CSM a avizat favorabil proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului de procedură civilă, precum şi a altor acte normative (ordinea de zi soluționată)

1 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1474

Despre

  • 28 ianuarie 2016
  • Ședința CSM
  • Ordinea de zi soluționată

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CSM (www.csm.ro), în ședința din 28 ianuarie 2016, au fost adoptate mai multe hotărâri. Vă prezentăm, în continuare, o parte din respectivele hotărâri.

 

Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Codului de procedură civilă

Plenul CSM, după suplimentarea ordinii de zi a ședinței, a avizat favorabil proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, precum și a unor acte normative conexe, cu observațiile formulate de Direcția legislație, documentare și contencios.

 

Organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcții de execuție, efectivă și pe loc, a judecătorilor și procurorilor

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

Plenul CSM a hotărât organizarea concursului de promovare în funcții de execuție, efectivă și pe loc, a judecătorilor și procurorilor, la București, la data de 3 aprilie 2016, conform calendarului propus de INM.

Plenul CSM a stabilit următoarele:

– scoaterea la concurs a locurilor stabilite prin Hotărârea Plenului CSM nr. 42/21.01.2016 pentru promovarea pe loc, respectiv 100 locuri la tribunale, 50 locuri la curți de apel, 5 locuri la PÎCCJ, 15 locuri la parchetele de pe lângă curțile de apel și 40 locuri la parchetele de pe lângă tribunale, cu mențiunea că între acestea nu sunt incluse locuri pentru instanțele și parchetele militare;

– alocarea pe materii a locurilor aprobate, prin Hotărârea Plenului CSM nr. 42/21.01.2016, pentru promovarea pe loc, după cum urmează:

a) 100 locuri la tribunale, astfel: Drept penal – 23 locuri; Drept comercial – 20 locuri; Drept administrativ – 15 locuri; Drept financiar și fiscal – 7 locuri; Drept civil – 20 locuri; Dreptul familiei – 5 locuri; Dreptul muncii – 10 locuri;

b) 50 locuri la curți de apel, astfel: Drept penal – 12 locuri; Drept comercial – 6 locuri; Drept administrativ – 14 locuri; Drept financiar și fiscal – 4 locuri; Drept civil – 8 locuri; Dreptul muncii – 6 locuri; – alocarea materiei de concurs „drept penal” pentru toate cele 60 locuri aprobate pentru promovarea pe loc la parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, respectiv 5 locuri la PÎCCJ, 15 locuri la parchetele de pe lângă curțile de apel și 40 locuri la parchetele de pe lângă tribunale.

Plenul CSM a stabilit posturile vacante pentru promovarea efectivă în funcții de execuție la tribunal și curți de și parchetele de pe lângă tribunale și curți de apel, sub rezerva actualizării posturilor vacante de judecător și procuror, după soluționarea cererilor de transfer și a cererilor de pensionare, precum și altor cereri care determină modificarea situației posturilor de la tribunale și curți de apel, în raport cu dispozițiile din Regulament și în acord cu măsurile de indisponibilizare dispuse anterior de Consiliu.

De asemenea, Plenul CSM a aprobat:

a) includerea posturilor pentru care există propunerea CSM de eliberare din funcție, în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs; b) includerea posturilor pentru care există cereri de eliberare din funcție pe rolul CSM și care urmează a fi analizate până cel târziu la data aprobării concursului în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs;

c) includerea în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs a posturilor de execuție care se vor vacanta ulterior datei analizării prezentei note, dar în temeiul unor măsuri dispuse de Plen sau Secții până cel târziu la data aprobării concursului, respectiv data de 28.01.2016.

Plenul CSM a aprobat tematica și bibliografia concursului, propuse de INM.

Plenul CSM a aprobat:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– cererile tip de înscriere la concursul de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor și procurorilor;

– cererile tip de înscriere la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a judecătorilor și procurorilor.

Plenul CSM a aprobat componența comisiei de organizare a concursului de promovare în funcții de execuție, efectivă și pe loc, a judecătorilor și procurorilor organizat la data de 3 aprilie 2016.

 

Organizarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri

Plenul CSM a hotărât organizarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, în București, la data de 24 aprilie 2016, conform calendarului de desfășurare a concursului, propus de Școala Națională de Grefieri și Direcția resurse umane și organizare.

Plenul CSM a aprobat:

– numărul de locuri de grefier cu studii superioare juridice, respectiv 80 locuri de grefier cu studii superioare juridice, dintre care 30 locuri pentru parchete și 50 locuri pentru instanțele judecătorești, sub rezerva pentru acestea din urmă a suplimentării și finanțării cu un număr de 38 posturi;

– tematica și bibliografia pentru concurs;

– taxa de înscriere la înscriere la concurs, în cuantum de 450 lei;

– componența comisiei de organizare a concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, organizat la data de 24 aprilie 2016.

Plenul CSM a aprobat Programul de formare continuă și Programul de formare continuă la nivel descentralizat pentru anul 2016, astfel cum au fost propuse în ședința Consiliului Științific al INM din data de 22.01.2016.

 

Alte hotărâri adoptate de CSM

– Plenul CSM a aprobat completarea Programului de formare inițială 2015-2016 pentru auditorii de justiție cu disciplinele la care auditorii de justiție vor susține examenul de absolvire în anul 2016 și calendarul estimativ al probelor, după cum urmează: – 16 mai 2016- drept civil și drept procesual civil; – 18 mai 2016 – drept penal și drept procesual penal; 20 mai 2016 – organizare judiciară.

– Plenul CSM a aprobat rețeaua de formatori a Școlii Naționale de Grefieri pentru formarea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate în anul 2016;

– Plenul CSM a aprobat participarea INM, în calitate de partener co-beneficiar (fără contribuție financiară) în cadrul următoarelor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă:

– proiectul privind implementarea noii Directive 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei cadru 2001/220/JAI a Consiliului, coordonat de Asociația Pro Refugiu România; – proiectul „Training of National Judges in EU Competition Law and Judicial Co-operation between Național Judges” al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Unitatea de Management a Proiectelor din cadrul Ministerului Public;

– proiectul „Advanced Online Training on EU State Aid Law for National Judges” coordonat de Academia de Drept European de la Trier (ERA);

– Plenul CSM a aprobat nota direcției de specialitate privind contribuția CSM la Raportarea anuală privind Strategia Națională Anticorupție și transmiterea documentului către Ministerul Justiției;

– Plenul CSM și-a însușit punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios pentru implementarea Deciziei-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, cu observațiile formulate în cadrul Comisiei nr. 1.

 

– Plenul CSM și-a însușit punctul de vedere al Direcției legislație, documentare și contencios cu privire la solicitarea Ministerului Justiției referitoare la art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

 

Pentru a vedea întreaga ordine de zi soluționată vizitați site-ul CSM (www.csm.ro).

CSM a avizat favorabil proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Codului de procedură civilă, precum și a altor acte normative (ordinea de zi soluționată) was last modified: ianuarie 29th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter