Critici privind încheierea de conexare a cererii de anulare a ordinului care formează obiectul dosarului, apreciind că aceasta a fost pronunţată cu încălcarea normelor de procedură. Recurs nefondat

29 mai 2023
Vizualizari: 257
  • NCPC: art. 13
  • NCPC: art. 139
  • NCPC: art. 14
  • NCPC: art. 430
  • NCPC: art. 431
  • NCPC: art. 488 alin. (1)
  • NCPC: art. 496

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curții de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, la data de 16 august 2018, sub nr. x/2018 (disjunsă din dosarul nr. x/2018), reclamantul A., în contradictoriu cu pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale, a solicitat anularea în parte a Ordinului comun nr. 31/M.25/999/8148/237/259/221/2016 privind recalcularea și actualizarea pensiilor militare emis de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază și obligarea pârâților la punerea în acord a dispozițiilor Ordinului cu dispozițiile art. 2 lit. a) și b), art. 28, 60, 109, 110 și 123 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Constanța, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, la data de 25 ianuarie 2018, sub nr. x/2018, reclamantul B., în contradictoriu cu pârâții Ministerul de Interne, Casa Sectorială de Pensii a MAI și Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a solicitat:

– anularea Ordinului nr. 31/2016 al Ministrului Afacerilor Interne, respectiv a procedurii de recalculare a pensiilor militare de stat, aprobată prin acest ordin;

– obligarea pârâtului Inspectoratul Județean de Poliție Constanța să modifice „Situația soldelor lunare realizate la funcția de bază, actualizate” pe care a trimis-o Casei Sectoriale de Pensii din cadrul MAI pentru recalcularea pensiei reclamantului și să includă în aceasta toate sporurile impersonale, care se acordă funcției de locțiitor șef de inspectorat conform legilor salarizării polițiștilor, în vigoare la 01.01.2016;

– obligarea pârâtei Casa Sectorială de Pensii a MAI să emită reclamantului o nouă decizie de recalculare a pensiei cu luarea în calcul și a sporurilor impersonale care, conform legislației salarizării personalului din poliție se aplică funcției de locțiitor al șefului Inspectoratului de Poliție la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, iar drepturile astfel stabilite, să intre în plată începând cu data de 01.01.2016;

– în temeiul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1156 din 28 februarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Asupra recursului declarat de reclamantul B., Înalta Curte reține următoarele:

În ceea ce privește acest recurs, se constată că motivele de casare invocate privesc mai întâi încheierea de conexare nr. 96/23.05.2018 a Curții de Apel Constanța. Deși raportat la această încheiere premergătoare se susține de către recurent incidența a două cazuri de casare, respectiv cel prevăzut de pct. 5 și cel prevăzut de pct. 8 ale art. 488 alin. (1) C. proc. civ., motivele de recurs se încadrează exclusiv în pct. 5 – încălcarea normelor de procedură, sancționabilă cu nulitatea actului de procedură. Astfel, recurentul critică încheierea de conexare a cererii sale de anulare a Ordinului, care formează obiectul dosarului nr. x/2018 al Curții de Apel Constanța la dosarul nr. x/2018 al Curții de Apel București, apreciind că aceasta a fost pronunțată cu încălcarea normelor de procedură.

Se arată că a fost încălcat principiul contradictorialității și dreptul la apărare al reclamantului, în condițiile în care nu i-a fost comunicat cine este autorul excepției conexității și argumentele pe care se sprijină excepția.

Înalta Curte constată nefondate criticile, reținând că excepția conexității, ca excepție de procedură, a fost analizată la termenul din 23.05.2018, în lipsa părților, dar în condițiile legalei îndepliniri a procedurii de citare a acestora. Procedura fiind legal îndeplinită la termenul menționat, instanța nu avea îndatorirea de a comunica reclamantului absent că a fost invocată excepția menționată, partea dispunând de dreptul de a lipsi de la judecată, dar fiind ținută de obligația de a urmări derularea procesului.

Prin urmare, nu se poate reține încălcarea principiului contradictorialității sau a dreptului la apărare, prevăzute de art. 13 și art. 14 din C. proc. civ.

Cât privește însăși îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 139 din C. proc. civ. pentru dispunerea conexării, se constată că ambele cereri vizau anularea parțială a ordinului contestat, pentru motive parțial similare, respectiv pentru neincluderea în soldele actualizate care constituie baza de calcul a pensiei militare a valorii unor sporuri nereglementate în perioada aleasă ca reper pentru baza de calcul a pensiei.

În consecință, erau îndeplinite condițiile cerute de norma de procedură menționată pentru dispunerea conexării, împrejurarea că cererea principală cuprindea mai multe argumente sau punea mai multe probleme de drept decât cererea conexă neputând constitui un element care să împiedice conexarea cauzelor.

Cea de-a doua critică formulată de recurentul-reclamant este îndreptată împotriva sentinței și este subsumată cazului de casare prevăzute art. 488 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ., referindu-se la încălcarea puterii de lucru judecat a hotărârii definitive pronunțate în dosarul nr. x/2014 al Tribunalului Constanța.

Înalta Curte constată că susținerile recurentului-reclamant nu țin seama de obiectul dedus judecății în cauza de față.

Recurentul afirmă că pensia de care s-a bucurat anterior recalculării acesteia în temeiul Legii nr. 223/2015 a fost stabilită definitiv pe calea unei hotărâri judecătorești. Însă, această hotărâre nu are nicio înrâurire asupra cauzei pendinte, al cărei obiect este anularea parțială a unui act administrativ normativ emis în vederea stabilirii cadrului de punere în aplicare a Legii nr. 223/2015, lege care reglementează procesul de recalculare a pensiilor militarilor și polițiștilor, transformate în pensii militare de stat.

Prin urmare, afirmația referitoare la încălcarea autorități/puterii de lucru judecat, la care se referă art. 430 – 431 C. proc. civ., este vădit nefondată, din perspectiva obiectului dedus judecății, nu numai diferit ci și total independent de ceea ce s-a judecat în cauza nr. 4024/118/2014.

De asemenea, nu se poate fi considerată o greșeală de procedură nepunerea în dezbatere a menționatului argument, respectiv nepronunțarea instanței asupra acestuia, având în vedere că a fost expus lapidar în cadrul concluziilor scrise depuse de reclamant la 15.04.2019, ca pledând pentru admiterea cererii conexe, însă fără nicio legătură cu obiectul dedus judecății, după cum s-a reținut anterior.

Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 496 C. proc. civ., nefiind incidente cazurile de casare invocate, Înalta Curte va respinge recursul, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Critici privind încheierea de conexare a cererii de anulare a ordinului care formează obiectul dosarului, apreciind că aceasta a fost pronunțată cu încălcarea normelor de procedură. Recurs nefondat was last modified: mai 29th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.