Contestarea soluţiei instanţei care a recunoscut hotărârea străină în privinţa modului în care a realizat corespondenţa între faptele pentru care s-a dispus condamnarea şi norma de incriminare din legea română. Contestație respinsă ca nefondată

3 feb. 2023
Vizualizari: 283
  • NCPP: art. 275 alin. (2) și (6)
  • NCPP: art. 598 alin. (1) lit. c)

Prin Sentința nr. 81 din data de 2 iunie 2020, Curtea de Apel Suceava a respins contestația la executare formulată de contestatorul A., ca nefondată, și a obligat pe acesta la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Pentru a hotărî astfel, curtea de apel a reținut că prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. x/2019 la data de 18.12.2019, contestatorul A. a formulat contestație la executare împotriva Sentinței penale nr. 25 din 12.03.2019, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, în Dosarul nr. x/2019, invocând, în esență, faptul că în mod greșit s-a reținut că încadrarea juridică austriacă are corespondent în prevederile art. 229 alin. (2) lit. b) din C. pen. român, întrucât noțiunile de „domiciliu” și „sediul profesional” în accepțiunea C. pen. român nu se referă la bancomate, fie ele și plasate în incinta (holul) unei unități bancare.

Totodată, contestatorul a criticat și reținerea dispozițiilor art. 35 alin. (1) din C. pen. privind unitatea infracțiunii continuate, cu argumentarea că această reglementare nu este prevăzută de C. pen. austriac, solicitând, astfel, reducerea pedepsei de la 8 ani închisoare la 5 ani închisoare în raport de dispozițiile C. pen. român.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 555 din 18 septembrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de condamnatul A., în baza actelor și lucrărilor de la dosar, Înalta Curte urmează a o respinge, ca nefondată, în considerarea următoarelor argumente:

Înalta Curte reține că cererea dedusă judecății are ca obiect condamnarea contestatorului la pedeapsa de 8 ani închisoare, recunoscută de instanța română în cadrul procedurii judiciare de recunoaștere și punere în executare a hotărârii judecătorești de condamnare pronunțată de o instanță dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

În drept, contestatorul a invocat cazul prevăzut de art. 598 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen., criticând, în concret, soluția instanței care a recunoscut hotărârea străină în privința modului în care a realizat corespondența între faptele pentru care a fost condamnat și norma de incriminare din legea română și a arătat că s-a realizat o greșită calificare a acesteia, fapt ce a avut ca și consecință neaplicarea dispozițiilor ce permit adaptarea pedepsei.

Potrivit art. 598 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen., „Contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri (…) c) când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare”.

Analizând contestația formulată de condamnatul A., Înalta Curte constată că motivele invocate de acesta nu pot fi subsumate unei nelămuriri cu privire la hotărârea ce se execută sau unei împiedicări la executare, astfel cum prevăd dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen., ci pun în discuție chiar legalitatea și temeinicia hotărârii în baza căreia se face executarea. Astfel, contestatorul critică însăși Sentința penală nr. 25 din data de 12.03.2019, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, definitivă prin neapelare, prin care instanța a recunoscut condamnarea acestuia la pedeapsa de 8 ani închisoare aplicată de autoritățile judiciare din Austria, sub aspectul corespondenței dintre faptele pentru care acesta a fost condamnat și încadrarea juridică a acestora potrivit legii române, solicitând, în esență, adaptarea pedepsei. Or, posibilitatea instanței naționale de a proceda la adaptarea pedepsei aplicate persoanei solicitate prin hotărârea autorităților judiciare străine este o chestiune de competența exclusivă a instanței învestite cu recunoașterea hotărârii pronunțate de autoritățile judiciare din statul de condamnare și are ca premisă incompatibilitatea dintre sancțiunea aplicată prin hotărârea străină și cea prevăzută de legea română pentru infracțiunile corespondente.

Înalta Curte subliniază că pe calea contestației la executare nu se poate modifica o hotărâre rămasă definitivă, nu se poate proceda la pronunțarea unei alte soluții, întrucât s-ar aduce atingere autorității de lucru judecat și stabilității raporturilor juridice.

Contestația la executare constituie un remediu procesual având ca obiect exclusiv chestiuni descoperite cu prilejul punerii în executare sau ivite în cursul executării, fiind exclusă posibilitatea de a antama pe această cale chestiuni relative la legalitatea și temeinicia hotărârilor definitive în baza cărora se face executarea.

Ca atare, cererea formulată de contestator, prin prisma motivelor expuse, excedează limitelor în care o instanță poate fi învestită în cursul executării și constituie, în fapt, un apel deghizat.

Pentru aceste considerente, constatând că sentința penală atacată este temeinică și legală, Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de condamnatul A. împotriva Sentinței nr. 81 din data de 2 iunie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția penală și pentru cauze cu minori.

Deopotrivă, reținând culpa procesuală a contestatorului condamnat A. în formularea prezentei contestații, în temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va dispune obligarea acesteia la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În conformitate cu dispozițiile prevăzute de art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestator, în sumă de 78 RON, se plătește din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Contestarea soluției instanței care a recunoscut hotărârea străină în privința modului în care a realizat corespondența între faptele pentru care s-a dispus condamnarea și norma de incriminare din legea română. Contestație respinsă ca nefondată was last modified: februarie 3rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.