Consiliul Legislativ. Avize emise – 14 martie 2023

14 mart. 2023
Vizualizari: 216

Consiliul Legislativ a publicat un comunicat cuprinzând lista avizelor emise în data de 14 martie 2023, în legătură cu propunerile legislative examinate.

Astfel, Consiliul a emis următoarele avize:

Avizul nr. 247 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene;

Avizul nr. 246 favorabil, referitor la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

Avizul nr. 245 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) al art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență;

Avizul nr. 244 favorabil, referitor la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanțării procesului de înființare a Consiliului Național pentru Productivitate;

Avizul nr. 243 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale;

Avizul nr. 242 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

Avizul nr. 241 favorabil cu observații și propuneri, referitor la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice;

Avizul nr. 238 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor 2 și 3 ale articolului 383 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil;

Avizul nr. 237 favorabil, referitor la proiectul de Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2023;

Avizul nr. 236 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Avizul nr. 235 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

Avizul nr. 234 favorabil cu observații și propuneri, referitor la la proiectul de Hotărâre pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 1112/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România;

Avizul nr. 232 favorabil cu observații și propuneri, referitor la propunerea legislativă privind modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Sursa informației

Vezi și Consiliul Legislativ. Avize emise – 13 martie 2023

 

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Consiliul Legislativ. Avize emise – 14 martie 2023 was last modified: martie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.