Consiliul Concurenței. Proiect: H.G. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor ce vizează practicile comerciale neloiale

3 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 65

Consiliul Concurenței a suspus spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului (H.G.) pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare și soluționare a sesizărilor ce vizează practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise, până la data de 2 septembrie 2022, la la adresele de e-mail: [email protected] și [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. 1 Domeniul de aplicare

(1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 12 aprilie 2022, denumită în continuare Legea nr. 81/2022, implementarea prevederilor acestui act normativ este încredințată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, entitate ce reprezintă punctul unic de contact pentru cooperarea cu Comisia Europeană și celelalte autorități.

(2) În vederea implementării prevederilor Legii nr. 81/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură monitorizarea și raportarea practicilor comerciale neloiale, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din același act normativ.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

(3) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 81/2022, aplicarea prevederilor acestui act normativ este încredințată Consiliului Concurenței care, în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței, asigură protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor întreprinderilor situate pe lanțul de aprovizionare cu produse agricole și alimentare.

(4) În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 81/2022, Consiliul Concurenței constată și, după caz, sancționează practicile comerciale neloiale, în limita competențelor încredințate prin acest act normativ.

(5) Regulamentul stabilește procedura referitoare la etapele și modalitățile constatării și, după caz, sancționării practicilor comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în urma sesizărilor sau din oficiu.

Art. 4 Înregistrarea sesizărilor

(1) Sesizările ce au ca obiect o posibilă încălcare a prevederilor Legii nr. 81/2022 se pot transmite de către persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim și care dețin calitatea de furnizori sau de cumpărători în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și/sau Consiliului Concurenței, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1. Data înregistrării sesizării reprezintă data la care sesizarea a fost înregistrată în Registrul general de intrare și de ieșire a corespondenței al autorității de concurență.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are obligația de a transmite sesizarea către Consiliul Concurenței în termen de 5 zile de la primirea acesteia.

Art. 21 Individualizarea sancțiunilor

(1) Sancțiunile aplicate în baza art. 10 alin. (3) lit. a) și b) din Legea nr. 81/2022 se individualizează în funcție de gravitate, durată și existența altor sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, aplicate în ultimii 3 ani anteriori săvârșirii contravenției, cu respectarea principiului eficacității, proporționalității și al efectului disuasiv al sancțiunii aplicate. Prin instrucțiuni adoptate de către Consiliul Concurenței se stabilesc și celelalte elemente în funcție de care se face individualizarea sancțiunilor.

(2) Pentru săvârșirea în mod repetat a practicilor comerciale neloiale stipulate la art. 3 și 4 din Legea nr. 81/2022, sancțiunea prevăzută la art. 10 alin. (3) lit. c) din același act normativ se individualizează ca faptă în sine, dacă față de antecedentul contravențional nu au trecut mai mult de doi ani și se cuantifică drept circumstanță agravantă, dacă practica comercială neloială este săvârșită după epuizarea celor doi ani, dar nu mai mult de trei ani de la antecedentul contravențional. Dispozițiile referitoare la recunoaștere rămân aplicabile.

Art. 25 Căi de atac

(1) Deciziile de constatare și de sancționare a practicilor comerciale neloiale pot fi atacate la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite Consiliului Concurenței în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei pentru a fi atașată la dosarul cauzei. În cazul în care plata se face prin ordin de plată, acesta va fi certificat de trezoreria de care aparține plătitorul.

(4) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurenței, prin direcțiile care au instrumentat cazul, va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare.

(5) Deciziile adoptate de autoritatea de aplicare a legii, prin care se aplică sancțiuni contravenționale și care rămân necontestate, constituie titlu executoriu.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și Anexe, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și Consiliul Concurenței. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996

Consiliul Concurenței. Proiect: H.G. pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare și soluționare a sesizărilor ce vizează practicile comerciale neloiale was last modified: august 3rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.