Critici vizând admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune şi termenul de prescripţie. Nulitatea recursului

28 sept. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
1.183 views
  • Legea nr. 17/2014: art. 10
  • NCPC: art. 486 alin. (1) lit. d)
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 489 alin. (2)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiș la data de 17 iulie 2015, reclamantul A., în contradictoriu cu parații B. și C., a solicitat: dezbaterea succesiunii după defuncții D. și B. (bunicii paterni ai pârâților); să se constate că B. este moștenitor al acestora în cota de 1/1 parte în calitate de fiu și succesiv, după defunctul B. (tatăl pârâților) și să se constate că B. și C. sunt moștenitori ai acestuia, în cotă de 1/2 parte fiecare, pentru titlul de proprietate nr. x din data de 6 aprilie 2009, cod x, în suprafață de 8,31 ha, teren aflat în extravilanul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, intabulat în CF x Dumbrăvița și CF x Dumbrăvița; să se pronunțe o hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru suprafața care va reveni pârâților C. și B. cu titlu de moștenire după tatăl acestora, B., din Titlul de proprietate nr. x din data de 6 aprilie 2009, cod x, teren aflat în extravilanul comunei Dumbrăvița, județul Timiș, intabulat în CF x Dumbrăvița și CF x Dumbrăvița, conform promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare nr. x/30 decembrie 2002; să se intabuleze dreptul de proprietate al reclamantului în cărțile funciare nr. x Dumbrăvița și x Dumbrăvița; obligarea pârâților la restituirea către reclamant a cotei-părți din prețul achitat conform promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare nr. x/30 decembrie 2002, corespunzătoare cotei-părți din obligație care nu mai poate fi executată, actualizată cu rata inflației; obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1573 din 1 octombrie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul sub aspectul îndeplinirii cerințelor prevăzute de art. 486 alin. (1) lit. d) din C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit dispozițiilor imperative ale art. 486 (1) lit. d) din C. proc. civ., cererea de recurs va cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor, iar în conformitate cu prevederile art. 488 din același cod, casarea unor hotărâri se poate cere numai pentru motivele de nelegalitate limitativ prevăzute în cuprinsul acestui articol.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Totodată, conform art. 489 alin. (2) din C. proc. civ., sancțiunea nulității intervine în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488.

Deși nu se prevede în mod expres, este fără dubiu că, pe lângă posibilitatea încadrării criticilor formulate în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 488 C. proc. civ., aceste critici trebuie să vizeze argumentele instanței de apel în soluționarea cauzei, în caz contrar neputând fi exercitat controlul judiciar de către instanța de recurs.

În cauză, Înalta Curte constată că motivele de recurs formulate de recurentul-reclamant au fost încadrate doar formal în cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., în fapt criticile vizând, în esență, pe de o parte, aspecte ce țin de admiterea excepției prescripției dreptului material la acțiune și termenul de prescripție care, în opinia sa, nu a început să curgă, iar pe de altă parte, aspecte privind expirarea avizului final nr. x din 9 iunie 2016 emis în temeiul art. 10 din Legea nr. 17/2014 și consecințele acestui fapt asupra acțiunii.

De fapt, se constată că prin cererea de recurs recurentul-reclamant a reluat criticile formulate în apel, contrar exigențelor cerute de art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ.

Prin urmare, fără a face referiri la soluția apelului, fără să combată în vreun fel argumentele instanței de apel și fără a formula critici susceptibile de cenzură în recurs, recurentul a nesocotit existența judecății anterioare și natura căii de atac a recursului.

Așa fiind, cum aspectele invocate de recurentul reclamant nu se grefează pe conținutul hotărârii atacate și cum, în cauză, nu pot fi reținute motive de ordine publică, Înalta Curte va aplica sancțiunea expres prevăzută într-o asemenea situație de art. 489 alin. (2) C. proc. civ., respectiv aceea a nulității recursului, admițând excepția cu acest obiect.

Sursa informației: www.scj.ro.

Critici vizând admiterea excepției prescripției dreptului material la acțiune și termenul de prescripție. Nulitatea recursului was last modified: septembrie 28th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.