Contestație înaintată prin serviciul poștal. Acțiune respinsă ca tardiv formulată (NCPC, L. nr. 554/2004, O.G. nr. 119/1999)

17 ian. 2022
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
284 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SCAF) nr. 1026/2021

O.G. nr. 119/1999: art. 22 alin. (8); L. nr. 554/2004: art. 11 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (3); NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8, art. 496 alin. (1)

Analizând actele și lucrările dosarului, precum și sentința recurată, în raport de motivul de casare invocat, Înalta Curte constată că recursul declarat de reclamanta Primăria Comunei Ponoarele este nefondat, reținând următoarele considerente:

Prin sentința recurată, prima instanță a respins, ca tardiv formulată, contestația promovată de reclamantă împotriva Deciziei nr. 8/C/20.07.2017, emisă de către Ministerul Finanțelor Publice – Biroul de soluționare a plângerilor prealabile și contestațiilor.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Înalta Curte constată că Decizia nr. 8/C/20.07.2017 a fost comunicată reclamantei, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la data de 25 iulie 2017, astfel că susținerea recurentei-reclamante potrivit căreia decizia privind soluționarea contestației i-ar fi fost comunicată la data de 11 august 2017 este nefondată. Faptul că recurenta a înregistrat adresa nr. x/20.07.2017, emisă de Ministerul Finanțelor Publice – Serviciul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor, prin care s-a comunicat decizia contestată, abia la data de 11 august 2017, nu are nicio relevanță în cauză, atât timp cât există dovada că aceasta i-a fost comunicată la data de 25 iulie 2017.

Având în vedere că reclamanta a înaintat prin serviciul poștal contestația la data de 31 ianuarie 2018, Înalta Curte constată că aceasta a fost introdusă cu nerespectarea termenului legal, din perspectiva ambelor dispoziții legale considerate a fi incidente în cauză, respectiv prevederile art. 22 alin. (8) din O.G. nr. 119/1999, reținute de către instanța de fond în motivarea soluției criticate și dispozițiile art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004, apreciate a fi aplicabile în speță, în opinia intimatului-pârât Ministerul Finanțelor Publice – Serviciul de Soluționare a Plângerilor Prealabile și Contestațiilor.

În concluzie, se reține că acțiunea reclamantei a fost tardiv formulată, Înalta Curte constatând că hotărârea instanței de fond care a sancționat această conduită este dată cu interpretarea și aplicarea corectă a normelor de drept material aplicabile.

Pentru considerentele expuse, nefiind identificat motivul de casare a sentinței prin prisma prevederilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, coroborat cu art. 496 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație înaintată prin serviciul poștal. Acțiune respinsă ca tardiv formulată (NCPC, L. nr. 554/2004, O.G. nr. 119/1999) was last modified: ianuarie 18th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter