Contractul de asociere. Executarea obligaţiei de plată a sumei de bani datorată de pârât în temeiul contractului (NCPC, NCC)

7 aug. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 269

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 418/2019

NCPC: art. 107 – 112, art. 113 alin. (1) pct. 3, art. 131 alin. (1); NCC: art. 1266 alin. (1), art. 1270, art. 1350, art. 1494 alin. (1) lit. a)

Conferintele Video Universul Juridic

Potrivit art. 131 alin. (1) C. proc. civ. „La primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice și să stabilească dacă instanța sesizată este competentă general, material și teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de ședință temeiurile de drept pentru care constată competența instanței sesizate. Încheierea are caracter interlocutoriu”.

Textul legal se referă la obligația de verificare a competenței, indiferent de natura dispozițiilor procedurale încălcate, fără a distinge între competența de ordine privată sau publică, teritorială sau materială.

Față de aceste dispoziții legale, se constată că Tribunalul Iași, secția I civilă, a fost învestit cu soluționarea cauzei prin declinarea competenței de către Tribunalul Iași, secția a II-a, iar la termenul din 05.07.2017, s-a dezînvestit exclusiv în considerarea necompetenței materiale.

Or, termenul din 05.07.2017, la care Tribunalul Iași, secția I civilă a constatat că nu este competent să soluționeze cauza, trebuie considerat primul termen de judecată la care părțile au fost legal citate, conform art. 131 alin. (1) C. proc. civ., întrucât instanța avea obligația să-și verifice, la unul și același termen, competența sub toate aspectele, inclusiv competența teritorială, neputând a se accepta stabilirea succesivă a competenței, pe măsură ce instanța procedează la verificări cu acest obiect.

Se mai constată că prin cererea introductivă de instanță, reclamantul Consiliul Județean Iași a solicitat obligarea pârâtei S.C. A. S.R.L. la plata debitului principal în valoare de 210709,13 RON reprezentând valoarea energiei electrice consumate, acciză, certificate verzi, contribuția la cogenerare pentru perioada aprilie 2015 – iunie 2016, precum și a sumei de 21669,26 RON reprezentând penalități convenționale de întârziere.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 1270, 1350 C. civ., Contractul de asociere nr. x/23.02.2005, Actele adiționale ale contractului.

În capitolul V al contractului de asociere, art. 14 reține că „Plata datorată de către Consiliul Local se va face trimestrial, prin virament în conturile Consiliului Local Iași, deschise la Trezoreria Municipiului Iași”.

Conform art. 1494 alin. (1) lit. a) C. civ. privind locul plății, în lipsa unei stipulații contrare ori dacă locul plății nu se poate stabili potrivit naturii prestației sau în temeiul contractului, al practicilor statornicite între părți ori al uzanțelor „obligațiile bănești trebuie executate la domiciliul sau, după caz, sediul creditorului de la data plății”.

Textul legal menționat, coroborat cu mențiunea inserată în contractul de asociere privind modalitatea de plată (în aplicarea dispozițiilor art. 1266 alin. (1) C. civ. conform cărora „contractele se interpretează după voința concordantă a părților, iar nu după sensul literal al termenilor”), determină ca locul plății să rezulte din contract, ca fiind acela de la sediul creditorului, reclamantul din prezenta cauză (Consiliul Local Iași).

Referitor la competență, în acest context devin incidente dispozițiile art. 113 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ., potrivit cărora în afară de instanțele prevăzute la art. 107 – 112, mai sunt competente „instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligației, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui contract”.

Cum în cauză, potrivit contractului de asociere indicat drept temei juridic al cererii de chemare în judecată, locul executării obligației (plata sumei de bani datorată de pârât în temeiul contractului) se află la sediul creditorului din municipiul Iași, instanța competentă teritorial în soluționarea pricinii este Tribunalul Iași, secția I civilă.

În ce privește competența materială, aceasta a fost stabilită de Curtea de Apel Iași, prin regulatorul de competență pronunțat prin Sentința nr. 231/12.09.2017, hotărâre definitivă în raport de care instanța de trimitere (Tribunalul Iași, secția I civilă) nu mai poate lua în discuție aceste aspect.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Iași, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contractul de asociere. Executarea obligației de plată a sumei de bani datorată de pârât în temeiul contractului (NCPC, NCC) was last modified: august 7th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter