„Cred că cel mai important succes al muncii unui profesor/formator este ca generațiile care au studiat Dreptul sub îndrumarea lui să redescopere în practică, în timp util, acel «spre exemplu…» discutat și lămurit cândva, la curs ori la seminar”

5 nov. 2021
Vizualizari: 781

 

Av. dr. Ștefan Naubauer

1. Stimate domnule avocat dr. Ștefan Naubauer, acesta este primul interviu pe care acceptați să îl acordați după o lungă perioadă. Mai exact din ianuarie 2014, când ați răspuns întrebărilor adresate de Juridice.ro referitor la unele propuneri controversate de modificare și completare a Legii avocaților, dezbătute la acea vreme în forul profesiei dvs. Până la urmă au fost adoptate?

Av. dr. Ștefan Naubauer: Așa este, la începutul anului 2014 a apărut un proiect legislativ în sensul obligării avocaților definitivi să susțină examen pentru a-și putea exercita profesia la instanțele judecătorești superioare tribunalului, precum și în fața Curții Constituționale. Din comisia examinatoare se preconiza să facă parte cel puțin un judecător de la instanța corespunzătoare „rangului” profesional ce urma a fi obținut de candidat. Am ținut să reamintesc în cadrul interviului evocat de dvs. că această concepție legislativă de cooptare a judecătorilor în comisiile de examinare a avocaților a fost abandonată încă din anul 1940. Nu știu dacă remarca mea de ordin istoric a influențat atunci parcursul respectivei propuneri de completare a Legii nr. 51/1995. Cert e că anacronica inițiativă a fost retrasă la scurt timp după publicarea interviului.

2. Sunteți recunoscut ca autor al celei mai ample opere individuale în doctrina organizării și exercitării profesiei de avocat. În această toamnă ați publicat la prestigioasa editură Universul Juridic două cărți privind legea și statutul avocaturii, o performanță impresionantă. Considerați că actualul cadru legislativ corespunde nevoilor profesionale ale avocaților din România?

Av. dr. Ștefan Naubauer: A fost un efort susținut prin care am reușit să aduc în lumina tiparului ediția a doua revăzută și mult îmbogățită a unei lucrări publicate în anul 2013 ce tratează majoritatea aspectelor importante reglementate de Legea nr. 51/1995, succedată de recenta apariție a primei ediții critice adnotate a Statutului profesiei de avocat. Deși cadrul normativ al avocaturii este periodic adaptat schimbărilor intervenite în societate, membrii Corpului relevă în mod constant necesitatea perfecționării legislației primare și secundare a profesiei de avocat. Într-adevăr, intervențiile punctuale asupra textelor din actele normative ale breslei nu sunt întotdeauna corelate și se dovedesc uneori insuficiente pentru problemele ce se ivesc în practică. De altfel, în cele două lucrări menționate am făcut numeroase recomandări de rectificare, reformulare, modificare, completare și chiar abrogare a unor dispoziții ce nu mai corespund, în opinia mea, realităților cu care se confruntă avocații în exercitarea profesiei.

3. Aveți calitatea de cadru didactic universitar de aproape două decenii și formator încă de la începuturile funcționării Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților. Care este viziunea dvs. referitor la metoda pregătirii tinerilor juriști?

Av. dr. Ștefan Naubauer: În activitatea de pregătire a studenților, masteranzilor și stagiarilor am fost dintotdeauna preocupat , în contextul explicațiilor teoretice, să le transmit informații aplicate, prin filtrul experienței acumulate de-a lungul anilor în profesia de avocat. Cred că cel mai important succes al muncii unui profesor/formator este generațiile care au studiat Dreptul sub îndrumarea lui să redescopere în practică, în timp util, acel „spre exemplu …” discutat și lămurit cândva, la curs ori la seminar. Dincolo de note și calificative, acesta este rezultatul real ce face diferența după absolvire, îndeosebi în prima parte a vieții profesionale de jurist.

4. Din anul 2008 v-ați implicat în conducerea profesiei de avocat: ați îndeplinit funcțiile de director executiv adjunct al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în mandatul 2008-2012, și șef al Departamentului de studii, cercetări juridice și cooperare internațională al aceluiași institut, în perioada 2012-2017; în anul 2015 ați fost ales de Congresul avocaților în Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România și reales pentru al doilea mandat (2019-2023); din anul 2019 sunteți membru al Consiliului Baroului București și vicepreședinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților, ales în aceste demnități pentru câte un mandat de 4 ani. Retrospectiv, ați reușit să realizați ceea ce v-ați propus pentru Corpul profesional al avocaților?

Av. dr. Ștefan Naubauer: Mecanismul democrației profesionale poate fi descurajant. Nu de puține ori ai sentimentul neputinței. În anii amintiți de dvs. au existat, inevitabil, momente dificile când m-am regăsit în „anticamera” resemnării, reflectând inclusiv asupra ideii de a renunța la mandatul ce mi-a fost încredințat. Din fericire, au prevalat gândul la încrederea acordată de avocați și realitatea – de care am fost întotdeauna conștient – că șansele de a obține adoptarea propunerilor formulate în interesul Corpului profesional scad pe măsură ce te îndepărtezi de forul decizional. Zic din fericire întrucât, rămânând „pe baricade”, proiectele pe care le-am gândit în politica profesiei au devenit, în bună măsură, realitate.

Scurta biografie:

Ștefan Naubauer a obținut licența în științe juridice la Facultatea de Drept a Universității din București (2002), absolvind ulterior cursuri postuniversitare de specializare (Instituții constituționale și instituții politice, 2003), master (Drept social român și european, 2005) și doctorat (Dreptul muncii, 2011). Și-a început activitatea didactică în învățământul superior juridic în anul 2003, fiind în prezent lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București (disciplinele: Instituții de drept civil, Instituții de drept procesual civil, Organizarea profesiilor liberale).

Din ianuarie 2004 este avocat pledant, membru al Baroului București, specializat în litigii de muncă. Din anul 2005 este formator al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), titular la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat. În anul 2010 a fost atestat ca formator al Institutului Notarial Român. A îndeplinit funcțiile de director executiv adjunct al INPPA (2008-2012) și șef al Departamentului de Studii, Cercetări Juridice și Cooperare Internațională al acestui institut (2012-2017). A fost redactor șef al revistei Pandectele Române, redactor șef adjunct al Revistei Române de Dreptul Muncii, fondator și redactor șef al Buletinului INPPA, membru în comitetul de redacție al revistei „Dreptul” editată de Uniunea Juriștilor din România. În prezent este membru în comitetul științific al revistei „Dreptul” și membru în comitetul științific internațional al Challenges of the Knowledge Society.

A publicat în calitate de autor/coautor peste 60 de lucrări științifice în domeniul dreptului. În anul 2015 a fost ales membru supleant al Consiliului Baroului București (calitate în care a fost desemnat responsabil cu resortul „Politici profesionale, apărarea profesiei și contencios”), membru al Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (2015 – 2019, reales în al doilea mandat 2019-2023) și arbitru la Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaților (Baroul București). În anul 2019 a fost ales membru al Consiliului Baroului București (responsabil cu resorturile „Pregătire profesională”, „Disciplinar”, „Politici profesionale, apărarea profesiei și contencios”, „Monitorizare legislație, elaborare propuneri legislative și relația cu autoritățile publice”) și Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților.

Interviu realizat de Robert Williams, Editor in Chief, și David William, Editor, cuprins în seria Interviurile News247WorldPress

„Cred că cel mai important succes al muncii unui profesor/formator este ca generațiile care au studiat Dreptul sub îndrumarea lui să redescopere în practică, în timp util, acel «spre exemplu…» discutat și lămurit cândva, la curs ori la seminar” was last modified: noiembrie 15th, 2021 by Ștefan Naubauer

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice