Coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (OMAI nr. 149/2016)

3 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1263

Despre

  • M. Of. nr. 749 din 26 septembrie 2016
  • OMAI nr. 149/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMAI nr. 149/2016
(M. Of. nr. 749 din 26 septembrie 2016)
Art. 1 – art. 11

 

În M. Of. nr. 749 din 26 septembrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Summer Black Friday pe UJmag.ro

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMAI nr. 149/2016

Art. 1 prevede faptul că activitatea structurilor și unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și a unităților, instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este coordonată de persoanele stabilite de respectivul ordin.

Art. 2 din OMAI nr. 149/2016

Art. 2 stabilește faptul că ministrul afacerilor interne coordonează:

a) Departamentul de informații și protecție internă;

b) Corpul de control al ministrului;

c) Direcția audit public intern;

d) Direcția generală anticorupție;

e) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;

f) Direcția informare și relații publice;

g) Unitatea de politici publice;

h) Direcția generală management operațional.

Art. 3 din OMAI nr. 149/2016

Art. 3 dispune faptul că secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică coordonează:

a) Poliția Română;

b) Jandarmeria Română;

c) Poliția de Frontieră Română;

d) Inspectoratul General pentru Imigrări;

e) Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor interne, cu excepția activităților operaționale în situații de urgență;

f) Agenția Națională Antidrog;

g) Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane;

h) Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice;

i) Direcția Generală de Pașapoarte;

j) Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

k) Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor.

De asemenea, secretarul de stat pentru ordine si siguranță publică semnează, în numele și pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepția documentelor din domeniul protecției infrastructurilor critice promovate de Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice, care sunt semnate de ministrul afacerilor interne.

Art. 4 din OMAI nr. 149/2016

Art. 4 stabilește faptul că secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale coordonează:

a) Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale;

b) Centrul Național SIS;

c) Direcția fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale poate susține în Parlament răspunsurile scrise ale ministrului afacerilor interne.

Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și relații internaționale semnează, în numele și pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.

Art. 5 din OMAI nr. 149/2016

Art. 5 prevede faptul că secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, coordonează:

a) prefectul, cu privire la activitățile operaționale în situații de urgență, potrivit art. I alin. (9) din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

c) Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor interne, cu privire la activitățile operaționale în situații de urgență;

d) Direcția generală management urgențe medicale;

e) Direcția medicală.

De asemenea, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, semnează, în numele și pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.

Art. 6 din OMAI nr. 149/2016

Art. 6 dispune faptul că secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului coordonează:

a) Direcția generală pentru relații cu instituțiile prefectului;

b) Instituția Prefectului – 42, cu excepția activităților operaționale în situații de urgență.

Secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului semnează, în numele și pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.

Art. 7 din OMAI nr. 149/2016

Art. 7 stabilește faptul că secretarul general coordonează:

a) Direcția generală management resurse umane;

b) Direcția generală logistică;

c) Direcția generală financiară;

d) Direcția generală juridică;

e) Direcția generală pentru comunicații și tehnologia informației;

f) Direcția secretariat general;

g) Arhivele Naționale;

h) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;

i) Institutul de Studii pentru Ordine Publică;

j) Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;

k) Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne;

l) Clubul Sportiv “Dinamo” București;

m) Oficiul responsabilului cu protecția datelor personale.

Secretarul general semnează, în numele și pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează, cu excepția:

a) statelor de organizare;

b) numărului de posturi și indicatorilor aflați în finanțare ai tuturor unităților Ministerului Afacerilor interne.

Art. 8 din OMAI nr. 149/2016

Art. 8 stabilește faptul că delegarea dreptului de a semna în numele și pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută de prezentul ordin, nu aduce atingere reglementărilor privind competențele de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne și nici reglementărilor privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a căror aplicare are întâietate.

Delegarea dreptului de a semna în numele și pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută de respectivul ordin, nu se aplică pentru:

a) însușirea proiectelor de acte normative pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnare;

b) instrumentele de prezentare și motivare a proiectelor de legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență și hotărâri ale Guvernului pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de inițiator sau avizator;

c) memorandumuri, note, informări și rapoarte care se prezintă/transmit Guvernului, prim-ministrului, Parlamentului sau Președintelui României/Administrației Prezidențiale;

d) corespondența adresată prim-ministrului, celorlalți membri ai Guvernului, Parlamentului, Președintelui Româniși ori Administrației Prezidențiale, conducătorilor instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Public și altor autorități publice centrale;

e) răspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Afacerilor Interne în cadrul ședințelor Guvernului;

f) însușirea documentelor programatice și documentelor de politici publice ale Ministerului Afacerilor Interne sau care vizează competențe ale acestuia;

g) convenții, protocoale, înțelegeri și alte asemenea documente care se încheie ta nivel interinstituțional și la care Ministerul Afacerilor Interne este parte.

Art. 9 din OMAI nr. 149/2016

Art. 9 prevede faptul că în absența ministrului afacerilor interne, conducerea ministerului se exercită de către secretarul de stat desemnat de către acesta p/in ordin de zi pe minister.

Art. 10 din OMAI nr. 149/2016

Art. 10 dispune faptul că în baza și în executarea ordinelor și instrucțiunilor emise de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat și secretarul general emit dispoziții, potrivit art. 1 alin. (5) din H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne; cu modif. și compl. ult.

Art. 11 din OMAI nr. 149/2016

Art. 11 stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2015 privind coordonarea activității si delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 955 din 23 decembrie 2015, se abrogă.

Coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (OMAI nr. 149/2016) was last modified: septembrie 30th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter