Conflict negativ de competenţă între două instanţe care se declară deopotrivă necompetente în a judeca aceeaşi pricină (NCC, NCPC)

31 mai 2021
Vizualizari: 443
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 1118/2020

NCPC: art. 135 alin. (1), art. 107 alin. (1), art. 113 alin. (1) pct. 9, art. 116, art. 135 alin. (4); NCC: art. 1349

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Înalta Curte, constatând existența unui conflict negativ de competență între cele două instanțe, care se declară deopotrivă necompetente în a judeca aceeași pricină, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență, stabilind în favoarea Judecătoriei Drăgășani competența teritorială de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Instanța reține că obiectul prezentului litigiu îl reprezintă acțiunea prin care reclamanta A. urmărește obligarea pârâtei DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. la plata de despăgubiri pentru terenul având număr cadastral x, situat în comuna Orlești, sat Aurești, județul Vâlcea, ocupat cu stâlpul de transport energie electrică și calea de acces pentru intervenție, reprezentând lipsa de folosință, precum și obligarea acesteia la încheierea unui contract de închiriere, și la plata de daune-morale.

Astfel cum arată reclamanta, temeiul de drept al acțiunii este reprezentat de dispozițiile art. 1349 și următoarele C. civ., care reglementează răspunderea civilă delictuală.

Regula generală de drept comun, în materia competenței teritoriale, este instituită de art. 107 alin. (1) din C. proc. civ., care prevede că „Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel”.

Conform art. 113 alin. (1) pct. 9 din C. proc. civ., în afară de instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, mai este competentă „instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligațiile izvorâte dintr-o asemenea faptă”.

Pentru toate cazurile în care legea stabilește o competență teritorială alternativă, dreptul de a decide care dintre instanțele deopotrivă competente să fie sesizate revine exclusiv reclamantului, opțiune susținută de art. 116 din C. proc. civ.

Reclamanta a introdus acțiunea pe rolul Judecătoriei Drăgășani, instanță în a cărei circumscripție se află locul pretins a se fi săvârșit faptului ilicit și produs prejudiciului, respectiv pe raza comunei Orlești, sat Aurești, județul Vâlcea.

Așa fiind, în raport de considerentele expuse și de principiul asigurării accesului efectiv la justiție, văzând și dispozițiile art. 135 alin. (4) din C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Drăgășani, căreia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecății.

Sursa informației: www.scj.ro.

Conflict negativ de competență între două instanțe care se declară deopotrivă necompetente în a judeca aceeași pricină (NCC, NCPC) was last modified: mai 30th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.