Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal – modificări (OMEC nr. 3309/2020)

2 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1253
Actul modificatActul modificatorSumar
 

 

Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011

(M. Of. nr. 715 din 11 octombrie 2011)

 

OMEC nr. 3309/2020 pentru modificarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

(M. Of. nr. 165 din data de 28 februarie 2020)

 

– modifică: art. 2 alin. (3), art. 5, art. 9, art. 20.

 

În M. Of. nr. 165 din data de 28 februarie 2020 s-a publicat OMEC nr. 3309/2020 pentru modificarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.346/2011.

 

Art. 2 alin. (3) din Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal (modificat de OMEC nr. 3309/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) Metodologia de admitere este elaborată de unitatea de învățământ, prin consultarea factorilor interesați, este aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ și este făcută publică până la data de 30 mai, pentru admiterea în anul școlar următor.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

(3) Metodologia de admitere este elaborată de unitatea de învățământ, prin consultarea factorilor interesați: operatori economici, parteneri sociali, asociații profesionale, universități etc., aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ, avizată de inspectoratul școlar și făcută publică până la data de 30 mai, pentru admiterea în anul școlar următor.

 

 

 

Art. 5 din Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal (modificat de OMEC nr. 3309/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 conținea următoarele reglementări de interes:

„Art. 5 – (1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la școala postliceală absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

(2) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la școala de maiștri absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care dovedesc la începerea anului școlar că au o vechime în producție de cel puțin 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească.

(3) Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal (școala postliceală și școala de maiștri) se face la secretariatul unității de învățământ, pe baza următoarelor documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de naștere, carte de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;

c) diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;

d) foaie matricolă pentru clasele a IX-a-a XII-a/a XIII-a;

e) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următoarea formă:

Art. 5 – (1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la școala postliceală absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau echivalentă.

(2) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la școala de maiștri absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat sau echivalentă, care dovedesc la începerea anului școlar că au o vechime în producție de cel puțin 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească.

(3) Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal (școala postliceală și școala de maiștri) se face la secretariatul unității de învățământ, pe baza următoarelor documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de naștere, carte de identitate și, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate «conform cu originalul» de către un membru al comisiei de admitere;

c) diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz, sau dovada recunoașterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unitățile de învățământ din străinătate;

d) foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII eliberată de unitățile de învățământ din România sau dovada recunoașterii sau echivalării învățământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII/XIII eliberate de unitățile de învățământ din străinătate;

e) certificat/atestat de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

f) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea profesională pe care dorește să o dobândească.

 

 

 

Art. 9 din Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal (modificat de OMEC nr. 3309/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 9 – În cazul în care numărul candidaților înscriși pentru o calificare profesională este mai mic sau egal cu numărul de locuri, metodologia de admitere prevede criteriile minimale de admitere sau alte tipuri de probe, cum ar fi: prezentarea curriculumului vitae, susținerea unui interviu, întocmirea unui dosar, recunoașterea concursului de admitere susținut la o altă unitate de învățământ etc.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 9 – În cazul în care numărul candidaților înscriși pentru o calificare profesională este mai mic sau egal cu numărul de locuri, metodologia de admitere prevede criteriile minimale de admitere sau alte tipuri de probe, cum ar fi: prezentarea curriculumului vitae, susținerea unui interviu, întocmirea unui dosar, recunoașterea concursului de admitere susținut la o altă unitate de învățământ pentru aceeași calificare profesională etc.

 

 

 

 

Art. 20 din Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal (modificat de OMEC nr. 3309/2020) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 conținea următoarele dispoziții relevante:

„Art. 20 – Candidații admiși pe locurile finanțate integral de solicitanți, persoane fizice sau juridice, încheie cu unitatea de învățământ un contract de școlarizare, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii generale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 20 – (1) Unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul postliceal încheie cu elevii, în momentul înscrierii, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților, conform Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Candidații admiși pe locurile finanțate integral de solicitanți, persoane fizice sau juridice, încheie cu unitatea de învățământ și un contract pentru școlarizarea prin învățământ postliceal cu taxă, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii generale.

Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal – modificări (OMEC nr. 3309/2020) was last modified: martie 2nd, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter