Critici privind refuzul nejustificat de acordare a ajutoarelor de stat persoanelor fizice şi juridice care deţin păduri din lipsa normelor metodologice. Recurs respins ca nefondat (NCPC, L. nr. 46/2008, L. nr. 554/2004)

13 ian. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 240
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SCAF) nr. 851/2021

NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8, art. 496 alin. (1) teza a II-a; L. nr. 46/2008: art. 97 alin. (1) lit. b); L. nr. 554/2004: art. 20

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Examinând recursul formulat de către reclamantă, Înalta Curte reține că demersul judiciar al acestei părți litigante a avut la bază motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., așa cum rezultă din cuprinsul căii de atac exercitate, deși a fost, formal, indicat motivul de casare prevăzut de pct. 8 al art. 488.

Așa fiind, Înalta Curte constată că, în esență, criticile recurentei sunt circumscrise împrejurării că refuzul nejustificat de acordare a ajutoarelor de stat persoanelor fizice și juridice care dețin păduri incluse în T1 și T2 din cadrul siturilor Natura 2000, pentru perioada 2014-20165, are la bază lipsa normelor metodologice, deși acestea au fost aprobate prin H.G. nr. 447/2017.

Deși s-a susținut îndeplinirea cerinței existenței avizului favorabil al Comisiei Europene – Decizia CE (2016)8769/3.01.2017 – pentru acordarea de compensații aferente perioadei 2014 – 2020, precum și apariția Normelor metodologice, prin publicarea G.H. nr. 44/2017 în Monitorul Oficial, în opinia recurentei, pârâtul Ministerul Apelor și Pădurilor a încălcat cu bună știință prevederile art. 97 alin. (1) lit. b) Cod silvic și ale art. 1 din H.G. nr. 861/2009.

Înalta Curte reține, însă, că potrivit art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale și pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice și de efectuare a controalelor de fond, prevede că „Toate formele de sprijin prevăzute în Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, vor fi continuate după data de 1 ianuarie 2010 numai după primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutoarele de stat”.

Mai mult, prin O.G. nr. 14/2010, act normativ adoptat ulterior H.G. nr. 861/2009, s-a stabilit, potrivit art. 1, „cadrul juridic privind condițiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007 – 2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319 din 27 decembrie 2006…”; iar potrivit art. 5 alin. (1) „Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 4 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu respectarea prevederilor comunitare și naționale în domeniul ajutorului de stat, și reglementează scopul, obiectivul, durata, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă și valoare în RON, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere și control”.

În aceste condiții, după cum a reținut și prima instanță, nu se poate susține, cu suficient temei, că după intrarea în vigoare a O.G. nr. 14/2010, Normele metodologice adoptate prin H.G. nr. 861/2009 continuă să producă efecte juridice, reglementând metodologia de calcul al compensațiilor cuvenite proprietarilor de suprafețe forestiere cu funcție de protecție de tip T1 sau T2 și care nu pot recolta masa lemnoasă de pe acestea.

În același sens sunt și statuările instanței supreme, care a decis că „Pentru acordarea compensațiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, și de art. 4 lit. s) pct. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat și să fie adoptate normele metodologice ulterioare, în condițiile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010”. (subl. ns.), potrivit Deciziei nr. 36 din 23.11.2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 107 din 11 februarie 2016.

În aceeași ordine de idei, prin Decizia nr. C (2012) 5.166 final din data de 19 iulie 2012, Comisia Europeană a avizat favorabil schema de ajutor de stat prezentată în proiectul de hotărâre a Guvernului anterior arătat, apreciind că ajutoarele prevăzute în cadrul acesteia sunt compatibile cu piața internă, precizând încă că „temeiul juridic al schemei este proiectul de hotărâre a Guvernului de aprobare a normelor metodologice pentru acordarea de ajutoare de stat pentru compensații reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice și a costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor”. (pct. 5).

Din această perspectivă, Înalta Curte reține că nu poate fi reținută în cauză nelegalitatea refuzului pârâtei de a acorda compensațiile cuvenite reclamantei și, implicit, nelegalitatea sentinței atacate.

Pe de altă parte, deși s-a susținut inaplicabilitatea în dreptul intern a Deciziilor Comisiei Europene nr. C (2012) final/19.07.2012 și nr. (3.01.2017) în Anexă C (2016) 8769 final, Înalta Curte subliniază că cerința existenței deciziei Comisiei Europene derivă, după cum s-a statuat în Decizia nr. 36 din 23.11.2015 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, tocmai din prevederile dreptului intern, respectiv dispozițiile art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare (Codul silvic), coroborat cu art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale și pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice și de efectuare a controalelor de fond (Hotărârea Guvernului nr. 861/2009) prin raportare la art. 4 lit. s) pct. 4 coroborat cu art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța Guvernului nr. 14/2010).

Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

Față de aceste considerente, nefiind întrunite criticile invocate prin motivul de recurs invocat – art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., în temeiul prevederilor art. 496 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ., coroborate cu cele ale art. 20 din Legea nr. 554/2004, recursul formulat în cauză va fi respins ca nefondat, iar hotărârea atacată va fi păstrată ca legală și temeinică.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Critici privind refuzul nejustificat de acordare a ajutoarelor de stat persoanelor fizice și juridice care dețin păduri din lipsa normelor metodologice. Recurs respins ca nefondat (NCPC, L. nr. 46/2008, L. nr. 554/2004) was last modified: ianuarie 12th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter