Contestaţie respinsă. Urmărirea recunoașterii hotărârii străine în vederea contopirii pedepsei cu pedepsele aplicate de către instanțele române (L. nr. 302/2004, NCPP)

9 ian. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 223

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 111/2018

L. nr. 302/2004: art. 9, art. 140^1, art. 142 alin. (2); NCPP: art. 275 alin. (2) și (6), art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)

Admiterea in profesiile juridice

Analizând sentința atacată prin prisma motivelor de contestație invocate de contestatorul condamnat și din oficiu, în raport de dispozițiile Legii nr. 302/2004 republicată, cu referire la dispozițiile cuprinse în legea ante-menționată privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege, Înalta Curte constată că prima instanță a dat pe deplin eficiență acestora, pronunțând o hotărâre legală și temeinică.

Astfel, potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală recunoașterea hotărârilor penale poate fi dispusă, inter alia, în vederea executării în regim de detenție a pedepsei aplicate de către organele judiciare ale unui stat străin (stat solicitant) ori în vederea producerii de alte efecte decât cel al executării în detenție a pedepsei.

În acord cu instanța de fond, Înalta Curte constată că în conformitate cu dispozițiile art. 142 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, atunci când România este stat de executare, iar persoana condamnată se află pe teritoriul României, recunoașterea și punerea în executare a hotărârii judecătorești transmise de statul emitent este de competența curții de apel. Se constantă așadar, că legea prevede că dialogul judiciar trebuie inițiat de către statul solicitant și nu de către persoana interesată ori de către procuror.

Din contră, în cazul în care se dorește recunoașterea hotărârii în vederea altor efecte juridice decât executarea în regim de detenție, anume reținerea stării de recidivă etc., recunoașterea hotărârii străine revine judecătoriei, instanță care, potrivit art. 140^1 din Legea nr. 302/2004, poate fi sesizată fie de către procuror, fie de către persoana interesată.

Or, în cauză, petentul condamnat a urmărit recunoașterea hotărârii străine în vederea contopirii pedepsei aplicate prin aceasta cu pedepsele aplicate de către instanțele naționale, pe care, în urma contopirii pedepselor, să o execute pe teritoriul României, situație în care, evident, că dispozițiile art. 140^1 din Legea nr. 302/2004 nu sunt incidente.

Cât privește motivul de contestație vizând susținerea în raport de care înainte de a decide nerecunoașterea hotărârii judecătorești, instanța de fond trebuia să facă demersurile care sunt instituite prin Decizia-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană, respectiv art. 9, care stabilește că „înainte de a decide nerecunoașterea hotărârii judecătorești și neexecutarea pedepsei, autoritatea competentă din statul de executare să consulte autoritatea competentă din statul emitent, prin orice mijloace adecvate și, dacă este cazul, îi solicită să furnizeze, fără întârziere, orice informații suplimentare necesare”, Înalta Curte îl constată a fi nefondat.

Astfel, verificând actele și lucrările aflate la dosar, se constată că între statul român și cel francez s-a purtat o corespondență, potrivit dispozițiilor legale incidente în materie, fiind atașată, după cum a fost comunicată, în copie certificată, de către Curtea de Apel Iași, traducerea Sentinței penale nr. 1660 din 28 februarie 2012, pronunțată de Curtea de Apel din Lyon – Tribunalul de Mare Instanță din Lyon, camera penală 16, transmisă de către autoritățile judiciare franceze.

În aceeași ordine de idei, se reține că, mai mult decât atât, din actele dosarului rezultă că organele statului emitent nu doresc ca executarea pedepsei aplicate să fie executate pe teritoriul României, sens în care au solicitat, iar Curtea de Apel Iași a dispus, predarea petentului (măsură amânată până la eliberarea din executarea pedepsei aplicate de către instanțele române) către acestea în vederea executării acestei hotărâri.

În această succesiune logico-juridică, în acord cu instanța de fond, Înalta Curte constată că, a aprecia întemeiată cererea de recunoaștere acestei hotărâri și contopirea acestei pedepse cu pedepsele aplicate de către instanțele române ar echivala cu lăsarea fără nici un efect juridic a hotărârii de predare pronunțate anterior, ceea ce, evident, ar fi de neacceptat.

Așa fiind, pentru toate considerentele anterior expuse, contestația formulată de condamnatul A., împotriva Sentinței penale nr. 199 din data de 1 noiembrie 2017 a Curții de Apel București, secția I penală, fiind nefondată, Înalta Curte, în baza art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen. urmează a o respinge ca atare.

Văzând și dispozițiile art. 275 alin. (2) și (6) Cod proc. pen.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație respinsă. Urmărirea recunoașterii hotărârii străine în vederea contopirii pedepsei cu pedepsele aplicate de către instanțele române (L. nr. 302/2004, NCPP) was last modified: ianuarie 8th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter