, cu temele lor subsecvente: 

  Conf. dr. habil. arh. Bogdan Andrei Fezi, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; vicepreședinte parteneriate și organizații, Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială București – Bucureștiul, urbanologia și Europa 

 Urb. dr. Sabina Dimitriu, președinte, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) – Provocările planificării metropolitane în context multi-actorial  

 Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București – Argumente pentru o Lege a Bucureștiului (Metropolitan)  

 Ec. Oana Zaharia, manager Institutul Național al Patrimoniului – Parteneriatul Public-Privat și patrimoniul construit. Necesitate, viziune și abordare  

 Arh. dr. Anca Ileana Ginavar, Director General, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Tranziția verde și reforma dreptului urbanismului  

 Lector univ. dr. Simona Butnariu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Spațiul public, instrumente de planificare în contextul unei societăți bazate pe proprietatea privată  

 Cea de-a doua sesiune a fost moderată de prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București, cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, și a cuprins următoarele luări de cuvânt: 

 Urb. Alexandru Pânișoară, președinte, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – Există viață și după PUZ? Reglementări aplicabile după revocarea, anularea sau expirarea valabilității unui PUZ 

 Av. Daniela Gramaticescu, Partener, NNDKP, Practica de Soluționare a Disputelor – Schimbări urbanistice implicite vs. Obligația respectării principiului celui mai vechi amplasament  

 Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Poate fi afectat dreptul comun al contenciosului administrativ exclusiv pentru domeniul urbanismului?  

 Cercetător șt., av. Dumitru Dobrev, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; SCA Dobrinescu Dobrev – Egalitatea armelor în litigiile de contencios al urbanismului. O analiză a legislației actuale și propuneri de lege ferenda  

 Lector univ. dr. Cristina Cornelia Feurdean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Controlul administrației publice asupra propriei activități în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții – necesitate sau impediment?  

  În cea de-a treia sesiune au existat următoarele intervenții: 

 Ana Galgoțiu-Săraru, Senior Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal, av. Diana Stan, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal – Respectarea cerințelor privind spațiile verzi în dezvoltările imobiliare private – de la sarcina exorbitantă a probei/probatio diabolica la posibile remedii practice  

 Lector univ. dr., av. Vlad-Cristian Soare, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Provocări în organizarea unui sistem integrat al stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice  

 Av. Tudor-Nicolae Bonifate, Associate, Țuca Zbârcea & Asociații; masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Mai poate sta ceva în calea organismelor sociale interesate? Reflecții pe marginea accesului la justiție în materie de urbanism și de autorizare a construcțiilor  

 Av. Alin-Constantin Toma, Junior Associate, Bondoc & Asociații; masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Autorizarea investițiilor specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile. O problemă de aplicare a legii  

 În cea de-a doua zi, vineri, 12 mai 2023, cele două sesiuni ale conferinței au fost moderate de lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, care a dat cuvântul altor vorbitori, cu puncte de vedere valoroase: 

 În prima sesiune au fost la microfon:  

 Prof. univ. dr. Simona Cristea, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Protecția patrimoniului și Dreptul urbanismului 

  Av. drd. Irina Suătean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Suspendarea și anularea actelor administrative din domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor în contextul noilor modificări aduse de Legea nr. 102/2023  

  Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea – Aspecte de actualitate privind răspunderea contravențională în materia urbanismului  

 În cea de a doua sesiune au evoluat în fața asistenței următorii lectori, care au avut prezentări pe temele alese: 

 Jud. dr. Gabriela Bogasiu, vicepreședinte, Înalta Curte de Casație și Justiție – Desființarea construcțiilor executate fără autorizație sau cu nerespectarea prevederilor acesteia. Aspecte de practică judiciară  

 Jud. drd. Paraschiva-Nina Gogescu, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel București; Facultatea de Drept, Universitatea din București – Natura juridică a Planului urbanistic de detaliu (PUD). Consecințe practice în procedura de suspendare a executării  

 Conf. univ. dr., arh. Simona Munteanu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; prorector, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Rolul planurilor urbanistice zonale în planificarea și controlul dezvoltării urbane. Detaliere și clarificare versus operațiuni de reconfigurare  

 Lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Planificare și proiectare urbană pentru așezările informale  

 Av. drd.  Andreea-Cristina Secu, Secu Legal – Real Estate Law Firm – Regimul juridic al modificărilor de temă  

 Conf. univ. dr. Robert Bischin, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – Zonele verzi prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului, o moștenire greu de reglementat  

 În finalul evenimentului a avut cuvântul directorul de marketing și vânzări al Indaco Systems, Bogdan Niculae, care a vorbit asistenței pe tema Dezvoltarea și implementarea unor algoritmi inovativi care să permită utilizatorilor să identifice rapid răspunsuri relevante în urma analizei unor volume mari de date; sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării 

 Conferința s-a bucurat de o audiență record, anticipând viitoarea ediție, cea din 9 noiembrie 2023, prezentată deja aici: 

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-dreptul-urbanismului-si-amenajarea-teritoriului-editia-a-iv-a/ 


* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

[CUM A FOST] Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a was last modified: mai 18th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: