Consiliul Legislativ. Avize emise – 17 ianuarie 2023

17 ian. 2023
Vizualizari: 273

Consiliul Legislativ a publicat un comunicat cuprinzând lista avizelor emise în data de 17 ianuarie 2023, în legătură cu propunerile legislative examinate.

Astfel, Consiliul a emis următoarele avize:

Avizul nr. 61 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre privind organizarea, funcționarea și repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Națională și Gărzile forestiere;

Avizul nr. 60 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Ordonanță privind calitatea apei destinată consumului uman;

Avizul nr. 59 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Ordonanță pentru modificarea articolelor 2 – 4 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții;

Avizul nr. 58 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr. 1, semnat la Bruxelles în data de 30 decembrie 2021, la Acordul încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și EUROCONTROL privind accesul la datele și informațiile conținute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS – Suport Facility), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 și la București în data de 30 martie 2021;

Avizul nr. 57 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030;

Avizul nr. 56 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;

Avizul nr. 55 favorabil, referitor la proiectul de Ordonanță privind stabilirea destinației unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare și Investiții;

Avizul nr. 54 favorabil, referitor la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea plății contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 și pentru anul 2022 și plății primei tranșe a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA);

Avizul nr. 53 favorabil, referitor la proiectul de Hotărâre pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu, cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și subprefecților, aferente anului 2023;

Avizul nr. 52 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confessional;

Avizul nr. 51 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri;

Avizul nr. 50 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române;

Avizul nr. 49 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

Avizul nr. 47 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

Avizul nr. 46 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev;

Avizul nr. 45 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art. I pct. 2 și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63 /2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Avizul nr. 44 favorabil cu observații și propuneri, referitor la cererea de rectificare a Hotărârii Guvernului nr. 1569/28.12.2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1273 din 29 decembrie 2022;

Avizul nr. 43 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare – Investiții prioritare în domeniul siguranței rutiere în România – dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 15 decembrie 2022 și la Luxemburg la 19 decembrie 2022.

Sursa informației

Vezi și Consiliul Legislativ. Avize emise – 16 ianuarie 2023

 

Consiliul Legislativ. Avize emise – 17 ianuarie 2023 was last modified: ianuarie 18th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.