Contestație respinsă ca nefondată. Mandatul european de arestare (NCPP, L. nr. 302/2004)

31 dec. 2018
Vizualizari: 1797
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 373/2018

NCPP: art. 275 alin. (2), art. 552 alin. (1), art. 598 alin. (1) lit. c); L. nr. 302/2004: art. 58 alin. (1) și (2)

Prin sentința penală contestată în prezenta cauză, s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a contestației la executare formulată de contestatorul A., reținându-se că, în speță, nu este incident cazul de contestație la executare prev. de art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. invocat de contestatorul persoană extrădabilă, în temeiul căruia, în concret, acesta a solicitat instanței revocarea mandatului de arestare provizorie în vederea extrădării emis în baza sentinței penale, definitive, împotriva căreia a formulat prezenta contestație la executare, întrucât în opinia sa, sentința penală nr. 209 din 26.11.2015 pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. x/2013, definitivă prin decizia nr. 168 din 10.02.2016 a Înaltei Curte de Casație și Justiție, prin care s-a dispus amânarea predării către autoritățile judiciare americane până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr. x/2009 și arestarea sa provizorie în vederea predării începând de la data încetării motivului care a justificat amânarea predării, nu poate fi pusă încă în executare.

În acest sens, apărarea contestatorului persoană extrădabilă a menționat că, prin decizia nr. 168 din 14.02.2018 pronunțată în dosarul nr. x/2009 s-a dispus disjungerea laturii civile a cauzei, desființarea în integralitate și rejudecarea de către Tribunalul Vâlcea, situație în care dosarul nr. x/2009 nu a fost încă soluționat în mod definitiv și prin urmare mandatul de arestare emis în baza sentinței penale nr. 209 din 26 noiembrie 2015 pronunțată în dosarul nr. x/2013 este nelegal, fiind emis prematur.

În primul rând, Înalta Curte va constata că în raport de informațiile comunicate în cauză prin adresa organelor de poliție anterior menționată, aflată la fila 18 dosarul ÎCCJ și față de obiectul prezentei cauze, respectiv solicitarea concretă a contestatorului persoană extrădabilă A., care prin acest demers juridic critică punerea în executare a mandatului de arestare provizorie în vederea predării sale, prezenta contestație a rămas fără obiect.

Așadar, instanța constată că, pentru termenul de judecată stabilit la data de 20.04.2018, persoană extrădabilă A. nu a putut fi prezentată instanței, conform citației emise în cauză pe numele acesteia pentru acest termen, prin adresa nr. 2004181 din 19.04.2018, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Poliției Sectorului 2 comunicând Înaltei Curți faptul că, A. a fost extrădat către autoritățile din S.U.A la data de 09.03.2018.

Or, în aceste condiții, constatând că mandatul european de arestare ce a făcut obiectul cauzei a fost executat, prin extrădarea persoanei A. către statul solicitant, Înalta Curte apreciază că prezenta contestație a rămas fără obiect.

De altfel, instanța de control judiciară constată că prin hotărârea atacată în cauză, reținând că nu este incident cazul de contestație la executare prev. de art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., în mod corect prima instanță a respins, ca neîntemeiată, contestația la executare formulată împotriva sentinței penale nr. 209 din data de 26.11.2015 a Curții de Apel București, definitivă prin decizia ÎCCJ nr. 168 din 10.02.2016 din dosarul x/2013

Fără a mai relua argumentele judicios prezentate de prima instanță în cuprinsul sentinței penale atacate, Înalta Curte constată la rândul său că, în cauză, nu există vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare astfel cum prevăd dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. Așa cum s-a reținut, din actele și lucrările dosarului rezultă că dosarul nr. x/2009 al Tribunalului Vâlcea, având ca obiect cauza penală ce a constituit motivul amânării predării persoanei extrădabile A. către autoritățile judiciare americane, a fost soluționat definitiv, în sensul prevederilor art. 552 alin. (1) din C. proc. pen.

Prin urmare, reținând că în prezent a încetat motivul care a justificat dispunerea amânării predării contestatorului persoană extrădabilă A., în mod corect Curtea de Apel București a constat că, împrejurarea invocată de contestator privind modul de soluționare a laturii civile, respectiv că prin decizia Curții de Apel Pitești din dosarul nr. x/2009 s-a dispus disjungerea laturii civile și trimiterea acesteia spre rejudecare la instanța de fond și astfel, în opinia apărării contestatorului, cauza nu ar fi soluționată definitiv, nu constituie o împiedicare la punerea în executare a sentinței penale nr. 209 din 26 noiembrie 2015 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în dosarul penal nr. x/2013, definitivă, întrucât situația invocată de apărarea contestatorului nu se circumscrie motivului obligatoriu de amânare a predării prevăzut de art. 58 alin. (1) teza I din Legea nr. 302/2004 ori vreunui alt motiv facultativ de amânare a predării prevăzute de art. 58 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, republicată.

În consecință, constatând că soluția contestată în prezenta cauză este legală și temeinică, neexistând motive care să impună reformarea acesteia, Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge contestația formulată de contestatorul A. împotriva sentinței penale nr. 42 din 6 martie 2018, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, ca nefondată.

Față de această soluție, în conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație respinsă ca nefondată. Mandatul european de arestare (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: decembrie 25th, 2018 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.