Conflictul negativ de competenţă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei (NCPC, L. nr. 165/2013)

25 mai 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 286

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 311/2020

L. nr. 165/2013: art. 3 alin. (1) pct. 4, art. 33, art. 34, art. 35; NCPC: art. 24, art. 25

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Obiectul prezentului regulator de competență îl reprezintă conflictul negativ de competență ivit între Tribunalul București și Tribunalul Argeș cu privire la instanța competentă să soluționeze cererea de chemare în judecată, prin care reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâtele Comisia Națională pentru Compensare Imobile – ANRP, Comisia Locală de Fond Funciar Pitești și Primăria Municipiului Pitești prin Primar și a solicitat obligarea comisiilor de stabilire a dreptului de proprietate să întocmească documentația necesară pentru acordarea și plata despăgubirii în baza Legii nr. 165/2013 și înaintarea acesteia Comisiei Naționale pentru Compensare Imobile, obligarea pârâtei la emiterea deciziei, reprezentând titlul de despăgubire, obligarea pârâtei CNCI să emită decizie de Compensare prin puncte pentru imobilul în suprafață de 470 mp, teren situat în Municipiul Pitești, strada x nr. x, județul Argeș, potrivit Legii nr. 165/2013.

Art. 35 alin. (1) prevede că „Deciziile emise cu respectarea prevederile art. 33 și 34 pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității, în termen de 30 de zile de la data comunicării”, iar alin. (2) prescrie: „În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor”.

Dispozițiile legale sus-menționate instituie o normă de competență teritorială absolută, ce conferă tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității învestite de lege competența de soluționare a contestației formulate împotriva deciziilor emise de aceasta.

Noțiunea de entitate învestită de lege este explicitată la art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 165/2013, în sensul că au această semnificație următoarele structuri cu atribuții în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv și de stabilire a măsurilor reparatorii: a) unitatea deținătoare, în înțelesul Hotărârii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, al O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată; b) entitatea învestită cu soluționarea notificării, în înțelesul Hotărârii Guvernului nr. 250/2007, cu modificările și completările ulterioare; c) comisia locală de fond funciar, comisiile comunale, orășenești și municipale constituite în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; d) comisia județeană de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului București, constituite în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România; f) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică; g) Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, înființată potrivit legii.

Din interpretarea dispozițiilor legale anterior redate rezultă că rațiunea avută în vedere de legiuitor a fost aceea de a stabili, în privința litigiilor izvorâte din aplicarea Legii nr. 165/2013, competența absolută în favoarea secției civile a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității.

În speță, întrucât se solicită instanței să dispună obligarea pârâtei Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților la emiterea deciziei de restituire în echivalent prin măsuri reparatorii, potrivit art. 3 pct. 4 lit. g) din Legea nr. 165/2013, această instituție are calitatea de entitate învestită de lege, astfel încât, în conformitate cu dispozițiile art. 35 din același act normativ, competența de soluționare a cauzei revine tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul acestei entități.

Având în vedere că sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților se află în circumscripția Tribunalului București, aceasta este instanța competentă teritorial să soluționeze cauza dedusă judecății.

Modificările aduse dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 prin Legea nr. 111/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 418/28.05.2019, în sensul stabilirii instanței competente teritorial la tribunalul în a cărui circumscripție se află imobilul, nu sunt incidente în cauza pendinte, în raport de dispozițiile art. 24 și art. 25 alin. (1) C. proc. civ., față de data inițierii demersului judiciar – 21.11.2018, conform ștampilei aplicate pe cererea de chemare în judecată, aflată la dosarului nr. x/2018 al Tribunalului București.

În consecință, Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea tribunalului în circumscripția căreia se află sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, respectiv Tribunalul București.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conflictul negativ de competență. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei (NCPC, L. nr. 165/2013) was last modified: mai 25th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter