Consiliul Legislativ. Avize emise – 16 noiembrie 2023

16 nov. 2023
Vizualizari: 106

Consiliul Legislativ a publicat un comunicat cuprinzând lista avizelor emise în data de 16 noiembrie 2023, în legătură cu propunerile legislative examinate.

Astfel, în 16 noiembrie 2023, Consiliul a emis următoarele avize:

– Avizul nr. 1082 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru raportarea arieratelor de către instituțiile publice;

– Avizul nr. 1081 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 157 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– Avizul nr. 1080 favorabil cu observații și propuneri, referitor la Rectificarea Hotărârii Guvernului nr. 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 27 iunie 2022;

– Avizul nr. 1079 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

– Avizul nr. 1078 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea actului constitutiv al Băncii de Investiții și Dezvoltare – S.A.;

– Avizul nr. 1077 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Ordonanță de urgență privind completarea Ordonanței de urgență nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;

– Avizul nr. 1076 negativ, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

– Avizul nr. 1075 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții.

Sursa informației

Vezi și Consiliul Legislativ. Avize emise – 9 noiembrie 2023

 

Consiliul Legislativ. Avize emise – 16 noiembrie 2023 was last modified: noiembrie 16th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.