Contestație în anulare privind judecarea în lipsă şi neînştiinţarea sau citarea inculpatului de către instanţă, fără a avea cunoştinţă de cauză sau despre termenul de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

17 ian. 2023
Vizualizari: 698
  • NCPP: art. 275 alin. (3) și (6)
  • NCPP: art. 426
  • NCPP: art. 467 alin. (1)
  • NCPP: art. 51

Prin Sentința penală nr. 12 din data de 09 ianuarie 2020 Judecătoria Constanța, secția penală, în baza art. 429 alin. (1) din C. proc. pen. raportat la art. 50 din C. proc. pen., și-a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții de Apel Constanța.

Pentru a se pronunța în acest sens, Judecătoria Constanța a reținut că la data de 15 noiembrie 2019 petentul A. a formulat contestație în anulare împotriva Sentinței penale nr. 1025/2019 a Judecătoriei Constanța, definitivă la data de 17 septembrie 2019.

În susținerea cererii formulate, petentul a arătat faptul că a fost judecat în lipsă și nu a fost înștiințat în mod legal sau citat de către instanța de judecată și nu a avut cunoștință despre cauză.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 104 din 26 februarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență ivit între Judecătoria Constanța și Curtea de Apel Constanța, referitor la competența de soluționare a cauzei privind pe condamnatul A., Înalta Curte, în temeiul art. 51 din C. proc. pen., constată că instanța competentă să soluționeze cauza este Judecătoria Constanța, pentru următoarele considerente:

Prealabil, Înalta Curte subliniază că aprecierea naturii juridice a cererii formulate de condamnatul A. la data de 15 noiembrie 2019 este condiția sine qua non a stabilirii competenței materiale.

Evaluând cererea formulată de condamnatul A., intitulată „contestație în anulare” cu indicarea generică a dispozițiilor art. 426 din C. proc. pen., Înalta Curte reține că acesta a arătat, în esență, că a fost judecat în lipsă și nu a fost înștiințat în mod legal sau citat de către instanța de judecată și nu a avut cunoștință de cauză sau despre termenul de judecată. Condamnatul a mai învederat că nu s-a aflat în țară, fiind plecat la muncă în străinătate. Totodată, a menționat că nu i-a fost adusă la cunoștință existența cauzei declanșate împotriva sa și nu a semnat nicio citație.

De asemenea, printr-o cerere ulterioară, depusă în dosarul Judecătoriei Constanța la data de 20 decembrie 2019, condamnatul A. a solicitat rejudecarea cauzei, având în vedere că nu a fost citat nici de organele de poliție, nici de instanța de judecată și nu cunoaște împrejurările faptei de care este acuzat.

Deopotrivă, se observă că în fața Curții de Apel Constanța, la interpelarea instanței, condamnatul, asistat de apărătorul desemnat din oficiu, a precizat că dorește rejudecarea în primă instanță a cauzei, întrucât a fost judecat în lipsă, solicitare reiterată și în fața Înaltei Curți, astfel cum rezultă din cele consemnate în partea introductivă prezentei hotărâri.

Prin urmare, în raport de motivele concret exprimate în cuprinsul cererii, astfel cum au fost ulterior precizate de condamnatul A., Înalta Curte constată că aceasta are ca obiect redeschiderea procesului penal.

Conchizând cu privire la natura juridică a cererii formulate de condamnatul A., Înalta Curte reține, sub aspectul instanței competente să soluționeze cauza, că potrivit art. 467 alin. (1) din C. proc. pen., cererea de redeschidere a procesului penal se adresează instanței care a judecat cauza în primă instanță.

În speță Judecătoria Constanța a soluționat cauza în primă instanță, pronunțând Sentința penală nr. 1025 din 14 august 2019 în Dosarul penal nr. x/2018.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 51 alin. (6) din C. proc. pen., Înalta Curte urmează să stabilească competența de soluționare a cauzei privind pe condamnatul A. în favoarea Judecătoriei Constanța, instanță căreia i se va trimite dosarul.

Conform dispozițiilor art. 275 alin. (3) și alin. (6) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare, precum și onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestație în anulare privind judecarea în lipsă și neînștiințarea sau citarea inculpatului de către instanță, fără a avea cunoștință de cauză sau despre termenul de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: ianuarie 17th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.