Contestaţia în anulare. Cale extraordinară de atac de retractare prin intermediul căreia se poate obţine, în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege, desfiinţarea unor hotărâri judecătoreşti pronunţate cu nesocotirea unor norme procedurale

14 iun. 2024
Vizualizari: 113
  • NCPC: art. 503

La data de 04 iulie 2022, sub nr. x/2022, a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva încheierii nr. 1419 din 20 iunie 2022, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, în dosarul nr. x/2022.

Cauza a fost repartizată spre soluționare completului filtru nr. 10, astfel cum rezultă din fișa Ecris și referatul de repartizare aleatorie aflate la dosar.

Prin rezoluția din 06 iulie 2022, s-a stabilit în sarcina contestatorului A. obligația achitării taxei judiciare de timbru de 100 RON, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, sub sancțiunea anulării contestației în anulare.

Obligația achitării taxei judiciare de timbru a fost adusă la cunoștința petentului, la data de 15 iulie 2022, potrivit dovezii de înmânare a citației emise pentru termenul din 29 septembrie 2022, fixat pentru soluționarea contestației în anulare.

Totodată, prin adresa anexată actului procedural menționat, i s-a pus în vedere petentului că are posibilitatea de a formula, în condițiile legii, cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru sau cerere de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru.

La data de 15 iulie 2022, în termen legal, petentul A. a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în dosarul nr. x/2022 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, arătând că se află în executarea unei pedepse privative de libertate în Penitenciarul Aiud, este bolnav și nu realizează venituri.

Prin încheierea din 04 octombrie 2022 pronunțată în dosarul nr. x/2022 a fost respinsă cererea de reexaminare formulată de petentul A. împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în dosarul nr. x/2022 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 433 din 7 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând contestația în anulare în raport de criticile formulate și de prevederile art. 503 din C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac de retractare prin intermediul căreia se poate obține, în cazuri expres și limitativ prevăzute de lege, desființarea unor hotărâri judecătorești pronunțate cu nesocotirea unor norme procedurale.

Potrivit art. 503 alin. (1) C. proc. civ., hotărârile definitive pot fi atacate cu contestație în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat și nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, hotărârile instanțelor de recurs mai pot fi atacate cu contestație în anulare atunci când: 1. hotărârea dată în recurs a fost pronunțată de o instanță necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței și, deși se invocase excepția corespunzătoare, instanța de recurs a omis să se pronunțe asupra acesteia; 2. dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; 3. instanța de recurs, respingând recursul sau admițându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul dintre motivele de casare invocate de recurent în termen; 4. instanța de recurs nu s-a pronunțat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

Prin încheierea contestată în prezenta cauză, pronunțată în data de 04 octombrie 2022, în dosarul nr. x/2022, a fost respinsă cererea de reexaminare formulată de petentul A. împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în dosarul nr. x/2022 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă.

Prin contestația în anulare formulată împotriva încheierii menționate, contestatorul nu a invocat niciunul din motivele reglementate de dispozițiile art. 503 alin. (1) din C. proc. civ., ci a expus situația sa financiară dificilă, considerând că se impune scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 RON. Susținerile contestatorului nu pot forma obiect de analiză în prezenta cale extraordinară de atac, cazurile limitativ prevăzute de lege în care aceasta poate fi promovată vizând aspectele de ordin procesual expuse mai sus, neinvocate în cauză.

Întrucât aspectele deduse judecății de către contestator nu se circumscriu motivelor expres și limitativ prevăzute de art. 503 din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge contestația în anulare, ca inadmisibilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestația în anulare. Cale extraordinară de atac de retractare prin intermediul căreia se poate obține, în cazuri expres și limitativ prevăzute de lege, desființarea unor hotărâri judecătorești pronunțate cu nesocotirea unor norme procedurale was last modified: iunie 14th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.