Contract de finanţare. Solicitare de introducere în buget a TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile. Modificare a bugetului. Recurs respins ca nefondat

11 iul. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 123
  • Legea nr. 554/2004: art. 20
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 496 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 64/2009: art. 15 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Craiova, secția contencios administrativ și fiscal sub nr. x/2017, la data de 06.02.2017, reclamanta Universitatea din Craiova, în contradictoriu cu Organismul Intermediar POSDRU- Ministerul Educației Naționale, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

1. anularea actului administrativ cu numărul x/25.07.2016 prin care se răspunde cu privire la depunerea de către Beneficiarul Universitatea din Craiova a actului adițional nr. x, în cadrul proiectului x, înregistrat la OIPSDRU MENCȘ cu nr. x/19.07.2016 și a actului administrativ cu numărul x din 8.08.2016, prin care se respinge contestația înregistrată la Universitatea din Craiova sub nr. x din 29.07.2016;

2. obligarea pârâtei la încheierea actului adițional nr. x privind introducerea în bugetul proiectului a TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile efectuate, în sumă totală de 12.457,85 RON, defalcată după cum urmează: Universitatea din Craiova – 8.904,40 RON, Universitatea din București – 1.124,12 RON, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – 2.429,33 RON.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 265 din 21 ianuarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând sentința recurată prin prisma criticilor invocate prin cererea de recurs, și a dispozițiilor legale incidente, Înalta Curte constată că recursul nu este fondat, pentru considerentele expuse în continuare.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) și (3) din Contractul de finanțare nr. x/31.03.2010, „Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor părți prin aprobarea unei notificări sau prin încheierea unui act adițional, cu excepția modificărilor determinate de schimbări în legislația națională și europeană care vor fi efectuate de AMPOSDRU fără a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului” și, respectiv „Orice modificare a valorii totale a proiectului nu poate conduce la creșterea valorii totale eligibile a proiectului, menționată la art. 3, efectuându-se exclusiv prin majorarea valorii neeligibile a proiectului”.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În conformitate cu art. 2 alin. (1), (2) și (3) din Contractul de finanțare nr. x/31.03.2010:

„(1) Prezentul contract de finanțare intră în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al AMPOSDRU, după ce contractul a fost semnat în prealabil, de către reprezentantul legal al beneficiarului.

(2) Data de începere a implementării Proiectului va fi prima zi lucrătoare a lunii următoare datei intrării în vigoare a contractului. (…).

(3) Perioada maximă de implementare a proiectului este de 36 (treizecișișase) luni”.

Astfel, contractul de finanțare a intrat în vigoare la data semnării de către reprezentantul legal al AMPOSDRU, după ce a fost semnat în prealabil de către reprezentantul legal al beneficiarului, adică la data de 31.03.2010.

Instanța de fond a interpretat și aplicat corect prevederile din contractul de finanțare menționate, reținând că solicitarea reclamantei de introducere în buget a TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile presupune implicit o modificare a bugetului, ceea ce nu s-ar mai putea face după încetarea contractului.

Din materialul probator administrat în cauză, rezultă că, urmare a solicitării reclamantei, la data de 04.09.2012, a fost încheiat actul adițional nr. x la contractul de finanțare, prin care art. 3 a fost completat cu alin. (5), dup cum urmează:

„AMPOSDRU va restitui sumele reprezentând contravaloarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului finanțat din POSDRU, plătită de beneficiar/partener în cazul în care acesta/aceștia fac parte dintr-una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1) din O.U.G. nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, în valoare totală estimată de 367.003 RON”.

Totodată, prin nota explicativă înregistrată sub nr. x/07.08.2012 s-a adus la cunoștința pârâtei faptul că au fost modificate datele de identificare ale partenerului principal Universitatea din Craiova, în ceea ce privește numărul de fax și adresa de poștă electronică.

Informarea privind aprobarea Actului adițional nr. x și invitația în vederea ridicării acestuia au fost transmise în data de 08.11.2012, domnului A., responsabil tehnic în echipa de implementare a proiectului la momentul respectiv.

Prin urmare, informarea privind aprobarea actului adițional nr. x și invitația în vederea ridicării acestuia fiind transmise pe adresa de e-mail indicată de către beneficiarul proiectului, în mod corect instanța de fond a respins susținerile reclamantei în sensul că actul adițional nu i-a fost comunicat conform procedurilor oficiale, reținând totodată că împrejurarea ridicării acestuia în anul 2016 nu justifică solicitarea de a introduce în bugetul proiectului a TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile efectuate, reclamanta cunoscând încă de la data semnării conținutul actului adițional nr. 2.

În ceea ce privește susținerea recurentei – reclamante referitoare la faptul că încheierea actului adițional era permisă de Instrucțiunile nr. 83/06.12.2013 și 86/20.12.2013 emise de AMPOSDRU, Înalta Curte constată, în acord cu opinia instanței de fond, că nu pot fi reținute ca pertinente, având în vedere că orice modificare a prevederilor contractuale se poate face în perioada în care contractul este în vigoare și nu după ce acesta a încetat prin ajungerea la termen (la data de 31.03.2013, după încheierea perioadei de implementare a proiectului) și după încheierea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 la data de 31.12.2015.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

În consecință, pentru considerentele arătate, în raport cu înscrisurile depuse la dosar și susținerile părților, apreciind că în cauză nu este incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., republicat, Înalta Curte, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., raportat la art. 20 din Legea nr. 554/2004, va respinge recursul declarat de reclamantă, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contract de finanțare. Solicitare de introducere în buget a TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile. Modificare a bugetului. Recurs respins ca nefondat was last modified: iulie 11th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.