Contestația la executare. Pronunţarea regulatorului de competenţă în raport cu obiectul cauzei (NCPC, L. nr. 107/1996)

18 oct. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 292

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 458/2019

NCPC: art. 133 pct. 2, art. 135 alin. (1), art. 651 alin. (1); L. nr. 107/1996: art. 6^1, art. 80

Monitor Dosare

Înalta Curte, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 133 pct. 2 și art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., urmează a pronunța regulatorul de competență în raport cu obiectul cauzei, precum și cu dispozițiile legale incidente.

1. Argumente de fapt și de drept relevante

Prin Sentința civilă nr. 146/LMA/02.03.2016 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, secția I civilă, în Dosarul nr. x/2015, pârâta Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, având CIF x, cu sediul în Satu Mare, județul Satu Mare, a fost obligată să plătească în favoarea reclamantului A. sporul de fidelitate în procent de 15% din salariul de bază, începând cu data de 1 august 2015 până la zi, sume actualizate la data plății efective și suma de 150 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată.

La data de 25 octombrie 2017, intimatul A. a depus la Biroul Executorului Judecătoresc B. cerere de executare silită împotriva debitoarei Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, județul Satu Mare.

Prin Încheierea civilă nr. 3704/29.11.2017, pronunțată de către Judecătoria Satu Mare, în Dosarul nr. x/2017, s-a admis cererea de încuviințare a executării silite împotriva debitoarei Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, județul Satu Mare, în temeiul titlului executoriu reprezentată de Sentința civilă nr. 146/LMA/02.03.2016.

La data de 14 decembrie 2017, Biroul Executorului Judecătoresc B. a emis somația de executare către debitoarea Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, județul Satu Mare, care a fost comunicată contestatoarei Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa, cu sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj.

Obiectul cererii de chemare în judecată dedusă judecății, în legătură cu care s-a invit conflictul negativ de competență, îl reprezintă contestația la executare, prin care contestatoarea Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, în contradictoriu cu intimatul A., a solicitat anularea executării silite și a tuturor actelor de executare silită efectuate împotriva sa, în calitate de debitoare, în Dosarul de executare silită nr. x/2017 al Biroului Executorului Judecătoresc B.

Executarea silită în Dosarul execuțional nr. x/2017 al Biroului Executorului Judecătoresc B. a fost demarată, în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 146/LMA/02.03.2016, pronunțată în Dosarul nr. x/2015, prin care Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa – Sistemul de gospodărire a Apelor Satu Mare a fost obligată să plătească reclamantului un spor de fidelitate în procent de 15% din salariul de bază, începând cu data de 01.08.2015 până la zi, actualizată la data plății efective, precum și cheltuieli de judecată.

Sub aspectul determinării competenței teritoriale, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată dedusă judecății, se reține că, în materia executării silite, sunt relevante pentru stabilirea competenței dispozițiile art. 651 alin. (1) din C. proc. civ., potrivit cărora „Instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, ia data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel”.

Referirea normei legale la domiciliul ori, după caz, sediul debitorului implică raportarea la persoana fizică sau juridică, ce are această calitate în proces, în faza execuțională.

În cauza pendinte, se constată că instanțele între care s-a ivit conflictul de competență interpretează diferit, nu norma de competență cuprinsă la art. 651 din C. proc. civ., ci calitatea de debitor, în funcție de care respectiva entitate are sau nu personalitate juridică.

Potrivit art. 6^1 din Legea nr. 107/1996, Legea apelor: „(1) În coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor se înființează Administrația Națională”Apele Române”, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, așa cum sunt definite în art. 80, prin reorganizarea Administrației Naționale„Apele Române” care funcționa cu statut de regie autonomă.

Conferintele lunii noiembrie
”

(2) Administrația Națională „Apele Române” are în subordine administrații bazinale de apă, organizate la nivelul districtelor de bazin hidrografic ca instituții publice cu personalitate juridică”.

De altfel, prin precizările scrise depuse la 21 mai 2018, Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa a arătat că, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 107/2002, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare este o unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Administrației Bazinale de Apă Someș – Tisa.

Prin aceleași precizări, Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa a mai arătat că este ordonator de credite, iar Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare nu are fonduri repartizate de la bugetul de stat, implicit, neavând atribuții pe linia execuției bugetare.

În cauză, contestația la executare a fost promovată de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală Someș – Tisa, iar calitatea de debitor este deținută de unitatea cu personalitate juridică, respectiv Administrația Bazinală Someș – Tisa.

Împrejurarea că, în Sentința civilă nr. 146/LMA/02.03.2016, pronunțată de Tribunalul Satu Mare, secția I civilă, în Dosarul nr. x/2015, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 599 din 30 iunie 2016 a Curții de Apel Oradea, secția I civilă, care constituie titlul executoriu, este menționat Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, unitate fără personalitate juridică, alături de Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală Someș – Tisa, care, conform normelor anterior arătate, are personalitate juridică, nu este de natură să atragă consecințe în ceea ce privește competența teritorială, reprezentând o chestiune care ține de administrarea cauzei.

Ca atare, o structură fără personalitate juridică, fără fonduri proprii și fără atribuții pe linia execuției bugetare, nu poate dobândi calitatea de debitor, câtă vreme nu deține atribuții, care să îi permită executarea obligațiilor născute din titlul executoriu, ce face obiectul contestației la executare.

Cum, sediul Administrației Bazinale de Apă Someș – Tisa, entitatea cu personalitate juridică, se află în municipiul Cluj-Napoca, instanța competentă teritorial a soluționa pricina este cea de la sediul societății debitoare, potrivit art. 651 din C. proc. civ.

2. Temeiul legal al regulatorului de competență

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 135 alin. (4) din C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Cluj-Napoca.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestația la executare. Pronunțarea regulatorului de competență în raport cu obiectul cauzei (NCPC, L. nr. 107/1996) was last modified: octombrie 15th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter