Contestaţie la executare prin care se invocă împrejurări anterioare pronunţării sentinței penale, nu incidente apărute ulterior, şi care constau într-o nelămurire cu privire la perioada ce urmează a fi executată concret de persoana condamnată

8 iul. 2024
Vizualizari: 42
  • Legea nr. 254/2013: art. 55^1
  • NCP: art. 38 alin. (1)
  • NCP: art. 39 alin. (1) lit. b)
  • NCP: art. 40 alin. (2)
  • NCP: art. 43 alin. (2)
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 597 alin. (1)
  • NCPP: art. 598 alin. (1) lit. c)

Prin Sentința penală nr. 1464 din 10 octombrie 2023, pronunțată de Judecătoria Galați, secția penală, în Dosarul nr. x/2023, în baza art. 47 C. proc. pen.., a fost admisă excepția necompetenței teritoriale, invocată de persoana condamnată A. și, în baza art. 50 alin. (1) C. proc. pen.., art. 598 alin. (2) C. proc. pen.., în referire la art. 597 alin. (1) și (6) C. proc. pen.., a fost declinată competența de soluționare a contestației la executare formulate de Penitenciarul Oradea, în favoarea Judecătoriei Oradea.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 652 din 21 noiembrie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență ivit între Judecătoria Oradea și Judecătoria Galați, Înalta Curte constată următoarele:

Prin contestația la executare formulată la sesizarea Penitenciarului Oradea, cu privire la situația juridică a persoanei condamnate A., s-a arătat că a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 388 din 18.04.2023 în baza Sentinței penale nr. 356 din 02.03.2023 a Judecătoriei Galați, definitivă la data de 18.04.2023 prin Decizia penală nr. 76 a Tribunalului Galați, iar în perioada 10.01.2013 – 21.07.2021 deținutul A. s-a aflat în executarea pedepsei de 8 ani, 2 luni și 458 de zile închisoare, conform Sentinței penale nr. 378/10.03.2021 a Judecătoriei Giurgiu, definitivă prin Decizia penală nr. 239 din 10.06.2021 a Tribunalului Giurgiu și că a beneficiat, în conformitate cu art. 551 din Legea nr. 254/2013 de un număr de 324 de zile, ca urmare a executării a 1643 de zile în condiții necorespunzătoare.

S-a solicitat să se verifice dacă din actuala pedeapsă, pe lângă perioada 10.01.2013 – 21.07.2021 dedusă, se scad și zilele considerate ca executate conform art. 551 din Legea nr. 254/2013 aferente perioadei anterior executate.

În drept, au fost invocate prevederile art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.

Înalta Curte reține că prin Sentința penală nr. 356/02.03.2023 a Judecătoriei Galați, definitivă prin Decizia penală nr. 76/A/18.04.2023 a Tribunalului Galați, în temeiul art. 585 C. proc. pen.., s-a admis cererea de modificare pedepse, formulată de petentul condamnat A. și, printre altele, în temeiul art. 40 alin. (2), art. 39 alin. (1) lit. b), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (2) C. pen., cu aplicarea Deciziei nr. 22/2020 a Înaltei Curții de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, s-a dispus soluționarea antecedentelor penale ale condamnatului A. după cum urmează:

În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b), art. 38 alin. (1) C. pen., s-au contopit pedepsele de 3 ani închisoare, 3 ani închisoare, aplicate prin Sentința penală nr. 873/2016 a Judecătoriei Craiova, pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 367/2016 a Judecătoriei sector 1 București, astfel cum a fost modificată prin Sentința penală nr. 378/10.03.2021 a Judecătoriei Giurgiu, pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 261/28.04.2017 a Judecătoriei Sibiu, definitivă la 27.06.2017, pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin Sentința penală nr. 1200 din 12.11.2018, pronunțată de Judecătoria Oradea în Dosarul nr. x/2017, definitivă prin Decizia penală nr. 112 din 05.03.2019, pronunțată de Curtea de Apel Oradea și s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 3 ani și 2 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 8 ani și 2 luni închisoare (primul termen al recidivei).

În temeiul art. 43 alin. (1) C. pen., s-a adăugat la pedeapsa rezultantă de 8 ani și 2 luni închisoare (primul termen al recidivei), pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare, stabilită prin Sentința penală nr. 1654/17.12.2020 a Judecătoriei Oradea, definitivă și modificată prin Decizia penală nr. 763/A/29.12.2021 a Curții de Apel Oradea (al doilea termen al recidivei), petentul condamnat A. având de executat pedeapsa de 12 ani și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 40 alin. (3) C. pen., s-au scăzut din pedeapsa rezultantă de 12 ani și 8 luni închisoare perioadele executate anterior, de la data de 10.01.2013 la 21.07.2021 și de la data de 30.12.2021 la zi.

Având în vedere că, în prezenta contestație la executare, se invocă împrejurări anterioare pronunțării Sentinței penale nr. 356/02.03.2023 a Judecătoriei Galați, definitivă prin Decizia penală nr. 76/A/18.04.2023 a Tribunalului Galați și nu incidente apărute ulterior și care constau într-o nelămurire cu privire la perioada ce urmează a fi executată concret de persoana condamnată A., Înalta Curte apreciază că aceste motive se circumscriu cazului de contestație la executare reglementat de art. 598 lit. c) teza I C. proc. pen.

Potrivit dispozițiilor art. 598 alin. (2) C. proc. pen.., „În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d), contestația se face, după caz, la instanța prevăzută la art. 597 alin. (1) sau 6, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la) instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută. În cazul în care nelămurirea privește o dispoziție dintr-o hotărâre pronunțată în apel sau în recurs în casație, competența revine, după caz, instanței de apel sau Înaltei Curți de Casație și Justiție”.

Relativ la cele ce precedă, Înalta Curte constată că Judecătoria Galați este instanța competentă să soluționeze cererea, prin raportare la prevederile art. 598 lit. c) teza I C. proc. pen.. cu referire la art. 598 alin. (2) C. proc. pen.., aceasta fiind instanța care a pronunțat Sentința penală nr. 356/02.03.2023 (definitivă prin Decizia penală nr. 76/A/18.04.2023 a Tribunalului Galați).

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe condamnatul A. în favoarea Judecătoriei Galați, instanță căreia i se va trimite dosarul.

Conform prevederilor art. 275 alin. (3) C. proc. pen.., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Potrivit dispozițiilor art. 275 alin. (6) C. proc. pen.., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 340 RON, va rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație la executare prin care se invocă împrejurări anterioare pronunțării sentinței penale, nu incidente apărute ulterior, și care constau într-o nelămurire cu privire la perioada ce urmează a fi executată concret de persoana condamnată was last modified: iulie 8th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.