Contestaţie privind durata procesului penal respinsă ca inadmisibilă întrucât nu vizează durata unui proces penal în curs

25 ian. 2024
Vizualizari: 387
  • Constituția României: art. 126
  • Constituţia României: art. 129
  • Constituţia României: art. 21
  • NCPP: art. 275 alin. (2)
  • NCPP: art. 488^1
  • NCPP: art. 488^5
  • NCPP: art. 488^6 alin. (7)

Prin Încheierea nr. 85 din data de 23 februarie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. x/2021, în baza art. 4885 C. proc. pen., s-a respins, ca inadmisibilă, contestația privind durata procesului penal vizând Dosarul penal nr. x/2019 al Tribunalului Suceava, formulată de contestatorul A., dispunându-se, ca urmare, obligarea acestuia la plata de cheltuieli judiciare către stat în sumă de 50 de RON.

Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea a reținut, în esență, că, fiind introdusă la data de 15 decembrie 2020, după soluționarea Dosarului penal nr. x/2019 al Tribunalului Suceava (având ca obiect cerere de revizuire) prin Încheierea nr. 33 din data de 21 ianuarie 2020, contestația formulată de petentul A. nu îndeplinește condiția prev. de art. 4881 alin. (3) C. proc. pen., întrucât nu vizează durata unui proces penal în curs.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 337 din 9 aprilie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cauza cu prioritate din perspectiva admisibilității căii de atac, Înalta Curte de Casație și Justiție constată următoarele:

O hotărâre judecătorească nu poate fi atacată pe alte căi decât cele expres prevăzute de lege sau, cu alte cuvinte, căile de atac exercitate împotriva hotărârilor judecătorești nu pot exista în afara legii. Regula are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție statuând că mijloacele procesuale de atac a hotărârii judecătorești sunt cele prevăzute de lege, iar exercitarea acestora se realizează în condițiile legii.

Dând eficiență principiului stabilit prin art. 129 din Constituție privind exercitarea căilor de atac în condițiile legii procesual penale, precum și celui privind liberul acces la justiție, prevăzut de art. 21 din legea fundamentală, respectiv exigențelor art. 13 din Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, C. proc. pen. a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, același pentru toate persoanele aflate în situații juridice identice.

În aceste condiții, recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală penală constituie o încălcare a principiului legalității acesteia, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii și a autorităților, și din acest motiv, apare ca o situație inadmisibilă în ordinea de drept.

Normele procesuale privind sesizarea instanțelor judecătorești și soluționarea cererilor în limitele competenței atribuite prin lege sunt de ordine publică, corespunzător principiului stabilit prin art. 126 din Constituția României, iar încălcarea acestora atrage sancțiunea inadmisibilității.

Inadmisibilitatea reprezintă o sancțiune procedurală care intervine atunci când părțile implicate în proces efectuează un act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude, precum și în situația în care se încearcă exercitarea unui drept epuizat printr-un alt mijloc procesual ori chiar printr-un act neprocesual.

Raportând aceste considerații teoretice la datele concrete ale speței, Înalta Curte constată că a fost învestită cu soluționarea căii de atac formulate de contestatorul A. împotriva Încheierii penale nr. 85 din data de 23 februarie 2021, pronunțată în Dosarul nr. x/2021, prin care, în procedura prevăzută de art. 488^1 C. proc. pen., Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 488^5 C. proc. pen., a respins, ca inadmisibilă, contestația privind durata procesului penal vizând Dosarul nr. x/2019 al Tribunalului Suceava, formulată de aceeași parte, dispunând obligarea acesteia la plata de cheltuieli judiciare către stat.

Această hotărâre este definitivă întrucât, potrivit dispozițiilor art. 488^6 alin. (7) C. proc. pen., încheierea prin care judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța soluționează contestația nu este supusă niciunei căi de atac.

În consecință, constatând că, în speță, contestatorul A. a atacat o hotărâre definitivă, nesusceptibilă de reformare prin promovarea unei căi de atac, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibilă, calea de atac exercitată de acesta.

Ca urmare, în temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va dispune obligarea contestatorului la plata sumei de 100 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație privind durata procesului penal respinsă ca inadmisibilă întrucât nu vizează durata unui proces penal în curs was last modified: ianuarie 24th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.