Congres Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR)

1111       0

Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) 📅 08 septembrie 2022 Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR)

Data 08 septembrie 2022
Locația Club Ego, Mamaia


În temeiul art. 54 alin.(2) din O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, cu modificările și completările ulterioare, art. 25 din Statutul UNPIR, Consiliul național de conducere 

CONVOACĂ: 

Congresul U.N.P.I.R. în ziua de joi, 8 septembrie 2022, ora 11.30, Club Ego, Mamaia, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Aprobarea Raportului de activitate al Uniunii aferent anului 2021; 
  1. Prezentarea raportului Comisiei Centrale de Cenzori aferent anului 2021; 
  1. Prezentarea raportului Instanței Superioare de Disciplină aferent anului 2021; 
  1. Aprobarea Proiectului planului de activitate pentru intervalul 2022-2023; 
  1. Ratificarea Hotărârii nr.1/28.04.2022 a ARP privind aprobarea situațiilor financiare ale UNPIR pentru anul  2021, execuția bugetului și descărcarea de gestiune pentru anul 2021 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022; 
  1. Ratificarea Hotărârii nr.2/28.04.2022 a ARP privind aprobarea situațiilor financiare ale INPPI pentru anul 2021, execuția bugetului INPPI pentru anul 2021 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al INPPI pentru anul 2022; 
  1. Ratificarea Hotărârii nr.3/28.04.2022 a ARP privind acoperirea indemnizațiilor membrilor instanțelor locale de disciplină prin redistribuirea procentului de 10% din valoarea sumelor colectate anual din cotizații și contribuții variabile; 
  1. Aprobarea propunerilor privind modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență; 
  1. Diverse. 

Toate materialele aferente punctelor 1-9 se vor pune la dispoziția delegaților, spre consultare, prin intermediul filialelor de care aparțin. 

La Congres participă membrii Consiliului național de conducere al Uniunii, membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii și ai instanțelor locale de disciplină, membrii Instanței superioare de disciplină, ai comisiei centrale de cenzori, precum și delegații desemnați de Adunările generale ale filialelor județene și a municipiului București, în conformitate cu art.23 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență (r6). 

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării congresului prevăzut de art. 26 din Statut, acesta este convocat, în aceeași locație, la aceeași dată, joi- 8 septembrie, ora 12, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a participanților prezenți. 

Eventualele măsuri epidemiologice se vor actualiza în funcție de prevederile legislative aplicabile la data organizării Congresului.  

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) was last modified: septembrie 8th, 2022 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.