[Rezultatul] CSM selectează cincisprezece experţi specializaţi în domeniile NCP şi NCPP

15 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1009

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 15 iulie 2016: Rezultatul

La data de 25 mai 2016 a fost declanșată procedura de selecție a 15 experți specializați  în domeniile Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală în vederea participării la activitățile de formare continuă, termenul-limită pentru depunerea candidaturilor fiind 9 iunie 2016.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În urma anunțului publicat pe site-urile Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, au fost înregistrate următoarele candidaturi:

– Georgina BODORONCEA
– Denis-Gabriela GHERVASE
– Irina KUGLAY
– Daniel NIȚU
– Georgiana TUDOR
– Rodica Aida POPA
– Mihaela VASIESCU
– Victor VĂDUVA

Comisia de evaluare a verificat la data de 15 iunie 2016, pe baza documentelor depuse de fiecare candidat în parte, îndeplinirea cerințelor minime de calificare și a realizat evaluarea criteriilor de selecție indicate în anunț și în caietul de sarcini.

În urma evaluării, comisia a decis:

1. Selectarea următoarelor persoane în vederea participării ca formatori specializați în domeniile Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală, în cadrul proiectului:

– Irina KUGLAY
– Mihaela VASIESCU
– Georgiana TUDOR
– Rodica Aida POPA
– Daniel NIȚU
– Victor VĂDUVA

Criteriul de atribuire: Selecția în calitate de expert s-a realizat în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare candidat.

2. Propunerea relansării procedurii de selecție pentru ocuparea tuturor posturilor de experți prevăzute, în vederea desfășurării în bune condiții a tuturor activităților din cadrul proiectului.

Sursa informației


Selecție experți specializați  în domeniile Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

 

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, anunță inițierea unei proceduri pentru selecția a cincisprezece experți specializați în domeniile Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală în vederea participării acestora ca formatori în cadrul proiectului „Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și instituționale”, finanțat prin programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacității sistemului judiciar român cu privire la aplicarea noilor coduri, prin dezvoltarea unui plan de pregătire și a unor instrumente adecvate menite să ofere formare profesională continua pentru judecători și procurori, considerându-se deosebit de importantă organizarea unor workshop-urilor de unificare a jurisprudenței în domeniu, accentul urmând a fi pus pe dezbaterea amănunțită a aspectelor controversate și pe prevenirea apariției practicii neunitare.

În cadrul acestui proiect, printre alte activități propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului, se numără și organizarea, în perioada 27 iunie – 29 noiembrie 2016, a unui număr de 30 de activități de formare continuă în domeniile Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală, cu durata de 2 zile fiecare, pentru un număr total de aproximativ 750 judecători și procurori, în vederea dezbaterii dispozițiilor noilor coduri penale.

Sesiunile de formare vor avea un pronunțat caracter practic și vor fi organizate în cadrul formării continue la nivel descentralizat, după următorul calendar:

1.        Workshop NCP.NCPPCA Galați27 – 28 iunie 2016
2.        Workshop NCP.NCPPCA Pitești27 – 28 iunie 2016
3.        Workshop NCP.NCPPCA Timișoara30 iunie – 1 iulie 2016
4.        Workshop NCP.NCPPCA Craiova30 iunie – 1 iulie 2016
5.        Workshop NCP.NCPPPCA Suceava26 – 27 septembrie 2016
6.        Workshop NCP.NCPPPCA Alba Iulia29 – 30 septembrie 2016
7.        Workshop NCP.NCPPCA Suceava29 – 30 septembrie 2016
8.        Workshop NCP.NCPPCA Constanța3 – 4 octombrie 2016
9.        Workshop NCP.NCPPCA Alba Iulia10 – 11 octombrie 2016
10.    Workshop NCP.NCPPPCA Cluj13 – 14 octombrie 2016
11.    Workshop NCP.NCPPPCA Timișoara13 – 14 octombrie 2016
12.    Workshop NCP.NCPPPCA Târgu Mureș17 – 18 octombrie 2016
13.    Workshop NCP.NCPPCA Ploiești17 – 18 octombrie 2016
14.    Workshop NCP.NCPPPCA Oradea20 – 21 octombrie 2016
15.    Workshop NCP.NCPPCA Târgu Mureș24 – 25 octombrie 2016
16.    Workshop NCP.NCPPPCA Iași24 – 25 octombrie 2016
17.    Workshop NCP.NCPPCA Oradea27 – 28 octombrie 2016
18.    Workshop NCP.NCPPCA Bacău31 octombrie – 1 noiembrie 2016
19.    Workshop NCP.NCPPCA Cluj31 octombrie – 1 noiembrie 2016
20.    Workshop NCP.NCPPPCA Constanța3 – 4 noiembrie 2016
21.    Workshop NCP.NCPPPCA Pitești3 – 4 noiembrie 2016
22.    Workshop NCP.NCPPCA Brașov7 – 8 noiembrie 2016
23.    Workshop NCP.NCPPPCA Craiova7 – 8 noiembrie 2016
24.    Workshop NCP.NCPPPCA București10 – 11 noiembrie 2016
25.    Workshop NCP.NCPPPCA Galați10 – 11 noiembrie 2016
26.    Workshop NCP.NCPPPCA Brașov17 – 18 noiembrie 2016
27.    Workshop NCP.NCPPCA Iași17 – 18 noiembrie 2016
28.    Workshop NCP.NCPPPCA Ploiești21 – 22 noiembrie 2016
29.    Workshop NCP.NCPPCA București24 – 25 noiembrie 2016
30.    Workshop NCP.NCPPPCA Bacău28 – 29 noiembrie 2016

 Cerințe minime de calificare:

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe juridice;
 2. Experiență profesională de minimum 7 ani în domeniul de specialitate cerut (drept penal și drept procesual penal), calculată de la data numirii în funcție ca judecător/data dobândirii calității de formator sau cadru didactic universitar, precum și o bună reputație în domeniul în care activează;
 3. Cel puțin o participare  în calitate de speaker/formator în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale în în materiile drept penal sau drept procesual penal.
 4. Cel puțin 3 lucrări de specialitate (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul dreptului penal sau dreptului procesual penal.

În vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor solicitate, candidații vor depune următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție, care va include oferta financiară privind onorariul solicitat/zi, maxim 2 zile de activitate per seminar;
 • Planul detaliat de desfășurare a activității de formare profesională, cu menționarea tuturor etapelor (etapa pregătitoare, a activității de formare profesională, precum și a livrării integrale a serviciilor) – plan de seminar – și metodologia detaliată de desfășurare a activității;
 • Copie a diplomei de studii superioare;
 • Curriculum vitae (format Europass);
 • Lista de publicații (titlu, editură, anul apariției, tipul lucrării);
 • Alte documente justificative, după caz: certificate, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile ofertantului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție;
 • Oferta tehnică constând în agenda de seminar pentru seminariile organizate în domeniile Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedură Penală (grup țintă de 25 judecători/seminar, 2 zile de formare/seminar, durata unei zile de seminar fiind de 8 ore); la elaborarea planului de seminar se va ține cont de faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa în permanență 2 experți – maxim 1 pagină.

Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul evaluării candidaților, și alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor.

 Menționăm că vor fi avute în vedere numai candidaturile care îndeplinesc cerințele minime de ordin tehnic și a căror ofertă financiară este circumscrisă limitelor bugetare prezentate în caietul de sarcini anexat.

De asemenea, nerespectarea termenului de depunere a documentelor precum și nedepunerea documentelor solicitate conform listei indicate mai sus, atrage inadmisibilitatea candidaturii.

 Criteriu de atribuire : Selecția în calitate de expert se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a punctajelor totale acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare pentru fiecare candidat.

 Departajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate conform descrierii prezentate și ținând cont de documentele doveditoare depuse de aceștia. Pentru candidații care îndeplinesc cerințele de calificare, departajarea se va face pe baza următorului punctaj:

 • Punctajul primit de fiecare candidat va fi divizat pe de o parte, în funcție de factorii de evaluare de ordin tehnic și, pe de altă parte, în funcție de criteriile de ordin financiar, fiecare având o pondere de 70%, respectiv 30%
 • Punctajul total al candidatului va fi format din suma punctajului tehnic și a punctajului acordat pentru îndeplinirea factorilor de evaluare de ordin financiar (în baza ofertei financiare transmise de candidat)

La elaborarea planului de desfășurare a activității (plan de seminar) și metodologia corespunzătoare se va avea în vedere că grupul țintă este format din 25 judecători și grefieri/seminar, 2 zile de formare/seminar, durata unei zile de seminar fiind de 8 ore, precum și faptul că la lucrările fiecărui seminar vor participa în permanență doi experți români. Pentru acest factor de tehnic de evaluare se vor acorda maxim 20 de puncte.

La evaluarea planului de seminar vor fi avute în vedere următoarele criterii:

 1. cunoștințe disciplinare aprofundate – se vor acorda maxim 5 puncte;
 2. capacitatea de planificare și organizare a unei sesiuni de formare continuă – se vor acorda maxim 5 puncte;
 3. metode de formare adecvate grupului țintă- se vor acorda maxim 5 puncte;
 4. încadrarea în timp, structura logică, coerență, relevanța și încadrarea în tematica a problemelor propuse – se vor acorda maxim 5 puncte.

Notă: Oferta tehnică privind agenda de seminar nu se punctează.

Punctajul financiar va fi acordat în funcție de oferta financiară, acesta având o pondere de 30% în evaluarea candidaturilor (maxim 30 de puncte).

Oferta financiară va cuprinde onorariul solicitat/zi de activitate, precum și numărul maxim de zile de onorariu. Onorariul poate fi în cuantum maximum de 200 euro/zi de seminar, pentru maxim 2 zile per activitate.

Experților care vor fi selectați li se vor asigura toate costurile privind cazarea și masa, precum și transportul intern (costurile aferente transportului vor fi rambursate ulterior, în limita maximă a 100 de euro (dus-întors/seminar conform bugetului proiectului). Toate beneficiile de natură financiară vor fi asigurate în baza contractului ce va fi încheiat între experți și Consiliul Superior al Magistraturii.

În vederea participării la procedură, persoanele interesate pot transmite dosarul de înscriere până cel târziu la data de 9 iunie 2016, cuprinzând documentele prevăzute în caietul de sarcini la adresa de e-mail: [email protected], în atenția domnului Mircea MUNTEANU, consilier pentru afaceri europene, Direcția Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe  (telefon: 021.319.81.89; fax: 021.311.69.44).

Pentru mai multe detalii, consultați sursa informației.

Sursa informației

[Rezultatul] CSM selectează cincisprezece experți specializați în domeniile NCP și NCPP was last modified: iulie 15th, 2016 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter