Contradicție între decizia de recrutare a personalului din sursă externă şi impunerea unei condiţii de vechime. Admiterea recursului, casarea sentinţei şi admiterea acţiunii

12 apr. 2022
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 239
  • Legea nr. 554/2004: art. 18
  • Legea nr. 554/2004: art. 20
  • NCPC: art. 453
  • NCPC: art. 496
  • NCPC: art. 497

Prin cererea înregistrată sub nr. x/2017 inițial pe rolul Tribunalului Teleorman, secția Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale și contencios administrativ și fiscal, iar ulterior, ca efect al declinării competenței, pe rolul Curții de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâții Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul pentru Situații de Urgență A. D. Ghica, a solicitat, în principal, obligarea pârâților la emiterea actului de chemare a sa în activitate pe postul de ofițer principal I (economist) la Compartimentul Financiar din cadrul ISU „A. D. Ghica” al județului Teleorman în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, sub sancțiunea plății unor penalități în cuantum de 500 RON pe zi de întârziere, iar în subsidiar, obligarea pârâților la plata sumei de 10.000 RON cu titlu de daune morale.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 5219 din 15 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte analizând probele administrate în cauză constată că recursul este fondat, urmând să fie admis pentru următoarele considerente:

Recurenta-reclamantă a participat la un concurs organizat pentru un post de Ofițer principal I – economist în cadrul departamentului financiar al ISU A.D.Ghica Teleorman. Organizarea concursului a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II 9585/04.10.2016 modificat prin Ordinul nr. II 9636/07.10.2016. Potrivit anunțului de participare la concurs, modalitatea de recrutare era „din sursă externă”.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Cu privire la această modalitate de recrutare se constată că, potrivit Ordinului MAI nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, se face distincție, la art. 2 lit. f)1 și f2, între recrutarea din sursă internă care reprezintă „recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deține aptitudinile, abilitățile și cunoștințele necesare pentru ocuparea posturilor vacante” și recrutarea din sursă externă care reprezintă – „recrutarea realizată din rândul oricăror categorii de persoane care dețin aptitudinile, abilitățile și cunoștințele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; în cadrul acestei forme de recrutare pot fi identificate, în condițiile legii, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne”.

Art. 3 alin. (1) din același act normativ prevede că „Fișa postului este rezultatul analizei postului și reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele și activitățile de recrutare, selecționare, încadrare, formare profesională continuă, apreciere/evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului Ministerului Internelor și Reformei Administrative, normare a activității, precum și de reproiectare a postului”.

Potrivit art. 26 alin. (2) lit. a) din același act normativ, anunțul de organizare a concursului pentru ocuparea locurilor vacante va cuprinde „a) denumirea postului pentru care se organizează concursul și principalele cerințe ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fișa postului”;

În speță, fișa postului pentru care a concurat recurenta-reclamantă prevedea la puctul 4.1, ca și condiție de experiență, „vechime în muncă/din care în M.A.I.: 3 ani/2 ani”.

În anunțul de organizare a concursului la care a participat recurenta-reclamantă s-a menționat, ca și condiție generală de experiență, 3 ani vechime în muncă iar pentru persoanele care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne și care doresc să se înscrie la concurs, o condiție suplimentară de 2 ani vechime în M.A.I.

S-a avut în vedere Nota-raport nr. x/03.02.2016 prin care s-a explicitat noțiunea „principalele cerințe ale postului” din art. 26 alin. (2) lit. a) din Ordinul 665/2008. Potrivit Notei-raport, în cazul în care recrutarea se face din surse externe nu se solicită vechime în M.A.I. S-a apreciat că ar exista o contradicție între decizia de recrutare a personalului din sursă externă și solicitarea unei condiții de vechime în instituție și, de asemenea, că o asemenea condiția ar avea un caracter discriminatoriu.

Recurenta-reclamantă îndeplinea vechimea în muncă de 3 ani și a fost declarată admisă la concursul organizat de ISU A.D.Ghica Teleorman însă ulterior Ministerul Afacerilor Interne a refuzat numirea sa în funcție apreciind, așa cum rezultă din adrese nr. x/09.05.2017, că aceasta nu îndeplinește condițiile pentru ocuparea postului scos la concurs întrucât nu are vechime în M.A.I. de 2 ani.

Refuzul Ministerului Afacerilor Interne de numire a recurentei-reclamante pe postul pentru care aceasta a candidat și a fost declarată admisă este nelegal.

În primul rând se observă că interpretarea rigidă a condițiilor din fișa postului referitoare la experiență, propusă de intimatul-pârât este de natură să lipsească de substanță noțiunea de recrutare din sursă externă. Decizia de recrutare a personalului din sursă externă nu poate să intervină decât în situația în care se apreciază că pentru postul respectiv este nerelevantă vechimea candidatului în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Din acest punct de vedere Nota-raport nr. x/03.02.2016 a sesizat corect contradicția dintre decizia de recrutare a personalului din sursă externă și impunerea unei condiții de vechime în structurile Ministerului Afacerilor Interne statuând, în mod judicios, că în cazul unei astfel de forme de recrutare nu este incidentă condiția referitoare la vechimea în cadrul instituției ci doar vechimea în muncă și vechimea în specialitate.

Argumentul instanței de fond în sensul că ar fi compatibilă recrutarea din sursă externă cu impunerea unei condiții de vechime în M.A.I. întrucât ar putea fi recrutate persoane care au activat, în trecut, în cadrul instituției nu poate fi primit întrucât, pe de o parte, în mod evident nu acesta este sensul și menirea recrutării din sursă externă, baza de recrutare ajungând, în această interpretare, să fie substanțial redusă și, pe de altă parte, s-ar ajunge la o situație discriminatorie întrucât apartenența, în trecut, la structurile M.A.I. nu reprezintă o diferență relevantă care să justifice tratamentul diferențiat al persoanelor respective în detrimentul celor care nu au avut niciodată raporturi de funcție cu Ministerul Afacerilor Interne.

Faptul că în anunțul de concurs s-a făcut mențiunea că pentru agenții de poliție, maiștrii militari și subofițeri se impunea o condiție suplimentară de 2 ani vechime în structurile M.A.I. nu prezintă relevanță în speță.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Nu poate fi primită, într-adevăr, interpretarea recurentei-reclamante în sensul că anunțul de participare trebuie înțeles în sensul că pentru persoanele din afara instituției se impunea o condiție de 3 ani vechime în muncă în timp ce persoanele din cadrul instituției ar fi fost ținute să dovedească doar o vechime de 2 ani în cadrul structurilor M.A.I. fiind evident, din modul de structurare a Anunțului că respectiva condiție privind vechimea în M.A.I. era prevăzută suplimentar pentru candidații agenții de poliție, maiștrii militari și subofițeri, aceștia fiind obligați să îndeplinească și condiția generală de 3 ani vechime în muncă.

Opțiunea organizatorului concursului este, într-adevăr, nefirească, impunându-se unei categorii de candidați condiții mai împovărătoare și, din acest punct de vedere legalitatea ei ar putea fi pusă la îndoială dar acest aspect nu putea să se răsfrângă decât asupra situației celor vizați de norma respectivă (agenții de poliție, maiștrii militari și subofițeri) neavând incidență în prezentul litigiu. În niciun caz nu se justifică extinderea condiției nelegale la categoriile de persoane care nu au fost vizate în norma citată.

În consecință recurenta-reclamantă îndeplinea principalele condiții ale postului așa cum au fost ele menționate în anunțul de organizare a concursului astfel încât refuzul de numire în funcție este nejustificat.

De altfel, Ministerul Afacerilor Interne nu avea posibilitatea legală de a nesocoti rezultatele concursului cât timp acesta nu a fost anulat și nu se putea substitui comisiei de concurs pentru a aprecia că recurenta-reclamantă nu îndeplinește condițiile legale pentru numirea pe postul scos la concurs. Verificarea îndeplinirii condițiilor reprezenta o etapă depășită din cadrul concursului și, cât timp actele comisiei de concurs sunt în ființă se impune respectarea rezultatelor concursului și numirea candidatului declarat admis pe postul scos la concurs.

Temeiul legal al soluției instanței de recurs

Față de aceste considerente Înalta Curte, în baza art. 496 și 497 din C. proc. civ. raportat la art. 20 din legea nr. 554/2004 va admite recursul, va casa sentința și va admite acțiunea în sensul obligării pârâtului Ministerul Afacerilor Interne să emită ordinul de chemare a reclamantei în activitate pe postul de ofițer principal I (economist) în cadrul departamentului financiar al ISU A.D.Ghica Teleorman.

Referitor la plata penalităților se constată că, potrivit art. 18 din legea nr. 554/2004, această măsură este facultativă iar recurenta nu a motivat în mod corespunzător necesitatea dispunerii unei asemenea sancțiuni.

În ceea ce privește cererea de plată a daunelor morale, se constată că acest capăt de cerere a fost formulat în subsidiar, în situația în care se respinge cererea principală astfel încât nu se mai justifică analizarea lui.

Totodată, în baza art. 453 din C. proc. civ. intimatul-pârât Ministerul Afacerilor Interne va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată avansate de recurenta-reclamantă atât în fața instanței de fond cât și în calea de atac a recursului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contradicție între decizia de recrutare a personalului din sursă externă și impunerea unei condiții de vechime. Admiterea recursului, casarea sentinței și admiterea acțiunii was last modified: aprilie 10th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.