Critici privind modalitatea de desfăşurare a judecării cererilor. Admiterea recursului declarat, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare (NCPC, L. nr. 31/1990, L. nr. 2/2013)

3 iul. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 225

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 2280/2019

NCPC: art. 64, art. 67, art. 237 alin. (2) pct. 2, art. 390, art. 488 alin. (1) pct. 5, art. 497; L. nr. 31/1990: art. 237 alin. (11); L. nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2) 

Cu titlu prealabil, trebuie subliniat că recursurile declarate de Consiliul Local al Comunei Mănăștiur și de Consiliul Local al Comunei Traian Vuia, au vizat în principal critici privind modalitatea de desfășurare a judecării cererilor lor de intervenție accesorie formulate în interesul pârâtei S.C. A. S.A.

Decizia pronunțată în apel este nelegală pentru motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. – „când prin hotărârea dată, instanța a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancțiunea nulității”.

La data de 05.11.2018, respectiv la data de 28.11.2018, Consiliul Local al Comunei Mănăștiur și Consiliul Local al Comunei Traian Vuia au depus la dosar cereri de intervenție accesorie în interesul pârâtei S.C. A. S.A.

Conform art. 64 C. proc. civ. în procedura judecării cererii de intervenție instanța va comunica părților cererea de intervenție și copii de pe înscrisurile care o însoțesc, iar după ascultarea intervenientului și a părților, instanța se va pronunța asupra admisibilității în principiu a intervenției, printr-o încheiere motivată, iar în condițiile în care cererea a fost respinsă ca inadmisibilă în apel, încheierea poate fi atacată cu recurs la instanța ierarhic superioară, judecata apelului suspendându-se până la soluționarea căii de atac.

Totodată, potrivit art. 67 alin. (1) C. proc. civ., instanța este obligată să se pronunțe asupra cererii de intervenție accesorie prin aceeași hotărâre, odată cu fondul, iar, în speță, raportat la dispozițiile art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 și art. 237 alin. (11) din Legea nr. 31/1990, republicată, decizia din apel este una definitivă.

Din interpretarea textelor de lege care reglementează procedura de soluționare a cererii de intervenție accesorie, rezultă că instanța trebuie să se pronunțe inițial asupra admisibilității în principiu a cererii de intervenție.

În speță, instanța de apel nu s-a pronunțat asupra admisibilității în principiu a cererilor de intervenție accesorie prin încheiere motivată, conform art. 64 C. proc. civ. și, după invocarea din oficiu a excepției lipsei calității procesuale active a apelantului B. în formularea apelului, a reținut cauza în pronunțare.

Potrivit art. 390 C. proc. civ. înainte de a se trece la dezbaterea fondului cauzei, instanța, din oficiu sau la solicitarea părților, pune în discuția acestora cererile, excepțiile procesuale și apărările care nu au fost soluționate în cursul cercetării procesului, precum și cele care, potrivit legii, pot fi invocate în orice stare a procesului.

Așadar, anterior acestui moment trebuie rezolvată orice chestiune prealabilă, legată de posibilele incidente, caracter incidental având și intervenția accesorie, cererile, excepțiile procesuale, apărările părților.

Ca atare, primind cererile de intervenție accesorie și nedispunând comunicarea, dezbaterea pe fond și analiza condițiilor de admisibilitate în principiu a acestora, instanța de apel a nesocotit dispozițiile art. 64 C. proc. civ., norme legale speciale de strictă interpretare, de la care nu se poate deroga.

Dispozițiile art. 64 C. proc. civ. nu pot fi înțelese decât în corelare cu normele procedurale care reglementează diferitele etape ale judecății și care statuează asupra măsurilor pe care le poate dispune instanța, respectiv asupra drepturilor și obligațiilor ce revin părților.

Astfel, cererile de intervenție formulate de părți sau de terțe persoane pot fi examinate, potrivit art. 237 alin. (2) pct. 2 C. proc. civ., în faza cercetării procesului, care este anterioară dezbaterilor în fond.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Acesta este de altfel, regimul oricăror alte cereri, excepții procesuale, apărări, incidente, care pot fi formulate și aduse în dezbaterea contradictorie a părților anterior deschiderii dezbaterilor în fond, tocmai pentru că nu se poate trece într-o astfel de etapă a judecății decât în momentul în care s-a finalizat cercetarea prealabilă, căreia îi sunt compatibile verificările pe aspectele menționate.

Principiul contradictorialității, care guvernează procesul civil, presupune că toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii și discuției părților, pentru ca fiecare parte să aibă posibilitatea de a-și formula apărări și de a-și prezenta punctul de vedere asupra oricărui element care ar avea legătură cu pretenția dedusă judecății.

În speță, analizând modalitatea de desfășurare a judecății, Înalta Curte de Casație și Justiție apreciază că instanța de apel a nesocotit principiul contradictorialității prin încălcarea normelor legale prevăzute de dispozițiile art. 64 C. proc. civ., privind soluționarea cererilor de intervenție accesorie.

Având în vedere considerentele arătate, în conformitate cu art. 497 coroborat cu art. 488 pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție va admite recursul declarat de recurenți, va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță pentru soluționarea cererilor de intervenție accesorie formulate de Consiliul Local al Comunei Mănăștiur și Consiliul Local al Comunei Traian Vuia în interesul pârâtei S.C. A. S.A. în raport de temeiul de drept invocat și în funcție de acesta aplicarea dispozițiilor legale incidente.

Sursa informației: www.scj.ro.

Critici privind modalitatea de desfășurare a judecării cererilor. Admiterea recursului declarat, casarea deciziei recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare (NCPC, L. nr. 31/1990, L. nr. 2/2013) was last modified: iulie 2nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter