Critici privind respingerea acţiunii ca inadmisibilă pentru lipsa plângerii prealabile. Respingerea recursului ca nefondat

12 dec. 2022
Vizualizari: 578
  • Legea nr. 554/2004: art. 18
  • Legea nr. 554/2004: art. 19
  • Legea nr. 554/2004: art. 2 alin. (1) lit. h)
  • Legea nr. 554/2004: art. 8 alin. (1)
  • NCPC: art. 22
  • NCPC: art. 249
  • NCPC: art. 255 alin. (1)
  • NCPC: art. 488 pct. 5
  • NCPC: art. 496 alin. (2)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal sub nr. x/2014 la data de 24.10.2014, reclamanții A., B., C. și D. au solicitat, în contradictoriu cu pârâții Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, Președintele Camerei Deputaților, Senatul României, Președintele Comisiei Juridice din Senat și Directorul General al Direcției Juridice a Ministerului Finanțelor Publice daune materiale în cuantum de 240.000 RON și daune morale în cuantum de 275.000 RON; cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 27 din 16 ianuarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând hotărârea recurată și conduita procesuală a judecătorului fondului din perspectiva motivului de recurs prevăzut de dispozițiile art. 488 pct. 5, Înalta Curte nu poate reține că, prin hotărârea dată, instanța a încălcat vreuna din regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității, prin simplul fapt că nu a dispus administrarea probei cu interogatoriul pârâților, solicitată de reclamanți, sau că nu a adoptat argumentele acestora.

Este adevărat că, în temeiul art. 249 C. proc. civ., părțile au dreptul de a propune probele pe care le consideră relevante în dovedirea pretențiilor cu care au învestit instanța de judecată, însă, în speță, judecătorul fondului a procedat în limitele stabilite de art. 22 și art. 255 alin. (1) C. proc. civ., care conferă instanței prerogativa de a analiza admisibilitatea, pertinența și relevanța unei probe în soluționarea cauzei și de a dispune în consecință.

Hotărârea recurată îndeplinește cerințele impuse de art. 425 alin. (1) C. proc. civ., întrucât instanța de fond a expus în mod corespunzător argumentele care au condus la formarea convingerii sale, examinând susținerile părților și făcând aplicarea dispozițiilor legale incidente în speță, raportat la excepțiile și aspectele invocate, astfel încât motivul de recurs prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. nu este întemeiat.

În ceea ce privește motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte reține, mai întâi, că criticile recurenților vizează în mod eronat ipoteza respingerii acțiunii ca inadmisibilă pentru lipsa plângerii prealabile, în condițiile în care excepția inadmisibilității a fost admisă pentru un considerent distinct.

În speță, recurenții-reclamanți au învestit instanța de contencios administrativ cu o cerere privind obligarea unor autorități publice la plata unor daune materiale în cuantum de 240.000 RON și daune morale în cuantum de 275.000 RON.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, „persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim”, iar art. 18 arată că „instanța, soluționând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operațiune administrativă. […] (3) În cazul soluționării cererii, instanța va hotărî și asupra despăgubirilor pentru daunele materiale și morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru”.

În fine, art. 19 din Legea nr. 554/2004 prevede că „atunci când persoana vătămată a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în același timp și despăgubiri, termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei”.

În cauză, așa cum în mod corect a reținut instanța de fond, reclamanții recurenți au învestit instanța de contencios administrativ cu o acțiune în despăgubiri, fără a o însoți de vreuna din cererile prevăzute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 și fără a face dovada soluționării, anterior, de către instanța de contencios administrativ, a unei acțiuni în anularea vreunui act administrativ sau constatarea refuzului nejustificat al pârâților de soluționare a unei cereri în termenul legal.

În aceste condiții, în mod corect cererea lor a fost respinsă ca inadmisibilă, o asemenea acțiune în pretenții fiind strict de competența instanței de drept comun.

În consecință, reținându-se că nici unul motivele de recurs invocate de recurenții-reclamanți nu este incident, în temeiul dispozițiilor art. 496 alin. (2) din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Critici privind respingerea acțiunii ca inadmisibilă pentru lipsa plângerii prealabile. Respingerea recursului ca nefondat was last modified: decembrie 11th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.