CSM. Selecția și încheierea contractelor cu experții care participă la activitățile planificate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă

1 nov. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 205

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit site-ului oficial (www.csm1909.ro), Consiliul Superior al Magistraturii a publicat un anunț privind procedura de selecție și de încheiere a contractelor cu experții care participă la activitățile planificate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. Procedura a fost adoptată prin Decizia președintelui CSM nr. 347/17.09.2019, care completează decizia nr. 125/10.09.2018.

Procedura de selecție se va desfășura în două etape: prima etapă constă în verificarea dosarelor, urmând ca apoi să aibă loc evaluara experților. Evaluarea experților se va face prin mai multe modalități, în funcție de poziția pentru care aplică fiecare; printre acestea, numărându-se: evaluare de dosar, evaluare scrisă, evaluare prin interviu.

Inteligența artificială în materie penală

 

Cerințele generale de calificare constau în îndeplinirea următoarelor condiții de către candidați:

– au cetățenia română, cetățenia altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunosc limba română, scris și vorbit;
– au vârstaminimă reglementată de prevederile legale în vigoare;
– au capacitate deplină de exercițiu
– nu au fost condamnați definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea atribuțiilor specifice poziției pentru care se depune candidatura.

Dosarul pe care candidații trebuie să îl prezinte, va conține următoarele:

– cerere de înscriere la concurs sau scrisoare de intenție, după caz,conform anunțului de selecție;
– copie certificată pentruconformitate cu originalul a actului de identitate;
– copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor care să ateste nivelul studiilor sau alte acte care atestă efectuarea unor specializări, conform cerințelor stabilite în anunțul de selecție;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu a suferit condamnări definitive pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar atrage incompatibilitatea cu exercitarea atribuțiilor specifice poziției pentru care se depune candidatura;
– curriculum vitae, datat și semnat
– după caz, adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
– orice alte înscrisuri indicate în anunțul de selecție.

 

Dosarul se va depune în format fizic, la sediul instituției, prin fax sau prin poștă electronică, înăuntru aceluiași termen, cu mențiunea că, până la data finalizării procedurii de selecție, candidații trebuie să depună/să trimită documentele în original.

Evaluarea experților în cazul probei scrise constă într-un test grilă și/sau redactarea unei lucrări în baza unor subiecte. Modalitatea de organizare și de desfășurare a evaluării va fi reglementată prin norme metodologice, ce vor fi aprobate cu minimum 30 de zile înainte de data demarării procedurii de selecție, ce include această modalitate de evaluare.

Candidații pot formula contestații la baremul probei scrise, prin fax sau prin postă electronică, în termen de 24 de ore de la afișarea baremului, respectiv de la afișarea rezultatelor. Ele vor fi soluționate în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. Pentru a fi trece de această etapă, experții trebuie să primească minimum nota 7. Candidații vor fi selectați în ordinea descrescătoare a notelor obținute și în limita numărului de posturi disponibile.

În ceea ce privește interviul, el va fi susținut în fața unei comisii de selecție sau, în caz excepțional, prin mijloace moderne de comunicare. Fiecare membru al comisiei de selecție va completa o fișă de evaluare a candidaților, în care se va acorda un punctaj de la 1 la 10, pentru fiecare dintre criteriile indicate în planul de interviu și se va stabili o notă pentru fiecare candidat prin metoda mediei aritmetice. Nota minimă este și aici 7.

 

Pentru a vizualiza anunțul, accesați vă rugăm, sursa informației. În cazul în care doriți să vizualizați normele metodologice, vă rugăm, apăsați aici.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Sursa informației

 

 

CSM. Selecția și încheierea contractelor cu experții care participă la activitățile planificate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă was last modified: noiembrie 1st, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter