[UPDATE: Noi membri] Consiliul de Mediere. Alegerile membrilor Consiliului – martie 2023

28 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 162

Update: Noi membri

Consiliul de Mediere informează despre noua sa componență, ca urmare a întrunirii în ședința din 27 martie 2023.

Cu prilejul ședinței de constituire, au fost alese organele de conducere pentru mandatul 2023-2027.

Lista cu membrii noi poate fi consultată la sursa informației.

Membrii Consiliului de Mediere au stabilit ca direcțiile de acțiune prioritare pentru perioada imediat următoare:

– Organizarea internă prin alegeri CPMJ;

– Restructurarea – actualizarea TM;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– Analiza situației financiare – adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli;

– Organizarea Zilei Naționale a Mediatorului la Buzău;

– Creșterea capacitații de relaționare cu instituțiile (reactualizarea protocoalelor cu instituțiile).

Consiliul de Mediere informează totodată că următoarea ședință a Consiliului va avea loc în format fizic și online în data de 30 martie 2023 începând cu ora 16.00.

Sursa informației


Update: Ședința ordinară din data de 27 martie 2023

Consiliul de Mediere a publicat ordinea de zi din data de 27 martie 2023. Ședința va avea loc începând cu ora 14.00.

Pe ordinea de zi este înscrisă predarea mandatului noilor membri ai Consiliului.

Eventualele completări la ordinea de zi se vor face până în data de 27 martie 2023 ora 14:00.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliul de Mediere a publicat procesul-verbal nr. 3/20.03.2023 emis de Comisia electorală, cu privire la lista finală a membrilor Consiliului de mediere declarați aleși pentru mandatul 2023-2027, în urma finalizării procesului de numărare și validare a voturilor după soluționarea contestațiilor.

Decizia de soluționare a contestațiilor este disponibilă aici.

Lista finală a membrilor Consiliului de mediere poate fi consultată la sursa informației.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației


Update: Instrucțiuni vot

Consiliul de Mediere informează despre instrucțiunile privind desfășurarea procesului de votare, conform Hotărârii nr. 1/04.01.2023 (Proceduri de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere).

În acest sens:

– Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct și secret, prin mijloace electronice;

– În vederea exprimării dreptului de vot prin mijloace electronice fiecare mediator cu drept de vot va primi un link ce conține buletinul de vot pe e-mailul declarat în Tabloul mediatorilor;

– Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul pe un singur Buletin de vot, pentru minim un candidat și maxim nouă candidați;

– Buletinele de vot se generează electronic și vor cuprinde toate numele candidaților validați de Comisia Electorala în ordine alfabetică;

– În vederea exprimării dreptului la vot, mediatorii cu drept de vot vor primi buletinul de vot prin e-mail. E-mailul primit va conține un link unic care odată accesat va deschide buletinul de vot ce conține numele candidaților în ordine alfabetică. După exprimarea opțiunilor, mediatorul cu drept de vot va expedia buletinul de vot conform instrucțiunilor tehnice din cuprinsul buletinului de vot. Buletinul de vot se va înregistra și votul va putea fi contorizat numai în condițiile expedierii sale conform instrucțiunilor;

– Votul se consideră valabil exprimat, dacă au fost exprimate minim una și maxim nouă opțiuni, prin bifarea opțiunii specifice din cuprinsul buletinului de vot;

– Buletinul de vot este conceput astfel încât să nu permită selectarea a mai mult de 9 (nouă) opțiuni sau alte opțiuni decât cele afișate;

– Buletinul de vot este realizat de asemenea manieră, astfel încât numai mediatorul cu drept de vot va primi conținutul acestuia în link-ul ce ii va fi adresat pe e-mail;

– Odată cu expedierea buletinului de vot, mediatorul cu drept de vot care și-a exprimat opțiunea nu poate fi identificat, nu i se poate vizualiza opțiunea, programul electronic asigurând vizualizarea rezultatului final fără să se poată efectua corespondența între votant și votul exprimat;

– Programul electronic va emite raportul privind rezultatul votului, iar Comisia electorală luând act de rezultat va emite procesul verbal cu membrii Consiliului de mediere declarați aleși;

Consiliul de Mediere informează, totodată, că exercitarea dreptului de vot se face vineri, 17 martie 2023, într-un interval orar de 6 ore începând cu ora 12:00 și până la ora 18:00.

În acest sens, mediatorii vor primi e-mailul ce conține link-­ul cu buletinul de vot, în ziua votului, la deschiderea sesiunii de vot. Sesiunea de vot se deschide la începutul intervalului orar stabilit.

Sursa informației


Update: CV-uri candidați

Consiliul de Mediere a publicat Curriculum vitae și declarațiile de intenție ale candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului.

Documentele pot fi consultate la sursa informației.

Sursa informației


Update: Lista finală candidați

Consiliul de Mediere a publicat lista finală a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

Lista poate fi consultată la sursa informației.

Sursa informației


Update: Validarea candidaturilor

Consiliul de Mediere a publicat Decizia nr. 1/1 martie 2023 emisă de Comisia electorală privind validarea sau invalidarea candidaților pentru alegerile membrilor Consiliului de mediere – 2023-2027.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Deciziei:

Art. 1 – Din totalul de 16 dosare de candidatură, Comisia a decis validarea, cu unanimitate de voturi, a unui număr de 12 dosare, după cum urmează:

1. R.D.M.;

2. B.D.V.;

3. P.S.M.;

4. R.Ș.;

5. T.R.D.;

6. M.R.M.;

7. I.C.F.A.;

8. C.L.E.;

9. P.A.R.;

10. D.R.;

11. G.M.;

12. P.D.D.;

Art. 2 – Din totalul de 16 dosare de candidatură, Comisia a decis, cu unanimitate de voturi, invalidarea unui număr de 4 dosare.

Art. 3 – Motivele care au stat la baza invalidării dosarelor de candidatură.

Pentru decizia integrală, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Comisii alegeri

Consiliul de Mediere a publicat Hotărârea nr. 25/26 februarie 2023 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2023.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Hotărârii:

1. Se constituie Comisia electorală în conformitate cu prevederile dispozițiilor din Hotărârea nr. 1/4 ianuarie 2023 privind procedura de organizare a alegerilor pentru membrii Consiliului de mediere 2023-2027 în următoarea componentă:

– N.G.

– N.A.

– H.D.C.

2. Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor în conformitate cu prevederile dispozițiilor din Hotărârea nr. 1/4 ianuarie 2023 privind procedura de organizare a alegerilor pentru membrii Consiliului de mediere 2023-2027 în următoarea componentă:

– B.R.M.

– N.N.

– D.D.

3. Se constituie Comisia de validare a voturilor în conformitate cu prevederile dispozițiilor din Hotărârea nr. 1/4 ianuarie 2023 privind procedura de organizare a alegerilor pentru membrii Consiliului de mediere 2023-2027 în următoarea componentă:

– B.C.

– M.V.

– S.G.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.


Update: Candidați

Consiliul de mediere a publicat tabelul cu mediatorii care au depus dosarul de candidatură pentru dobândirea calității de membru în Consiliul de mediere la alegerile din luna martie 2023.

Lista candidaților înscriși poate fi consultată la sursa informației.

Sursa informației


Consiliul de mediere a publicat cererea de candidatură aferentă înscrierii în lista candidaților pentru dobândirea calității de membru în Consiliul de mediere la alegerile ce urmează a se organiza în luna martie 2023.

În vederea înscrierii, alături de cererea de candidatură, sunt solicitate următoarele documente:

− Declarația de intenție privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului;

− Curriculum vitae;

− Cazier judiciar, în termen de valabilitate;

− Adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea „apt”;

− Codul de Înregistrare Fiscală a formei de exercitare a profesiei;

− Dovada achitării taxei profesionale datorate până la 31 decembrie a anului anterior (2022) celui în care se organizează alegerile;

− Dovada cunoștințelor teoretice suplimentare formării inițiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare inițială a mediatorului, dintre care cel puțin 40 de ore de formare în mediere;

− Dovada vechimii în profesie, conform dispozițiilor art. 91 lit. d) din Statutul profesiei de mediator, eliberată de Consiliul de mediere, la cererea mediatorului;

− Declarație pe propria răspundere privind efectuarea unui număr de 20 de medieri, conform dispozițiilor art. 91 lit. d) din Statutul profesiei de mediator.

Pentru cererea de candidatură, precum și pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Consiliul de Mediere. Curs de formare continuă „Aspecte teoretice și practice privind domeniul conflictelor de muncă” (11 februarie 2023)

 

[UPDATE: Noi membri] Consiliul de Mediere. Alegerile membrilor Consiliului – martie 2023 was last modified: martie 28th, 2023 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.