Contestaţia privind tergiversarea procesului. Mijloc procedural particular, destinat să înlăture întârzierile ivite pe parcursul soluţionării cauzelor civile, de natură să afecteze termenul optim şi previzibil în care un proces ar trebui finalizat prin pronunţarea unei hotărâri definitive

24 mai 2024
Vizualizari: 118
  • NCPC: art. 522 alin. (1)

La 27 ianuarie 2023, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – secția I civilă a fost înregistrat dosarul nr. x/2019, având ca obiect contestația privind tergiversarea procesului care formează obiectul dosarului nr. x/2019 al Curții de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie.

În dezvoltarea motivelor contestației, petenta A. a susținut că prin decizia nr. 839A din 31 mai 2022, pronunțată în dosarul nr. x/2019, Curtea de Apel București – secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie a respins apelul formulat de pârâta Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor împotriva sentinței civile nr. 1413/28.09.2020 a Tribunalului București, secția a III-a civilă, a admis apelul formulat de reclamanta A., a schimbat în parte sentința în sensul că decizia de compensare se va emite pentru 1.300.283,4 puncte și a păstrat în rest, sentința apelată.

Petenta a invocat încălcarea de către instanța de apel, a dispozițiilor art. 426 alin. (5) și a art. 427 C. proc. civ. și a dreptului de soluționare a procesului într-un termen optim și previzibil, menționând că de la data pronunțării soluției în apel a trecut o perioadă de 8 luni, fără ca hotărârea să fie motivată și comunicată părților.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 328 din 17 februarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând contestația privind tergiversarea procesului, Înalta Curte urmează să o respingă, pentru următoarele considerente:

Reglementările legale referitoare la contestația privind tergiversarea procesului reprezintă un mijloc procedural particular, destinat să înlăture întârzierile ivite pe parcursul soluționării cauzelor civile, de natură să afecteze termenul optim și previzibil în care un proces ar trebui finalizat prin pronunțarea unei hotărâri definitive, chiar în condițiile în care acest termen este variabil, în raport cu circumstanțele particulare ale fiecărei pricini.

Acest mijloc procedural nu reprezintă o cale de atac, ci un remediu circumscris scopului adoptării unor măsuri, în condițiile prevăzute de lege, de natură a asigura respectarea dreptului părților la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil.

Conform art. 522 alin. (1) C. proc. civ., „Oricare dintre părți, precum și procurorul care participă la judecată pot face contestație prin care, invocând încălcarea dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situație să fie înlăturată”.

Ceea ce caracterizează această instituție juridică este pasivitatea instanței de judecată care, deși are la dispoziție mijloacele legale pentru corijarea conduitelor procesuale necorespunzătoare ale părților sau ale altor participanți la procedură, nu le aplică ori nesocotește ea însăși anumite prevederi legale care-i impun îndeplinirea unui act de procedură într-un anumit termen.

Deși situația de fapt descrisă de petentă se putea circumscrie ipotezei instituite de art. 522 alin. (2) pct. 4 C. proc. civ.: „când instanța și-a nesocotit obligația de a soluționa cauza într-un termen optim și previzibil prin neluarea măsurilor stabilite de lege sau prin neîndeplinirea din oficiu, atunci când legea o impune, a unui act de procedură necesar soluționării cauzei, deși timpul scurs de la ultimul său act de procedură ar fi fost suficient pentru luarea măsurii sau îndeplinirea actului”, din verificările efectuate din oficiu în sistemul de evidență informatizată al instanței a rezultat că anterior soluționării contestației, hotărârea menționată a fost motivată și comunicată părților.

În raport de aceste aspecte expuse, Înalta Curte nu poate reține ipoteza unei tergiversări a procesului, în accepțiunea dispozițiilor legale anterior evocate, contestația formulate rămânând fără obiect, de vreme ce hotărârea pronunțată în dosar a fost redactată.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va respinge contestația privind tergiversarea procesului ce formează obiectul dosarului nr. x/2019 al Curții de Apel București – secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, formulată de petenta A..

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestația privind tergiversarea procesului. Mijloc procedural particular, destinat să înlăture întârzierile ivite pe parcursul soluționării cauzelor civile, de natură să afecteze termenul optim și previzibil în care un proces ar trebui finalizat prin pronunțarea unei hotărâri definitive was last modified: mai 24th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.